Служба преподобному Анатолию Оптинскому старшему

Ме́сяца января́ в 25-й день
Преподо́бнаго Анато́лия О́птинскаго, Ста́ршаго

 

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззвáх: стихи́ры, глaс 4:

От ю́ности во стра́се Бо́жием воспита́нный,/ о́тче Анато́лие преподо́бне,/ все́ю душе́ю го́рняго возжеле́л еси́/ и, роди́тели твои́ми на по́двиг и́ноческий благослове́нный,/ во оби́тель О́птинскую всели́лся еси́,/ в не́йже, ре́вностно подвиза́яся,/ ве́лия дарова́ния от Го́спода прия́л еси́/ и вои́стину зерца́ло благоче́стия яви́лся еси́./ Те́мже в доброде́тели и нас укрепи́// и моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бным Мака́рием му́дре наставля́емь,/ богоизбра́нне о́тче Анато́лие,/ ду́шу твою́, я́ко зла́то в горни́ле, от страсте́й очи́стил еси́/ и, доброде́телей и́ноческих высоту́ показу́я,/ послуша́нием и смире́нием украси́лся еси́/ и, я́ко крин кра́сный, в О́птинстей пу́стыни процве́л еси́./ Те́мже со дерзнове́нием к тебе́ вопие́м:/ дух покая́ния нам испроси́// и не преста́й моли́тися о душа́х на́ших.

Послуша́ние от ста́рца Амвро́сия прие́мый,/ Ша́мординския оби́тели насе́льницы духо́вно окормля́ти,/ блаже́нне о́тче Анато́лие,/ му́дрый наста́вник тем яви́лся еси́/ и, я́ко лю́бящий оте́ц, сло́вом и житие́м назида́я,/ неразу́мныя же де́вы от сна грехо́внаго пробужда́я,/ кро́тце вся во Ца́рствие Небе́сное упра́вил еси́./ Те́мже и нас на путь спасе́ния наста́ви// и не преста́й моли́тися о душа́х на́ших.

Сла́ва, глaс 5:

Святи́телю Григо́рию Богосло́ву подо́бяся,/ преподо́бне о́тче Анато́лие,/ изде́тска доброде́тельное житие́ возлюби́л еси́/ и, словесы́ того́ па́че, не́жели бра́шном, насыща́яся,/ благоче́стие и чистоту́ восприя́л еси́/ и, ве́ру пра́вую трубо́ю покая́ния возпропове́дав,/ в любви́ ко Пресвяте́й Тро́ице возра́сл еси́,/ те́мже и преставле́ния с ним во еди́н день сподо́бися./ Ны́не же, вку́пе Престо́лу Божества́ Трисия́ннаго предстоя́ще,/ моли́теся о нас, достоблаже́ннии отцы́,/ па́мять ва́шу любо́вию почита́ющих,// е́же спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: В Чермне́м мори́:

На стихо́вне стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́снаго гра́да ра́дование/ и оби́тели Введе́нския ликова́ние,/ преподо́бне о́тче Анато́лие,/ ны́не к тебе́ в ско́рби прибега́ющих/ ра́дости духо́вныя испо́лни,// я́ко те́плый и ди́вный пред Бо́гом предста́тель.

Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.

Любо́вию оте́ческою украша́емый,/ свет Христо́в вои́стину стяжа́л еси́,/ о́тче Анато́лие преблаже́нне,/ и́мже путь духо́вный освеща́я,/ ду́ши мно́гия и́стинно просвети́л еси́.// Те́мже моли́ о спасе́нии тя почита́ющих.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,// в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Трудолю́бие и послуша́ние явля́я,/ высоты́ мона́шескаго жития́ дости́гл еси́,/ о́тче богоприя́тне Анато́лие,/ те́мже чу́дный дар от Го́спода прия́л еси́,/ словесы́ твои́ми скорбя́щих утеша́ти// и моли́тися о душа́х на́ших.

Сла́ва, глaс 6:

Днесь пу́стынь О́птинская/ цвет духо́вный нам прино́сит,/ и́же в раи́ Бо́гом насажде́нный,/ чи́стаго житие́м и по́двигом высо́каго,/ преподо́бнаго ста́рца на́шего Анато́лия,// глубину́ смире́ния и му́дрости сокро́вище.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая:

Тропа́рь зри на вели́цей вече́рни.

 

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззвáх: стихи́ры, глас 4:

Трисо́лнечный свет в ду́шу твою́ восприе́м/ и Боже́ственными светлостьми́ озари́вся,/ я́ко пресве́тлая звезда́ в Це́ркви Ру́сской возсия́л еси́/ и, высоча́йший путь у́мнаго де́лания указу́я,/ мона́шествующим свети́льник яви́лся еси́,/ о́тче наш Анато́лие,/ те́мже све́тло па́мять твою́ пра́зднующих// изведи́ из темни́цы прегреше́ний.

Пла́менное и чи́стое е́же к Бо́гу жела́ние име́в/ и о́чи мы́сленныя моли́твою непреста́нною твое́ю просвети́в,/ богоно́се о́тче Анато́лие,/ по́лчища де́монская вспять обрати́л еси́/ и а́нгельское житие́ на земли́ яви́л еси́./ Ны́не же, Престо́лу Бо́жию с ли́ки преподо́бных предстоя́,/ помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́,// да обря́щем ми́лость в день пра́веднаго воздая́ния.

