Чин, бываемый на произведение архимандрита

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
24 августа 2023 года
(журнал № 69)
Распечатать с сайта
Скачать в гражданском начертании с ударениями (docx)
Скачать в церковнославянском начертании (pdf)

Чин быва́емый на произведе́ние архимандри́та

Име́яй произвести́ся архимандри́т, приводи́мь быва́ет ста́ршим из иере́йскаго чи́на и протодиа́коном ко архиере́ю среди́ це́ркве, иде́же архиере́й стои́т, во вре́мя вхо́да со Ева́нгелием, и покланя́ется олтарю́ и архиере́ю, посе́м же приклоня́ет главу́.

И глаго́лет протодиа́кон велегла́сно: Повели́, Преосвяще́ннейший влады́ко.

Архиере́й же зна́менует производи́маго во архимандри́та руко́ю по главе́, три́щи.

И полага́ет на главу́ его́ ру́ку, протодиа́кону глаго́лющу: Го́споду помо́лимся.

Архиере́й же глаго́лет:

[Егда́ архимандри́та ста́вят во оби́тели:]

Го́споди Иису́се Христе́, Царю́ предве́чный, Па́стырю до́брый, Началово́ждь слове́сныя па́ствы, ду́шу полага́яй за о́вцы Своя́, реки́й: иде́же а́ще еста́ два или́ трие́ со́брани во и́мя Мое́, ту есмь посреде́ их, Сам и ны́не посети́ нас благода́тию Пресвята́го Твоего́ Ду́ха, и раба́ Твоего́ сего́ и́мярек игу́мена [или́: иеромона́ха], прору́чествуемаго во архимандри́та, иску́сна и изря́дна бра́та святы́я дружи́ны сея́ покажи́; испра́ви пути́ его́, просвети́ его́ помышле́ния и боже́ственный страх Твой всади́ в се́рдце его́, я́ко да непоро́чно и по во́ли Твое́й святе́й жи́тельствует, и и́мать кре́пость е́же всем приключа́ющимся предпочита́ти ве́рное и и́стинное служе́ние ну́ждам святы́я оби́тели сея́; ду́шу же его́ и те́ло от нападе́ния вра́жия сохрани́, и сотвори́ его́ насле́дника Ца́рствия Твоего́.

[А́ще ли же вне оби́тели:]

Го́споди Иису́се Христе́, Царю́ предве́чный, Па́стырю до́брый, Началово́ждь слове́сныя па́ствы, ду́шу полага́яй за о́вцы Своя́, реки́й: иде́же а́ще еста́ два или́ трие́ со́брани во и́мя Мое́, ту есмь посреде́ их, Сам и ны́не посети́ нас благода́тию Пресвята́го Твоего́ Ду́ха, и раба́ Твоего́ сего́ и́мярек игу́мена [или́: иеромона́ха], прору́чествуемаго во архимандри́та, иску́сна и изря́дна служи́теля святы́я Це́ркве Твоея́ покажи́; испра́ви пути́ его́, просвети́ его́ помышле́ния и боже́ственный страх Твой всади́ в се́рдце его́, я́ко да непоро́чно и по во́ли Твое́й святе́й жи́тельствует, и и́мать кре́пость е́же всем приключа́ющимся предпочита́ти ве́рное и и́стинное служе́ние ну́ждам Це́ркве Твоея́; ду́шу же его́ и те́ло от нападе́ния вра́жия сохрани́, и сотвори́ его́ насле́дника Ца́рствия Твоего́.

Возгла́с: Ты бо еси́ Спас наш, и Тебе́ сла́ву и поклоне́ние возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Певцы́: Ами́нь.

Та́же архиере́й даст ему́ па́лицу (а́ще той не бысть награжде́н е́ю пре́жде) и возгласи́т: А́ксиос.

И певцы́ пою́т: А́ксиос, три́щи. Произведе́нный же лобыза́ет па́лицу и десни́цу архиере́я.

Та́же возложи́т на́нь крест со украше́ниями (а́ще той не бысть награжде́н им пре́жде) и возгласи́т: А́ксиос.

И певцы́ пою́т: А́ксиос, три́щи. Произведе́нный же лобыза́ет крест и десни́цу архиере́я.

Та́же пода́ст ему́ ми́тру и возгласи́т: А́ксиос.

И певцы́ пою́т: А́ксиос, три́щи. Произведе́нный архимандри́т лобыза́ет подае́мую ему́ ми́тру и десни́цу архиере́я, та́же архиере́й возлага́ет на́нь ми́тру. Архимандри́т же лобыза́ет архиере́ов омофо́р, в пра́вое и ле́вое ра́мо, и десни́цу его́, та́же отводи́мь поставля́ется с про́чими архимандри́ты и игу́мены по чи́ну, и и́дут во олта́рь ца́рскими две́рьми, и де́йствует со служа́щими по чи́ну.-
Яндекс.Метрика