Чин, бываемый на произведение игумении

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
24 августа 2023 года
(журнал № 69)

Чин быва́емый на произведе́ние игу́мении

Име́ющи произвести́ся игу́мения, приводи́ма быва́ет ста́ршими мона́хинями ко архиере́ю среди́ це́ркве, иде́же архиере́й стои́т, во вре́мя вхо́да со Ева́нгелием, и покланя́ется олтарю́ и архиере́ю зе́мно, посе́м же приклоня́ет главу́.

Архиере́й зна́менует ю́ руко́ю по главе́, три́щи.

И полага́ет на главу́ ея́ ру́ку, протодиа́кону глаго́лющу: Го́споду помо́лимся.

Архиере́й глаго́лет моли́тву сию́:

Бо́же, всегда́ челове́ков спасе́ния про́мысл творя́й, и сестр сих ку́пно во еди́но ста́до собра́вый, Сам, Влады́ко вся́ческих, безме́рным Твои́м человеколю́бием непоро́чно сие́ соблюди́, Твоя́ за́поведи непреста́нно храня́ще, ко е́же не поги́бнути от ове́ц его́ ни еди́ной, и от во́лка расхи́щене бы́ти; и рабу́ Твою́ сию́, и́мярек мона́хиню, ю́же благоволи́л еси́ поста́вити над ста́дом сим игу́мению, досто́йну покажи́ Твоея́ бла́гости, и вся́кими доброде́тельми украси́, да чрез дела́ своя́ благи́й о́браз су́щим под не́ю бу́дет, я́коже тем ревни́тельницам бы́ти непоро́чнаго ея́ жи́тельства, и с не́ю неосужде́нно ста́ти Стра́шному Твоему́ Суди́щу.

Возгла́с: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Певцы́: Ами́нь.

Архиере́й: Мир всем.

Певцы́: И ду́хови твоему́.

Протодиа́кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Певцы́: Тебе́, Го́споди.

Архиере́й мо́лится та́йно:

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́ и услы́ши моле́ние на́ше, и покажи́ рабу́ Твою́ сию́, игу́мению сея́ честны́я оби́тели, ве́рну и му́дру строи́тельницу вве́рившагося ей от Твоея́ благода́ти слове́снаго ста́да, творя́щу во всех во́лю Твою́, и досто́йну Небе́снаго Твоего́ Ца́рствия быва́ему.

Возгла́с: Благода́тию, и щедро́тами, и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, с Ни́мже благослове́н еси́, со Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Певцы́: Ами́нь.

И глаго́лет протодиа́кон велегла́сно: Повели́, Преосвяще́ннейший влады́ко.

Архиере́й глаго́лет велегла́сно же:

Благода́ть Всесвята́го Ду́ха, чрез На́шу ме́рность, произво́дит тя игу́мению честны́я оби́тели Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ глаго́лет именова́ние оби́тели [или́: Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы глаго́лет именова́ние оби́тели, или́: свята́го глаго́лет именова́ние оби́тели].

Та́же архиере́й прие́млет игу́менский крест и возлага́ет на произведе́нную во игу́мении, она́ же лобыза́ет крест и ру́ку архиере́я.

И возложа́ архиере́й десни́цу на главу́ ея́, возглаша́ет: А́ксиа.

И певцы́ пою́т: А́ксиа, три́щи.

ЗРИ: И а́ще изво́лит архиере́й, а́бие вруча́ет игу́мении по́сох, глаго́ля: Приими́ сей жезл: А́ще ли же ни, по отпу́сте Литурги́и твори́т сие́.

Игу́мения же отхо́дит на свое́ си ме́сто, и егда́ доспе́ет вре́мя, причаща́ется Святы́х Та́ин по чи́ну.

По сконча́нии же Боже́ственныя литурги́и, произведе́нная во игу́мении встае́т за солее́ю, позади́ себе́ име́ющи и не́киих от сестр.

Архиере́й исхо́дит святы́ми враты́ на солею́ и, приня́в от по́сошника игу́менский жезл, вруча́ет его́ игу́мении, возглаша́я:

Приими́ сей жезл, и́мже утвержда́ющи сестр твои́х да пра́виши, я́ко и сло́во и́маши отда́ти за них на́шему Бо́гу во дни Суда́.

Произведе́нная игу́мения лобыза́ет десни́цу архиере́я, прие́млющи жезл. Архиере́й же глаго́лет поуче́ние.-
Яндекс.Метрика