А́нгельскаго жития́ взыску́я,/ а́нгельски на земли́ пожи́л еси́,/ те́мже и вели́кий па́стырь Кроншта́дтский,/ у престо́ла сослужа́ща посреде́ А́нгел тя узре́,/ ны́не же Престо́лу Влады́чню со А́нгелы предстоя́,/ моли́ся о нас, о́тче Анато́лие,/ па́мять твою́ святоле́пно соверша́ющих,// да моли́твами твои́ми ра́йския жи́зни сподо́бимся.

О́бразе и́стиннаго послуша́ния/ и ста́рчества све́тлое зерца́ло,/ моли́твенниче Анато́лие преподо́бне,/ в се́рдце Всесвято́е и́мя Иису́сово прии́м,/ вся стра́сти тернообра́зныя искорени́л еси́/ и, сла́дости моли́твы наслади́вся,/ всего́ себе́ в жили́ще Бо́гу угото́вал еси́./ Его́же моли́ от тли и бед изба́витися// соверша́ющим всечестну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глaс 8:

Послуша́ния ревни́телю/ и смире́ния пропове́дниче,/ путь земны́й всече́стно соверши́в,/ цветни́к О́птинский досто́йно украси́л еси́/ и, оби́льно благода́ть всем источа́яй,/ сосу́д Свята́го Ду́ха яви́лся еси́./ О блаже́нне Анато́лие,/ ны́не на Небеси́ со святы́ми пребыва́я,/ не оста́ви и́же на земли́ к тебе́ прибега́ющих// и святу́ю па́мять све́тло соверша́ющих.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три преподо́бническая.

На лити́и стихи́ра хра́ма.

И преподо́бнаго стихи́ры, глас 6:

У́мною моли́твою/ Триипоста́снаго Бо́га воспе́л еси́:/ Го́спода, я́ко Отца́ Безнача́льна,/ Иису́са, Собезнача́льное Сло́во Его́,/ и Ду́ха Свята́го, жи́зни Пода́теля Ми́лостива,/ Собезнача́льна и Сопресто́льна Отцу́ и Сы́ну,/ всем подаю́ща грехо́в проще́ние,/ в покая́нии зову́щим:// Тро́ице Свята́я, поми́луй нас.

Трисо́лнечным Све́том озаре́н,/ треми́ вели́кими луча́ми доброде́телей возсия́л еси́:/ смире́нием, послуша́нием и моли́твою непреста́нною,/ и, те́ми светово́дствуя,/ и́ночествующих сосло́вия на стези́ покая́ния наставля́л еси́,/ те́мже тя, я́ко подви́жника всеизря́дна,/ воспева́ем, Анато́лие преподо́бне,// ста́рцев О́птинских превели́кая сла́во.

Глaс 4:

Вся ми́ра кра́сная отве́ргл еси́/ блага́го и́га Христо́ва ра́ди/ и, верх доброде́телей показу́я,/ яви́лся еси́ о́браз целому́дрия и послуша́ния,/ терпе́ния, смире́ния и кро́тости,/ те́мже труды́ мно́гия и боле́зни,/ я́ко бре́мя ле́гкое, нося́,/ преподо́бне в оби́тели О́птинстей пожи́л еси́,/ иде́же и поко́й души́ твоея́ в селе́ниих ве́чных обре́л еси́./ Ны́не же слы́шиши всех к тебе́ взыва́ющих:/ преподо́бне о́тче наш Анато́лие,// не преста́й моли́тися о душа́х на́ших.

Глaс 5:

Всесве́тел ум и се́рдце чи́сто/ по́двиги мно́гими стяжа́л еси́,/ преподо́бне о́тче Анато́лие,/ те́мже мона́шествующим помо́щник изря́дный,/ па́дшим во грехи́ воздви́жение ско́рое/ и су́щим в не́мощи врач изря́ден яви́лся еси́./ Мы же к тебе́ со умиле́нием зове́м:/ моли́ся Христу́ Бо́гу,/ грехо́в оставле́ние дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глaс 6:

Труды́ и боле́зни жития́ мона́шескаго/ мужему́дренно поне́сл еси́,/ терпе́нием и смире́нием/ стра́сти борю́щия умертви́л еси́/ и душе́ю твое́ю чи́стою, Анато́лие преподо́бне,/ непоро́чне Христу́ предста́л еси́,// Его́же моли́ о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Цвет неувяда́емый зрим Тя, Богоро́дице,/ и ми́лости Ча́шу неисчерпа́емую,/ нас бо ра́ди от Тебе́ роди́ся Исто́чник спасе́ния/ и, яви́в Свое́ человеколю́бие,// Тя Засту́пницу Усе́рдную дарова́ ро́ду христиа́нскому.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, преподо́бне Анато́лие,/ любве́ исто́чниче неисчерпа́емый,/ Ду́ха Свята́го благода́ть из се́рдца твоего́ источа́я,/ живи́тельными словесы́ твои́ми ду́шы мно́гия ороси́л еси́/ и вертогра́д духо́вный Бо́гу неврежде́н соблю́л еси́,/ те́мже, ра́йских садо́в дости́гнув,/ назира́й с любо́вию ча́да твоя́// и Христа́ моли́ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, блаже́нне Анато́лие,/ нищеты́ духо́вныя рачи́телю,/ во вся дни живота́ твоего́ Го́сподеви усе́рдно рабо́тая,/ ду́шу твою́ святу́ю Христу́ у́мно сочета́л еси́/ и, я́ко пти́ца све́тла, во оби́тели ра́йския возне́слся еси́,/ те́мже, па́мять твою́ соверша́юще,/ во умиле́нии серде́ц на́ших со дерзнове́нием зове́м:// испроси́ нам у Христа́ Бо́га мир и ве́лию ми́лость.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ра́дуйся, богому́дре Анато́лие,/ преспе́яния духо́внаго помо́щниче,/ к Бо́гу горе́ние в сердца́х ю́ных любо́вию возжига́я,/ оте́ц чадолюби́вый яви́лся еси́/ и мона́шествующим ве́рный наста́вник,/ те́мже, целому́дрия венце́м от Го́спода досто́йно увенча́нный,/ вшел еси́ в черто́г Небе́сный,/ иде́же за ны Христу́ Бо́гу моли́ся// дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глaсъ 6:

