Чин поставления звонаря

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
4 октября 2012 года
(журнал № 98)
Распечатать с сайта
Скачать в гражданском начертании с ударениями (docx)
Скачать в церковнославянском начертании (pdf)

 

Чин поставле́ния звонаря́

Име́яй бы́ти звона́рь, глаго́лемым часо́м, приводи́мь быва́ет пред архиере́а (или́ иере́а, ему́же архиере́й благослови́т), и твори́т три покло́ны, и обратя́ся покланя́ется архиере́ю, и стои́т моля́ся.

Архиере́й же глаго́лет:

Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, три́жды.

Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет воля́ Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Возгла́с: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, 12.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 150.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Слава, и ныне:

Аллилу́ия,  аллилу́ия,  аллилу́ия. Сла́ва Тебе́, Бо́же. Три́жды.

Та́же, поставля́емый прихо́дит ко архиере́ю и приклоня́ет главу́. И зна́менает его́ архиере́й крестови́дно руко́ю по главе́, три́щи.

Диа́кон: Го́споду помо́лимся.

Мы же: Го́споди, поми́луй.

И возложа́ ру́ку на главу́ поставля́емаго, глаго́лет архиере́й моли́тву сию́:

Го́споди, Бо́же наш, Царю́ веко́в и Тво́рче всех, времена́ и ле́та сотвори́вый и круг пра́здников уста́вивый. При́зри на раба́ Твоего́ сего́ (или: рабу́ Твою́ сию́) и́мярек и благослови́ его́ (или: ю́) к чи́ну звонаре́й Це́ркве Твоея́ присоедине́нну (или: присоединенней) бы́ти, да́руй ему́ (или: ей) благода́ть Пресвята́го Твоего́ Ду́ха, страсте́й очище́ние и здра́вие теле́сное, во е́же име́ти ему́ (или: ей) по вся дни попече́ние безпоро́чное о послуша́нии церко́внем и прия́ти мзду ве́рнаго раба́ Твоего́ (или: ве́рныя рабы́ Твоея́). Ми́лостию и щедро́тами Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Та́же глаго́лет:

Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, три́жды. Благослови́.

Архиере́й глаго́лет отпу́ст:

Христо́с и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных отец на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, яко Благ и Человеколю́бец.-
Яндекс.Метрика