Досто́йный подража́телю ста́рцев О́птинских,/ о́тче преподо́бне Анато́лие,/ многоразли́чныя ко́зни бесо́вския отрази́в/ и горды́ни ненави́стную тьму смире́нием одоле́в,/ и́стинный путево́ждь безмо́лвствующим/ и моли́твы у́мныя наста́вник яви́лся еси́,/ те́мже и нас на стези́ спаси́тельныя наста́ви,// днесь в па́мяти твое́й соше́дшихся.

И ны́не, Богоро́дичен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая:

Тропа́рь, глaс 3:

У́мныя моли́твы пресве́тлый свети́льниче,/ О́птины пу́стыни ди́вная похвало́,/ Це́ркве Ру́сския украше́ние,/ Небе́снаго Иерусали́ма граждани́не,/ о́тче Анато́лие преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

 

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:

Еди́ному Бо́гу послужи́ти восхоте́в, ду́шу твою́ богомы́слием пита́л еси́ и, в моли́тве уедине́нней, я́ко свеща́ горя́щая, пред Го́сподем предстоя́, о́браз чи́стаго и ангелоподо́бнаго жития́ мона́шествующим яви́л еси́. Помози́ и нам, преподо́бне о́тче Анато́лие, па́мять твою́ творя́щим, чистоту́ по́мыслов стяжа́ти и в ду́се моли́твеннем благогове́йно пребыва́ти.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пресве́тлая пала́то Сло́ва, Мари́е Де́во Богоневе́стная, уга́сший свети́льник ума́ моего́ просвети́ Твои́ми моли́твами, я́ко во мра́це страсте́й заблужде́н есмь и в стране́ греха́ творю́ дела́ неподо́бная. Но всеси́льным Твои́м предста́тельством о́блаки печа́ли разве́й, да ви́жду я́сно путь покая́ния всесве́тел и ра́достию воспою́ Тя, Всенепоро́чная.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Па́стырю от Бо́га благослове́нный, душ скорбя́щих врачева́телю и заблу́ждших води́телю, ста́до твое́ богому́дре упа́сл еси́, словесы́ благоиску́сными уныва́ющия ободря́я, де́лы же, я́ко свети́льник, сия́я. Помози́ и нам, преподо́бне о́тче Анато́лие, те́сным ева́нгельским путе́м тве́рдо ше́ствовати и Ца́рствия Небе́снаго дости́гнути.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

О, Де́во Пречи́стая Богоро́дице! Та́инство воплоще́ния от Тебе́ Сы́на Бо́жия несказа́нно и Рождество́ Твое́ нетле́нно, те́мже к Тебе́, я́ко Ма́тери Бо́жией, притека́ем и усе́рдно мо́лим: огради́ нас от бед и покры́й честны́м Твои́м омофо́ром, моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, да спасе́т ду́ши на́ша.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Днесь пу́стынь О́птинская на торжество́ ве́рныя созыва́ет досто́йно просла́вити честна́го ста́рца, его́же па́мять с любо́вию прославля́юще, си́це вопие́м: ра́дуйся, ди́вный пред Бо́гом предста́телю, преподо́бне о́тче наш Анато́лие.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, Ра́досте на́ша, Всепе́тая Богоро́дице, Тобо́ю вся́кия ско́рби избавля́емся и ра́дость спасе́ния обрета́ем: родила́ бо еси́ Еди́наго Христа́ Бо́га, и нас земны́х не оставля́еши. Того́ со уго́дником Твои́м преподо́бным Анато́лием моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Смире́нный се́рдцем,/ любо́вию ева́нгельскою возвы́шенный,/ ду́хом кре́пок, я́ко адама́нт,/ нра́вом же кро́ткий,/ богому́дрия кла́дязь живи́тельный,/ душ скорбя́щих врачева́тель иску́сный/ и жи́зни духо́вныя наста́вник му́дрый,/ преподо́бне о́тче наш Анато́лие,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша.

Кано́н преподо́бнаго, его́же краегране́сие: Анато́лия пою́, моли́твы у́мныя свети́льника. Глас 3.

Песнь 1

Ирмо́с: Ди́вно, сла́вно творя́й чудеса́/ Ты еси́, Бо́же,/ бе́здну оземлени́вый, и колесни́цы потопи́вый,/ и лю́ди спасы́й, пою́щия Тебе́,// я́ко Царю́ на́шему и Бо́гу.

Припе́в: Преподо́бне о́тче наш Анато́лие, моли́ Бо́га о нас.

Анато́лие, о́тче преди́вне, па́мять твоя́ светоно́сная не́бо церко́вное озари́, всех лю́бящих тя привлека́ющи, те́мже во стра́се свяще́ннем дерза́ю воспе́ти житие́ твое́.

Наста́ви ны, заблу́ждшия умо́м, на стези́ спаси́тельныя и возгре́й в сердца́х на́ших любо́вь к Сладча́йшему Иису́су, е́юже снеда́емь сла́дце, се́рдцем та́ял еси́, я́ко воск, во огни́ Божества́.

А́нгелов све́тлости подража́я, невеще́ственный огнь в се́рдце носи́л еси́ и, весь просве́щся, стра́сти плотски́я испепели́л еси́, быстрокры́лым хоте́нием во́лю о́тчую испо́лнив.

Богоро́дичен: Тя Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, воспева́ем, Всепе́тая Де́во, Бо́га бо пло́тию родила́ еси́, Всенепоро́чная, Еди́наго от Тро́ицы, Христа́ Жизнода́вца.

Ин кано́н преподо́бнаго, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми,/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма,// Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Го́споди, благослови́ ны, досто́йно песнь воспе́ти и хвалу́ возда́ти па́че всего́ земна́го Тя возлюби́вшему и Тя еди́наго всем се́рдцем возжела́вшему, преподо́бному отцу́ на́шему Анато́лию.

Изде́тска в ве́ре воспита́нный, любо́вь к мона́шескому житию́ име́л еси́, Анато́лие, и, Бо́жиим про́мыслом води́мый, пу́стыни О́птинския дости́гл еси́, иде́же свя́то подвиза́яся, во град Небе́сный прише́л еси́.

Тя́готы и ско́рби жития́ пусты́ннаго смире́нно поне́сл еси́, терпе́нием ду́шу твою́ укрепля́я, Анато́лие, и послуша́ния яви́л еси́ о́браз, зми́я дре́вняго кова́рство вои́стину посрами́в.

Богоро́дичен: Мо́ря жите́йскаго пучи́ну Тобо́ю храни́мому ро́ду христиа́нскому неврежде́нно преплы́ти помози́, Богоро́дице, от си́лы вра́жия рука́ма Твои́ма нас огражда́ющи, и́маже Сы́на Твоего́ и Бо́га носи́ла еси́.

Песнь 3

Ирмо́с: Лук сокруши́л еси́ вра́жий,/ и щиты́ стерл еси́ кре́постию, Влады́ко Христе́,/ утвержде́ние на́ше,// Свят еси́, Го́споди.

О́птинская похвала́ еси́, Анато́лие, и мона́шествующих до́брый во́ин Христо́в, восприи́м бо щит послуша́ния, по́стничества шлем и моли́твы обоюдоо́стрый меч, на путь спасе́ния мно́гия и́ноки наста́вил еси́.

Лук вра́жий сокруши́л еси́, о́тче прему́дре, и, крыле́ моли́твы посре́брене име́я, в го́рняя у́мно воспари́л еси́, се́рдце же чи́сто, я́ко зла́том бле́щуще, стяжа́в, лице́м к лицу́ Бо́га узре́л еси́, вопия́: Свят еси́, Го́споди.

Иису́са, Царя́ Сла́вы и Го́спода, возлюби́в, полки́ бесо́вския и́менем Того́ вспя́ть обрати́л еси́, о́тче, не Голиа́фа бо меч прие́м, но ка́мень слове́сный, и исполи́ны страсте́й тем сокруши́л еси́.

Богоро́дичен: Я́ко злата́я Кади́льница су́щи, Пречи́стая Де́во, Боже́ственный фимиа́м источа́ющая, смра́да грехо́внаго ве́рныя рабы́ Твоя́ изба́ви, Ты бо еси́ Засту́пница ро́да христиа́нскаго.

Ин

Ирмо́с: Весе́лится о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,// и прибе́жище, и утвержде́ние.

Теле́сныя неду́ги безро́потно терпя́, благодаре́ние Бо́гу за вся приноси́л еси́, блаже́нне Анато́лие, ча́да твоя́ сему́ науча́я.

На вся́ком ме́сте хвалу́ Го́споду воздава́я, се́рдце твое́ храм Свято́му Ду́ху соде́ял еси́, преподо́бне блаже́нне о́тче.

Моли́тву непреста́нно соверша́я и и́мя Боже́ственное Сладча́йшаго Иису́са призыва́я, се́рдце твое́ чи́сто соде́лал еси́, богому́дре о́тче.

Богоро́дичен: О Тебе́ вси правосла́внии лю́дие ра́дуются, Пречи́стая Богоро́дице, вопию́ще: благослове́нна Ты в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.

Ин конда́к, глас 4:

Поле́зная души́ твое́й взыску́я,/ во оде́жду и́ночества обле́клся еси́,/ кро́тости же и смире́нию Госпо́дню подража́я,/ Небе́сным жи́телем уподо́бился еси́/ и, до́брый наста́вник и́ноком быв,/ благоче́стия ве́лий побо́рник яви́лся еси́,/ преподо́бне о́тче наш Анато́лие,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Седа́лен, глас 4:

До́брый па́стырю ста́да слове́снаго, свя́те Анато́лие, ду́ши немощны́я словесы́ твои́ми и де́лы исцеля́л еси́ и, и́нокини мно́гия оте́ческою любо́вию назида́я, неврежде́нны от собла́знов ми́ра сохрани́л еси́, и досто́йны Жениху́ Христу́ приве́л еси́. Его́же моли́ и нам Ца́рствия Небе́снаго сподо́битися.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

К Тебе́, Богоро́дице Пречи́стая, в ско́рбех и ну́ждах су́ще, прибега́ем недосто́йнии, Ты бо еди́на ско́рая Моли́твенница у Престо́ла Сы́на Твоего́ и тве́рдое на́ше Упова́ние. О Всепе́тая Ма́ти, Твои́м хода́тайством заступи́ и спаси́ нас, да не постыди́мся во ве́ки.

Песнь 4

Ирмо́с: Что ужа́слся еси́, Авваку́ме?/ Кому́ зове́ши и вопие́ши:/ от ю́га прии́дет Бог?/ Сло́во Пло́ть бы́сть, и всели́ся в ны, и ви́дехом,/ во хвале́нии пою́ще ди́вному Бо́гу на́шему,// я́ко просла́вися.

Пое́м и сла́вим Твое́ спаси́тельное смотре́ние, Го́споди, я́ко яви́л еси́ Це́ркви Ру́сской избра́нника Твоего́, преподо́бнаго Анато́лия, О́птины пу́стыни преди́вное украше́ние, благода́ти испо́лнена и моли́твенника те́плаго о душа́х на́ших.

О, ди́внаго Бо́жия смотре́ния! Дарова́ бо Госпо́дь тебе́, преподо́бне Анато́лие, дар у́мныя серде́чныя моли́твы, е́юже о́чи мы́сленныя просвети́в, духо́внаго соверше́нства дости́гл еси́. Не оста́ви и нас твои́м моли́твенным заступле́нием.

Ю́ношеския нра́вы отри́нув, вседу́шно Бо́гови порабо́тал еси́, о́тче Анато́лие, те́мже Той просла́ви тя и, в Небе́сныя оби́тели всели́в, ли́ку преподо́бных сочета́.

Богоро́дичен: Мари́е, Богора́дованная Отрокови́це, Го́ру Тя зрит проро́к Приосене́нную, и ужаса́ется: Всевы́шний бо, все́лься в Тя, сни́де к нам, я́ко пото́ки ю́гом, и испо́лни зе́млю Богове́дения.

Ин

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Прее́мник ста́рцев ве́лиих и учени́к досто́йный богому́дрых и сла́вных Мака́рия и Амвро́сия показа́лся еси́, преподо́бне Анато́лие досточу́дне.

Ду́хом пламене́я, да́ры духо́вными ду́шу бога́тно возрасти́л еси́, богому́дре Анато́лие, и ве́рный учени́к Го́спода твоего́ яви́лся еси́.

Ни́вы духо́вныя се́ятель приле́жный был еси́, о́тче Анато́лие, и, пле́велы грехо́вныя прему́дре исторга́я, де́латель иску́сный показа́лся еси́.

Богоро́дичен: Пресвята́я Богоро́дице Де́во, превознесе́нну и преукра́шенну зрит тя Це́рковь Бо́жия, досто́йно взыва́ющи: Ты еси́ Ма́ти Го́спода и Спа́са на́шего.

Песнь 5

Ирмо́с: Све́том Твои́м Невече́рним, Христе́,/ озари́, Бо́же, смире́нную мою́ ду́шу,/ и наста́ви на страх Твой,// зане́ свет повеле́ния Твоя́.

Оте́ческия заве́ты храня́ и послуша́ние доброразсу́дное име́я, ключа́рь та́инственный яви́лся еси́, преподо́бне, и, ключе́м моли́твы у́мныя две́ри страсте́й затвори́в, Небеса́ отве́рзл еси́. Те́мже и нас в го́рняя тайново́дствуй, досточу́дне.

Ла́стовице богогла́сная и Предте́чев рачи́телю, о́тче Анато́лие ста́рче наш, ты, в се́рдце и́мя Го́спода Иису́са име́я, ве́сну у́мную в скит прине́сл еси́ и мно́гия ду́ши, мра́зом греха́ окова́нныя, теплото́ю любве́ согре́л еси́.

И́стинный послу́шник ста́рца Амвро́сия быв, окормле́ние сестр Ша́мординския оби́тели прия́л еси́, богому́дре, и, духо́вне тех назида́я и стра́ху Бо́жию науча́я, в го́рния оби́тели му́дре упра́вил еси́.

Богоро́дичен: Тя, Пресвята́я Де́во, Богоро́дицу вои́стину испове́дуем, зане́ Тобо́ю Свет яви́ся в мир, и су́щия во тьме грехо́вней просвети́.

Ин

Ирмо́с: Ты, Го́споди мой,/ Свет в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения// ве́рою воспева́ющия Тя.

Богомы́слием просвеще́нный и в послуша́нии отцу́ духо́вному прилежа́вый, от Го́спода на враги́ неви́димыя си́лою моли́твы одоле́ние прия́л еси́, о́тче преподо́бне.

За́поведи Христо́вы усе́рдно исполня́я и любо́вию твое́ю всех благоче́стно согрева́я, попече́ния о себе́ ника́коже име́л еси́, свя́те Анато́лие.

Боже́ственным Све́том лице́ твое́ озаря́шеся, преподо́бне о́тче Анато́лие, егда́ та́инство Святы́я Евхари́стии благоле́пно соверша́л еси́.

Богоро́дичен: Ты, Пречи́стая Де́во, Свет Невече́рний ми́ру яви́ла еси́, из тьмы грехо́вныя изводя́щий ве́рою Тя воспева́ющих.

Песнь 6

Ирмо́с: Воззва́х воздыха́нии немо́лчными к Ще́дрому Бо́гу,/ и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго,// и возведе́ от тли живо́т мой.

Воздыха́ньми немо́лчными и слеза́ми, всено́щными стоя́ньми и моли́твенными бде́нии неви́димыя враги́ от ста́да твоего́ отгна́л еси́, преподо́бне.

И́мя сладча́йшее Иису́сово по вся дни непреста́нно в се́рдце твое́м носи́л еси́, Анато́лие сла́вне, сего́ ра́ди и мно́жество и́ноков и и́нокинь научи́л еси́, ка́ко моли́тве сей подоба́ет прилежа́ти.

Украси́лся еси́ боже́ственными добро́тами и венце́м побе́дным увя́злся еси́, Анато́лие о́тче, те́мже и ца́рствуеши над враги́ и Царю́ ми́ра и Спа́су душ на́ших предстои́ши.

Богоро́дичен: Мари́е Де́во Влады́чице, Невмести́маго Бо́га во чре́ве Твое́м вмести́вшая, сердца́ на́ша разшири́, е́же и́скренне люби́ти Бо́га и бли́жняго по за́поведи Сы́на Твоего́.

Ин

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися,/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х// исте́кшею Кро́вию.

И́стинный де́лателю моли́твы Иису́совы сый, о́тче преподо́бне, е́й и чад твои́х му́дре науча́л еси́, о чистоте́ серде́чней тех раде́я, да сла́дость духо́вную обря́щут.

По́мыслов открове́нию пред отце́м духо́вным чад твои́х поуча́л еси́, свя́те Анато́лие, во е́же сете́й бесо́вских избежа́ти и Сама́го Го́спода в себе́ прия́ти сподо́битися.

Во́ина Христо́ва вои́стину яви́ тя Госпо́дь ве́рным, Анато́лие, о спасе́нии вся́кия души́ при́сно ра́тующаго, те́мже и нас от наве́тов вра́жиих защити́.

Богоро́дичен: Песнь Ти сле́зную прино́сим, Де́во, и си́це вопие́м: изба́ви ны вся́кия беды́ и ми́лость Боже́ственнаго Сы́на Твоего́ нам испроси́.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

Богодарова́нною ти моли́твою/ возсия́л еси́, я́ко боже́ственное свети́ло,/ посреде́ собо́ра О́птинских отце́в,/ просвети́в мона́шествующих ли́ки и наста́вив,/ е́же вопи́ти непреста́нно се́рдцем и усты́:// Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй нас.

И́кос:

Прииди́те, вси ве́рнии, ратобо́рцы у́мныя бра́ни, побе́дника ди́внаго Анато́лия воспои́м, и́же зло́бу возду́шных князе́й, я́ко прах, возмета́ и к Небесе́м взы́де ле́ствицею моли́твы непреста́нныя, к вы́шнему Иерусали́му вы́ну устремля́яся и смире́нием стра́сти посека́я. Те́мже от Венцеда́вца Христа́ я́ко ца́рским венце́м обложе́н, возгла́ви мона́шествующих ли́ки и наста́ви, е́же вопи́ти непреста́нно се́рдцем и усты́: Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй нас.

Песнь 7

Ирмо́с: Я́коже дре́вле/ благочести́выя три о́троки ороси́л еси́ в пла́мени халде́йстем,/ све́тлым Божества́ огне́м и нас озари́,/ благослове́н еси́, взыва́ющия,// Бо́же оте́ц на́ших.

Небе́сная возлюби́л еси́, о́тче, вся земна́я презре́в, и, от а́ввы Мака́рия криле́ моли́твы восприи́м, на высоту́ доброде́телей, я́ко оре́л высокопа́рный, возлете́л еси́, благослове́н еси́, вопия́, Бо́же оте́ц на́ших.

И́стинным Све́том просвеще́н, мона́шествующим пра́вило ве́рнейшее и о́браз моли́твы был еси́, преподо́бне о́тче, те́мже и бесе́да твоя́ услади́ святи́теля Игна́тия богому́драго, о непреста́нней моли́тве вопроси́вшаго.

Я́коже дре́внии отцы́, всепослушли́в духо́вным наста́вником твои́м яви́лся еси́, блаже́нне Анато́лие, те́мже и смиренному́дрие нело́жное стяжа́л еси́, нача́льниче му́дрый и учениче́ смире́нный а́ввы Амвро́сия.

Богоро́дичен: Сове́т преве́чный Тобо́ю, Де́во, испо́лнися, глас бо Арха́нгелов услы́шавши, Сло́во О́тчее во утро́бу прия́ла еси́ и Безле́тнаго Сы́на, Всенепоро́чная, родила́ еси́ на спасе́ние нас пою́щих: благослове́н Плод чре́ва Твоего́, Богоро́дице.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем опаля́еми взыва́ху:// благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Житие́ твое́, труды́ духо́вными преиспо́лненное, почита́юще, о́тче, и писа́нии твои́ми на поле́зное наставля́еми, благода́рне Бо́гу взыва́ем: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

А́нгел во пло́ти на земли́ показа́лся еси́, о́тче, наставле́нии твои́ми, я́ко крыла́ми, от ко́зней вра́жиих огражда́я и огне́м любве́ твоея́ душевре́дная те́рния попаля́я.

Те́ло твое́, я́ко хра́мину души́, целому́дрием украша́я, к чистоте́ душе́вней и теле́сней чад твои́х подвиза́л еси́, Анато́лие преподо́бне, те́мже моли́ Бо́га и нам от вся́кия скве́рны очи́ститися.

Богоро́дичен: Тебе́, Де́во Чи́стая, Ку́пино Неопали́мая, Огнь Божества́ во чре́ве Твое́м носи́вшая и неопа́льна пребы́вшая, вопие́м: благослове́нна Ты в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: Обра́зно во а́нгельстем я́вльшася зра́це,/ и де́ти прохла́ждша посреде́ горя́щия пе́щи,// благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Вели́чие дел твои́х испове́дует Ру́сская земля́, и А́нгельский собо́р воспева́ет твое́ им сопряже́ние, те́мже и на́ше хвале́ние приими́, Анато́лие досточе́стне, вопию́щих: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Егда́ с Кроншта́дтским па́стырем безкро́вную же́ртву приноси́л еси́, о́тче Анато́лие, тогда́ А́нгели сослужи́ша вам со стра́хом и тре́петом, воспева́юще и глаго́люще: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Тро́ичным соста́вом благоугожда́я Пресвяте́й Тро́ице, ум и се́рдце во еди́но сочета́л еси́ и те́ло де́ланием за́поведей предочи́стил еси́, блаже́нне, непреста́нно взыва́я: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Из сете́й вра́жиих ду́шу мою́ исто́ргни, Всенепоро́чная Влады́чице, прило́ги бо сла́стными лю́те оплете́н, не могу́ чист предста́ти Престо́лу Влады́чню, то́кмо вопию́: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода, и Ма́терь Его́ в пе́снех велича́йте.

Ин

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Наставле́ния твоя́, преподо́бне, му́дрости испо́лнена суть, и́миже малоду́шнии укрепля́ются, неради́вии исправля́ются и скорбя́щии утеша́ются, благода́рне взыва́юще: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сокро́вище богому́дрыя души́ твоея́ источа́я, се́рдцем о ча́дех твои́х боле́зновал еси́, о́тче Анато́лие, и, в терпе́нии скорбе́й тех наставля́я, та́ко увещава́л еси́: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Словеса́ уте́шительная от лю́бящаго се́рдца твоего́, о́тче Анато́лие, я́ко ми́ро благово́нное, нам изли́шася, мы же, о тебе́ Го́спода сла́вяще, вопие́м: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Ру́це Твои́, Пречи́стая Богоро́дице, к Сы́ну Твоему́ простира́ющи, моли́твы за ны Бо́гу возно́сиши, те́мже, Тобо́ю спаса́еми, си́це вопие́м: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Сла́дкою Пречи́стаго Твоего́ Рождества́/ стрело́ю уязвле́ни, Чи́стая,/ Твое́й достожела́нней добро́те дивя́щеся,// пе́сньми а́нгельскими досто́йно Тя я́ко Ма́терь Бо́жию велича́ем.

Па́мять твоя́, о́тче Анато́лие, плоды́ сла́дкия прино́сит доброде́лания твоего́, моли́твою бо и терпе́нием ду́шу твою́ очи́стил еси́ и прия́т ю́ Христо́с во оби́тели Своя́. Те́мже пе́сньми велича́ющих твое́ преставле́ние, сподо́би улучи́ти ми́лость в День су́дный.

Насажде́н в дому́ Бо́жием, преподо́бне Анато́лие, возра́сл еси́ в скиту́ О́птинстем, я́ко кедр лива́нский, благово́ние милосе́рдия и любве́ приходя́щим к тебе́ источа́я. Не забу́ди и нас, убо́гих чад твои́х, ве́рою и любо́вию тя велича́ющих.

Иису́совы моли́твы де́латель рачи́тельный быв, блаже́нне Анато́лие, ум твой, я́ко влады́ку, на стра́сти плотски́я му́жески поста́вил еси́ и се́рдце твое́ вселе́ние Ду́ху Свято́му соде́лал еси́. Помози́ и нам стра́сти грехо́вныя искорени́ти и непреста́нною моли́твою при́сно Бо́гу угожда́ти.

Кра́сный и медото́чный рай О́птину пу́стынь соде́лал еси́, о́тче Анато́лие, в не́йже ду́ши всех приходя́щих к тебе́ духо́вными глаго́лы, я́ко ме́дом, услажда́л еси́. Те́мже и нас, с любо́вию почита́ющих святу́ю па́мять твою́, прича́стниками сла́дости ра́йския бы́ти сподо́би.

Богоро́дичен: А́нгелов сла́дость и апо́столов утеше́ние, мона́шествующих утвержде́ние и правосла́вных Спобо́рнице, не преста́й моли́тися к Сы́ну Твоему́ о испове́дающих Тя, я́ко Ма́терь Бо́жию и Де́ву Чи́стую.

Ин

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся, Христо́с,/ совокупи́вый разстоя́щаяся естества́.// Тем веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Де́вства красоту́ на земли́ яви́в и ду́шу твою́ посто́м и моли́твою очи́стив, богоблаже́нне, во оби́тели ве́чныя Го́споду себе́ угото́вал еси́.

Глаго́лы твоя́ спаси́тельныя, я́ко би́сер многоце́нный, в ду́ши ве́рных влага́л еси́, преподо́бне о́тче Анато́лие, те́мже и нас не оста́ви, я́коже обеща́лся еси́.

От моще́й твои́х благода́ть почерпа́юще, труды́ твоя́ и по́двиги мно́гия ублажа́ем, преподо́бне Анато́лие, и за вся Бо́га на́шего сла́вим.

Богоро́дичен: Из Тебе́, Богоро́дице, Исто́чниче чи́стый, истече́ Вода́ Жива́я, Я́же есть Христо́с Бог наш, глаго́лом жи́зни ве́чныя жа́ждущия напая́яй.

Свети́лен:

Житие́ твое́, све́том ве́ры и́стинныя озаре́нное, пра́ведно сконча́л еси́, свя́те Анато́лие, ны́не, в со́нме О́птинских ста́рцев пребыва́я, я́ко звезда́ путево́дная, к ми́ру го́рнему ве́рным путь освеща́еши.

Сла́ва, ин свети́лен, глас 1:

Свети́льник све́та сый и у́мныя моли́твы лампа́да негаси́мая, Анато́лие ста́рче О́птинский, еле́й ду́ха доброде́ланием души́ стяжа́в, те́мже вся просвеща́еши в па́мяти твое́й и стезю́ спаси́тельную мона́шествующим и мирски́м указу́еши.

И ны́не, Богоро́дичен:

Песнь Тебе́ досто́йно воспева́ем, Де́во Всепе́тая, Богоро́дице, Ты бо, от всех родо́в Бо́гом избра́нная, яви́лася еси́ я́ко Заря́ Пресве́тлая, от Нея́же Со́лнце Пра́вды ми́ру возсия́ и гре́шныя просвети́.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Богому́дре о́тче Анато́лие,/ А́нгелов Небе́сных ра́дование/ и преподо́бных отце́в похвало́,/ огнь моли́твы непреста́нныя стяжа́в,/ духо́вную сла́дость вкуси́л еси́/ и чистоту́ серде́чную соблю́л еси́./ Те́мже ны́не тя сосу́д избра́нный зрим/ и моли́твенника те́пла Бо́гу предлага́ем,// е́же дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Блаже́нне о́тче Анато́лие,/ смире́нный и кро́ткий подви́жниче,/ зерца́ло послуша́ния,/ заве́ты ста́рцев свя́то соблюда́я,/ неви́димаго врага́ победи́л еси́/ и а́нгельския высоты́ дости́гл еси́./ Те́мже, боже́ственною благода́тию облиста́емь,/ при́сно моли́ Христа́ Бо́га на́шего,// дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Преподо́бне о́тче Анато́лие,/ чад духо́вных му́дрый наста́вниче,/ и́хже оте́ческою любо́вию согрева́я,/ грехо́вныя стра́сти искореня́л еси́/ и, доброде́тельми сердца́ их укрепля́я,/ вои́стину па́стырь до́брый яви́лся еси́./ Те́мже ны́не, во Ца́рствии Небе́снем ликовству́я,/ моли́ся ко Христу́ Бо́гу на́шему,// дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас то́йже:

Вертогра́д скита́ Предте́чева/ прозябе́ цвет красне́йший,/ доброде́тельми благоуха́ющий,/ преподо́бнаго ста́рца Анато́лия,/ его́же ве́рнии благоче́стно почита́ем,/ Го́спода на́шего сла́вяще и ра́достно взыва́юще:/ о му́дрый наста́вниче и те́плый моли́твенниче,/ Це́ркве Ру́сския благо́е украше́ние,/ моли́ся Пресвяте́й Тро́ице вку́пе со все́ми ста́рцы О́птинскими// спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х:

Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст.

На Литурги́и слу́жба вся преподо́бническая.

Моли́тва

О преподо́бне о́тче Анато́лие, ди́вный ста́рче О́птинский! Предстоя́ще ра́це моще́й твои́х (или́: пред о́бразом твои́м святы́м) , воспомина́ем ди́вное твое́ житие́ и по́двиги, во сла́ву Го́спода на́шего Иису́са Христа́ подъя́тыя. Ты, от ю́ности красоту́ ми́ра сего́ презре́в, возжела́л еси́ Бо́гу усе́рдно послужи́ти и, от роди́телей теле́сную добро́ту унасле́довав, па́че украша́лся еси́ души́ благоле́пием, е́же в терпе́нии стяжа́ти подоба́ет. Ты, от двои́х ста́рцев, блаже́ннаго Мака́рия и пречу́днаго Амвро́сия, воспита́нный, ста́рец духоно́сный соде́лался еси́, я́ко и богому́дрый святи́тель Игна́тий о тебе́ удивля́шеся. О ста́рче ди́вный! Ты, моли́твою непреста́нною вы́ну со Христо́м пребыва́я, вели́кую благода́ть стяжа́л еси́, те́мже и мно́гая ча́да, путь у́зкий и приско́рбный избра́вше, ра́достно вслед тебе́ теча́ху, к Восто́ку восто́ков приближа́ющеся. Мы же, словесы́ твои́ми наставля́еми и моли́твами твои́ми огражда́еми, со умиле́нием зове́м ти: не оста́ви нас, скорбьми́ обурева́емых, грехи́ мно́гими обремене́нных, от лука́ваго врага́ смуща́емых, но помози́ по́двигом до́брым подвиза́тися, ве́ру соблюсти́ и Све́та Небе́снаго дости́гнути, да досто́йно восприи́мем вся от Го́спода угото́ванная и, зерца́лом разре́шшимся, вку́пе с тобо́ю чи́сте у́зрим Бо́га на́шего в Тро́ице сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во Ца́рствии Его́. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика