Служба священномученикам Павлу и Григорию Мокинским

Ме́сяца ию́ня в 7-й день
Священному́чеников Па́вла и Григо́рия Мо́кинских

 

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры 8, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Прииди́те, хвалу́ воздади́м Го́споду Бо́гу на́шему,/ па́мять новому́чеников прославля́юще,/ служи́телей ве́рных,/ испове́дников и му́чеников Христо́вых тве́рдых,/ Пе́рмския земли́ утвержде́ние!/ Ти́и бо сло́во Госпо́дне соблюдо́ша,/ вся до конца́ претерпе́ша/ и Церкви Ру́сстей похвала́ и сла́ва яви́шася./ И́хже мо́щи святы́я лобыза́юще,/ моли́тву к ним простира́ем:/ огради́те нас от бед, священному́ченицы Па́вле и Григо́рие, заступле́нием ва́шим// и испроси́те нам у Го́спода ве́лию ми́лость.

Плач умиле́нный Па́вел сотвори́,/ со све́рстники ю́ными сый на ме́сте святе́м,/ иде́же стоя́сте но́зе Твои́, Го́споди,/ те́мже сострада́ния и благодаре́ния испо́лнився/ и духо́вне Животворя́щий Твой Крест облобыза́в,/ све́том Воскресе́ния адама́нт соде́лася/ и, посреде́ но́щи безбо́жия благода́тию возсия́в,/ тве́рдость дре́вних му́ченик яви́// и смерть от безбо́жных му́жественне прия́т.

Не на земли́ сокро́вище себе́ скрыл еси́,/ Григо́рие досточу́дне,/ но в се́рдце, к Бо́гу глаго́лющем/ псалмы́ и пе́ньми и пе́сньми духо́вными./ Сия́ от ю́ности па́че зла́та возлюби́в,/ себе́ сама́го духо́вно усоверши́л еси́,/ и лю́ди о́бщники сего́ бога́тства сотвори́л еси́,/ е́же в любо́вь Бо́жию ско́ро возво́дит,// да́же до му́ченическия сла́вы.

И к ко́нем привязу́еми,/ и мра́зом ночны́м истяза́еми,/ и сече́нии ме́чными лю́те ураня́еми,/ хра́ми яви́стеся Ду́ха Свята́го,/ страстоте́рпцы Христо́ви,/ мла́дости своея́ не пощади́вшии./ Те́мже я́ко му́жи соверше́ннии/ к Бо́гу возше́дше,/ Того́ моли́те, дарова́ти лю́дем земли́ Ру́сския// мир и ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

Любо́вию Христо́вою связу́еми,/ Па́вле и Григо́рие до́блии,/ ко спасе́нию мно́гия лю́ди наста́висте,/ о́браз братолю́бия святы́х показу́юще,/ е́же жи́ти бра́тии вку́пе, вку́пе же и умре́ти./ И ны́не моли́теся ко Го́споду,// да ничто́же разлучи́т ны от любве́ Бо́жия.

Всяк град земли́ Пе́рмския пра́зднует,/ изве́стие прие́м о обре́тении святы́х моще́й ва́ших,/ засту́пницы на́ши и моли́твенницы,/ священному́ченицы Па́вле и Григо́рие,/ не под спу́дом, но на све́щнице днесь возсия́сте,/ Христа́ пропове́дающе,/ распя́тием и Воскресе́нием мир спа́сшаго// и дарова́вшаго нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 3:

Коль добро́ и коль красно́,/ е́же жи́ти бра́тии вку́пе,/ си́це мы́сляху священному́ченицы Твои́, Го́споди,/ и́хже бо служе́ние у Престо́ла Бо́жия/ бра́тию по ду́ху сотвори́,/ любо́вь же ко Христу́ страда́ти да́же до кро́ве укрепи́.// Тех моли́твами, Бо́же, утверди́ и нас в братолю́бии.

И ны́не, Богоро́дичен: Ка́ко не диви́мся:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 му́ченическая.

На лити́и стихи́ры, глас 1:

Первострада́лец Христо́в, Стефа́н боговенча́нный,/ ви́де небеса́ отве́рста/ и Сы́на Бо́жия одесну́ю Отца́ стоя́ща,/ вы же, страда́льцы честни́и,/ Па́вле иере́ю и диа́коне Григо́рие,/ Небе́сными венцы́ украше́ннии,/ с со́нмом му́ченик одесну́ю Го́спода предстои́те,// моли́теся у́бо и нам шу́ия ча́сти изба́витися.

Сла́ва, глас 4:

Па́вле, до́брое Кунгу́ра воспита́ние,/ и Григо́рие, сы́не Вя́тския земли́,/ в преде́лех Пе́рмских Христу́ до́бре послужи́вшии,/ от ору́жных устреле́ни бы́сте/ и я́ко а́нгели просвети́стеся./ Сла́ву же Распе́ншагося нас ра́ди зря́ще/ и, я́ко победи́тели, ве́лие дерзнове́ние иму́ще,/ с му́ченики но́выми моли́те Го́спода// спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: При́зри на моле́ния:

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Усе́рдия Андрони́кова в ве́ре насле́дницы,/ Па́вле и Григо́рие сла́внии,/ пострада́сте до кро́ве, по́двигу архипа́стыря после́дствующе./ Те́мже Христа́ Бо́га моли́те,/ се́рдце ве́рное дарова́ти// всем почита́ющим страда́ния ва́ша.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,// и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Не да́сте братоуби́йству благослове́ния,/ сего́ ра́ди со бра́тией преде́л Мо́кинских/ убие́ни бы́сте без ми́лости,/ ми́лость пропове́давшии/ и уби́йцы своя́ благослови́вшии,// да позна́ют омраче́ннии свет покая́ния.

Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.

Красу́йся и ра́дуйся, Пе́рмская земле́,/ па́мять новому́чеников пра́зднующи,/ ти́и бо предстоя́т Христу́ во сла́ве,/ о лю́дех твои́х моля́щеся,/ по́двиги их воспева́ющих// и к святы́м моще́м их с любо́вию припа́дающих.

Сла́ва, глас 5:

Пра́внуцы бы́вше изгна́нных из рая́/ за безслове́сное стремле́ние,/ о́ви Ка́иново братоуби́йство умно́жиша,/ о́ви лихоима́нию Иу́дину подража́ша./ Вы же, му́ченицы до́блии,/ словесы́ Ева́нгельскими просвеще́ннии/ и моли́твою церко́вною освяще́ннии,/ ра́тование непра́вое и лю́тое отри́нусте,/ бра́ни междоусо́бней не приобщи́стеся,/ сего́ ра́ди во еди́нем часе́// му́ченичеством восхи́тисте Ца́рствие Небе́сное.

И ны́не, Богоро́дичен: Храм и дверь еси́:

Тропа́рь, глас 5:

Честно́е страда́ние ва́ше/ за ве́ру святу́ю правосла́вную/ к весе́лию духо́вному вся лю́ди созыва́ет,/ священному́ченицы Па́вле и Григо́рие,/ вы бо, зе́млю Пе́рмскую кровьми́ свои́ми освяти́вше,/ любви́ соверше́нней науча́ете,/ ду́шу полага́ти за Христа́, Бо́га на́шего,// све́том Воскресе́ния мир обнови́вшаго.

 

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Мраз претерпе́вше и бие́ние, и ко́ньми влаче́ние, и ребр прободе́ние, святи́и му́ченицы Па́вел и Григо́рий ра́довахуся, от ору́жных бо устреле́ни бы́вше, душе́ю во оби́тели Небе́сныя вознесо́шася. Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Спору́чнице гре́шных и Уте́шительнице скорбя́щих, Пречи́стая Ма́ти Бо́жия Обра́дованная, Пе́рмскую зе́млю ико́нами Твои́ми украси́вшая и святы́х мно́жество в ней воспита́вшая, Твои́ми ко Христу́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

Сосу́ди честни́и, благода́ти Бо́жия испо́лненнии, священному́ченицы Па́вле и Григо́рие! Вы, моли́твою усе́рдною ду́ши ко страда́нию угото́вавше, житие́ вре́менное сохрани́ти не иска́сте, но потща́стеся Небе́снаго Ца́рствия дости́гнути, те́мже и жи́тели его́ святы́я дру́ги себе́ стяжа́сте.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Благоутро́бия су́щи исто́чник, ми́лости сподо́би нас, Богоро́дице, при́зри на лю́ди согреши́вшия, яви́ я́ко при́сно си́лу Твою́, на Тя бо упова́юще, ра́дуйся, вопие́м Ти, я́коже иногда́ Гаврии́л, безпло́тных архистрати́г.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ священному́ченицы Па́вле и Григо́рие,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.

Псало́м избра́нный: Бог нам прибе́жище и си́ла:

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Повеле́нное во Ева́нгелии прие́мше в ра́зуме, в це́ркви Бо́жией единомышле́нием ходи́сте, святи́и, глаго́лом жи́зни ве́чныя лю́ди Бо́жия уча́ще и красоту́ ве́ры правосла́вныя им показу́юще, ю́же да сохрани́т Госпо́дь непоколе́блему от всех наве́т вра́жиих в земли́ Ру́сстей, непреста́нно взыва́ющей: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сла́ва и ны́не, Богоро́дичен:

Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме, в кро́ве Ио́сифове, тща́нием предста́ безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней: Приклони́вый схожде́нием Небеса́, вмеща́ется неизме́нно весь в Тя. Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х, прие́мша ра́бий зрак, ужаса́юся зва́ти Тебе́: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду,// и изве́л еси́ ны в поко́й. Стих: Разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Священному́ченицы сла́внии Па́вле и Григо́рие,/ по́двига му́ченичества сподо́бльшеся,/ вся гра́ды и ве́си земли́ Пе́рмския воздвиза́ете/ почита́ти мо́щи ва́ша, нам ди́вно явле́нныя,/ зане́ христиа́ны до́брыми, па́мять ва́шу храня́щими,/ мно́га ле́та от поруга́ния соблюда́емы бы́ша,/ ны́не же в хра́ме лучи́ благода́ти нам простира́ют/ и вся ве́рныя науча́ют,// ка́ко подоба́ет жи́ти и за Христа́ страда́ти.

Кано́н, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:// Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Му́жеством и кре́постию ду́ши ва́ша украси́вше и ве́рность Христу́ в житии́ сохрани́вше, ве́чнаго поко́я дости́гли есте́, священному́ченицы Па́вле и Григо́рие.

Па́вла почти́м, страда́льца добропобе́днаго, свяще́нную ри́зу кровьми́ белу́ соде́лавшаго, есть бо Пе́рмския земли́ красота́ и Мо́кинския ве́си сла́ва.

Пе́сненно возвели́чим диа́кона Григо́рия, и́же смерть я́ко хода́таицу к лу́чшей жи́зни прии́м, днесь непреста́нно возсыла́ет хвалу́ Изба́вителю и Бо́гу на́шему.

Страда́нием святы́х Севасти́йских му́чеников подо́бницы яви́стеся, страстоте́рпцы сла́внии, мра́зом бо искуси́вшеся, во́ини добропобе́днии Царя́ Христа́ показа́стеся.

Богоро́дичен: Ору́жие про́йде Твою́ пресвяту́ю ду́шу, егда́ распина́ема ви́дела еси́ во́лею Сы́на и Бо́га Твоего́, Его́же, Благослове́нная, моля́щи не преста́й, проще́ние прегреше́ний нам дарова́ти.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,// Еди́не Человеколю́бче.

Муче́нию лю́тому без ми́лости пре́дани бы́сте, святи́и страстоте́рпцы, оба́че плоды́ любве́ Христо́вы принесо́сте нас ра́ди пострада́вшему Го́споду Человеколю́бцу.

Дом Бо́жий зело́ возлюби́л еси́, священному́чениче Па́вле, иде́же моли́тву благогове́йне соверша́л еси́, те́мже и нам помози́ в хра́ме усе́рдно Го́сподеви моли́тву возноси́ти.

Церко́вными гла́сы, еще́ о́трок сый, Бо́га прославля́л еси́, свя́те Григо́рие, те́мже и призва́ тя Госпо́дь, я́ко ве́рнаго слугу́ Своего́, в диа́констем чи́не Тому́ усе́рдно послужи́ти.

Всем ве́рным па́ствы це́ркве Нико́льския наста́вницы му́дрии яви́стеся, священному́ченицы, озаря́юще ду́ши, помраче́нныя грехо́м, и к све́ту богоразу́мия наставля́юще.

Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во, Русь зело́ возлюби́вшая, и зе́млю на́шу чу́дным све́том честны́х ико́н Твои́х озари́вшая, страда́льцев Пе́рмских сонм собра́вши, в ве́ре правосла́вней нас утверди́ до сконча́ния ве́ка.

Седа́лен, глас 3:

Пропове́дницы правосла́вныя ве́ры я́вльшеся и ре́вности о хра́ме Бо́жии испо́лньшеся, служе́ние усе́рдно соверши́ли есте́ и страда́ние досто́йно восприя́ли есте́, святи́и Па́вле и Григо́рие. И ны́не моли́теся ко Го́споду, дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва, еди́на Пречи́стая Ма́ти Де́во. Уте́шительница в ско́рбех су́щи, гони́мым за Христа́ всегда́ помога́еши и вода́ми боже́ственных моли́тв Твои́х духо́вную жа́жду утоля́еши, подаю́щи всем ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

Просла́ви вас Госпо́дь, преподобному́ченицы добропобе́днии, во́ини бо есте́ духо́внии и свет благода́ти чи́стый, священному́ченика Андрони́ка Пе́рмскаго насле́дницы.

Врач неду́гов душе́вных и му́дрый наста́вник отроко́м был еси́, о́тче Па́вле, те́мже тя сла́вит Пе́рмская земля́.

Позна́в любо́вь Христо́ву и ду́хом пламене́я, в храм Бо́жий прите́кл еси́, священному́чениче Григо́рие диа́коне, да послу́жиши та́мо усе́рдно.

Благоче́стно пожи́вше и страда́ния путь терпели́вно восприи́мше, священному́ченицы сла́внии, сугу́бую мзду на Небесе́х восприя́ли есте́.

Богоро́дичен: Всегда́ припа́даем, Мари́е Де́во, к Твое́й ми́лости, Ты бо ве́рным щит еси́ и но́вых му́чеников кре́пость.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,// Человеколю́бче.

Благоче́стия рачи́телие яви́лися есте́, Па́вле и Григо́рие прему́дрии, зане́ избра́сте часть благу́ю.

От ю́ности свя́тость гра́да Иерусали́ма возлюби́в, Па́вле свяще́нне, Голго́фу ме́сто слеза́ми омы́л еси́, иде́же и та́йну Креста́ Госпо́дня позна́л еси́.

Григо́рия, диа́кона сла́внаго, днесь, ве́рнии, почти́м, и́же смире́нный сослужи́тель благогове́йному иере́ю Па́влу яви́ся и вку́пе с ним за Христа́ пострада́.

Ничто́же возмо́же разлучи́ти вас, священному́ченицы, от любве́ Христо́вы: ни скорбь, ни гоне́ние, ни смерть, вся бо сия́ му́жественне претерпе́ли есте́.

Богоро́дичен: При Кресте́ Сы́на Твоего́ всынови́ся мир Тебе́, о Де́во Пресвята́я, пречестны́х му́чеников кре́посте и утеше́ние.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду,/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися,/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:// от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Новому́ченики Пе́рмския днесь просла́вим, ти́и бо сме́рти не убоя́шася и кровьми́ свои́ми зе́млю на́шу освяти́ша. Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Христа́ всем се́рдцем возлюби́в, смерть за Него́ до́блестно претерпе́л еси́ и наве́ты безбо́жных посрами́л еси́, о́тче Па́вле. Те́мже мо́лим тя: помози́ и нам в любви́ тебе́ подража́ти и Го́сподеви благоугожда́ти.

Моли́твами боголюби́ваго Григо́рия благода́ть нам пода́ждь, Христе́ Бо́же наш, тве́рдую ве́ру, пла́менную любо́вь и Дави́дову кро́тость стяжа́ти и за́поведи Ева́нгельския усе́рдно исполня́ти.

Коль мно́гое терпе́ние священному́чеников Па́вла и Григо́рия! В лю́тый мраз ко́ньми по земли́ влачи́ми, му́чими зле и мече́м побие́ни бы́ша, оба́че безбо́жное неи́стовство смире́нием победи́ша и за Христа́ пострада́ша.

Богоро́дичен: Егда́ ученицы́ вси, кроме́ Иоа́нна ю́на, от Креста́ бежа́ша и, стра́хом одержи́ми, Христа́ оста́виша, Ты, Де́во Пречи́стая, с Ним пребыла́ еси́. Те́мже мо́лим Тя: в ве́рности Бо́гови пребыва́ти нам помози́.

Конда́к, глас 3:

Па́стырю до́брый Па́вле/ и святоле́пнаго служе́ния рачи́телю Григо́рие,/ па́ству ва́шу сло́вом просвети́вшии,/ святы́ни Це́ркве Христо́вы зело́ возлюби́вшии/ и ве́ры ра́ди смерть му́ченическую прие́мшии,/ ны́не зе́млю Пе́рмскую благода́тию просвеща́ете/ и святы́ня ея́ быва́ете,/ мощьми́ свои́ми безсме́ртие пропове́дающе// и исцеле́ния точа́ще всем, с ве́рою к вам притека́ющим.

И́кос:

Восхва́лим, лю́дие, дво́ицу святы́х страстоте́рпцев,/ ду́хом му́жественнаго иере́я Па́вла/ и благогове́йнейшаго диа́кона Григо́рия,/ и́же, сою́зом бра́тския любве́ связу́еми,/ за Христа́ постра́дати сподо́бишася,/ в на́ша же дни святы́я мо́щи своя́ во утеше́ние и укрепле́ние всем яви́ша,/ безсме́ртие пропове́дающе и чудеса́ источа́юще./ Те́мже к ним с любо́вию возопии́м:/ ра́дуйтеся, священному́ченицы Па́вле и Григо́рие, земли́ Пе́рмския похвало́ и украше́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Кто не ужа́снется о́гненнаго искуше́ния, на Оте́чество на́ше прише́дшаго, ве́рных люде́й убие́ние, святы́х хра́мов разруше́ние, дете́й сиротство́ и ве́ры правосла́вныя попра́ние! Но, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же, поми́луй зе́млю Ру́сскую и спаси́ ду́ши на́ша.

Мучи́телей лука́вое безбо́жие не возмо́же поколеба́ти тве́рдости души́ твоея́, священному́чениче Па́вле, те́мже я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, моли́, да лю́ди грехо́внаго пле́на избе́гнут и досто́йныя плоды́ покая́ния принесу́т.

Свя́те Григо́рие, о́браз ве́рности Христу́ и терпели́ваго страда́ния показа́вый, моли́ся о нас, чту́щих твой кре́стный по́двиг, да ве́рная ча́да Це́ркве Ру́сския пребу́дем да́же до сме́рти.

Слага́юще в се́рдце свое́м глаго́л Христо́в, е́же не боя́тися убива́ющих те́ло, души́ же не могу́щих уби́ти, му́жественне на по́двиг страда́ния потекли́ есте́, священному́ченицы Па́вле и Григо́рие.

Богоро́дичен: Сы́на воскре́сшаго зре́ти ча́ющи, я́ко мироно́сицы жены́, Ма́ти Де́во, ко Гро́бу притекла́ еси́ зело́ зау́тра, уча́щи нас у́треневати к Бо́гу.

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,// хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

С преде́лы Пе́рмскими лику́ют лю́дие ве́си Мо́кинския, ра́дующеся обре́тению в ней святы́х моще́й священному́чеников Па́вла и Григо́рия, и мо́лятся им, я́ко свои́м помо́щником и засту́пником.

Тебе́ моля́щеся, священному́чениче Па́вле, согла́сно взыва́ем: да проба́вит Госпо́дь ми́лость Свою́ на нас и прии́мем любо́вь Христо́ву в душа́х на́ших.

Свя́те Григо́рие, диа́коне досточу́дне, моли́ся Го́споду за лю́ди ве́си Мо́кинския, и всея́ Пе́рмския земли́ те́плый предста́тель бу́ди.

Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, в житии́ ва́шем просла́вили есте́, священному́ченицы добропобе́днии, те́мже и Бог вас просла́ви и Ца́рствия Небе́снаго насле́дники сотвори́.

Богоро́дичен: Днесь лю́дие Пе́рмстии обстоя́т ра́ку святы́х новому́чеников иере́я Па́вла и диа́кона Григо́рия, взыва́юще: о те́плии на́ши предста́телие, моли́те Христа́ Бо́га и Пречи́стую Его́ Ма́терь, спасти́ся душа́м на́шим.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стину Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,// с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Земля́ издаде́ безце́нное сокро́вище, мо́щи свяще́нныя Григо́рия и Па́вла, во́инов Христо́вых добропобе́дных, от вся́каго вре́да преде́лы Пе́рмския защища́ющих.

О Па́вле, честны́й иере́ю, свяще́нства красото́ и ве́рных предста́телю! Помози́ нам моли́твами твои́ми мир Христо́в стяжа́ти и по́двигом до́брым неле́ностно подвиза́тися.

О сла́вне Григо́рие, до́брый во́ине Христо́в и до́блий страда́льче! Помози́ нам се́рдце чи́стое соде́лати и спасе́ние душ улучи́ти.

О светоно́снии му́ченицы, Пе́рмских преде́л похвало́ и украше́ние! Испроси́те у Го́спода Бо́га и Пречи́стыя Его́ Ма́тере оставле́ния всех на́ших грехо́в, да изба́вимся ве́чнаго осужде́ния и прича́стницы Небе́снаго Ца́рствия яви́мся.

Богоро́дичен: Сохрани́ от бед рабы́ Твоя́, Пречи́стая Де́во, Тя бо те́плую Предста́тельницу к Сы́ну Твоему́ и́мамы и Тобо́ю спасе́ние улучи́ти наде́емся.

Свети́лен:

Све́тлый вене́ц от Со́лнца Пра́вды, Христа́, стяжа́вше, страстоте́рпцы святи́и, светоза́рно всех просвеща́ете и чту́щия святу́ю па́мять ва́шу благода́тно озаря́ете.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пречи́стая Ма́ти Де́во! Све́том незаходи́мым нас просвети́, да в ра́дости лику́юще, просла́вим свет нам Показа́вшаго.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О всехва́льнии новому́ченицы,/ Пе́рмския земли́ похвало́,/ в годи́ну бра́ни люте́йшия/ от безбо́жных неви́нно пострада́вшии,/ иере́ю Па́вле, смире́нием украше́нный,/ и диа́коне Григо́рие, ду́хом пламене́яй,/ в моли́твах те́плых испроси́те/ ра́ку моще́й ва́ших обстоя́щим// мир и ве́лию ми́лость.

Не то́кмо му́чеников ра́ны теле́сныя,/ но и вла́си свяще́ннии/ изочте́ни суть у Бо́га,/ храня́щаго вся ко́сти их,/ и ду́ши их в руце́ Свое́й содержа́щаго,/ и моли́тву их ско́ро прие́млющаго./ Те́мже, святи́и Па́вле и Григо́рие,/ помози́те нам Го́сподеви благоугоди́ти// и труды́ покая́нными се́рдце очи́стити.

Я́ко благогове́йнии служи́телие Христо́ви,/ Па́вле и Григо́рие блаже́ннии,/ вы, Безкро́вную Же́ртву принося́ще,/ о лю́дех усе́рдно моли́лися есте́,/ да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживу́т,/ христиа́нския кончи́ны живота́ сподо́бятся./ Помози́те и нам богоуго́дне житие́ сконча́ти,/ до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Христу́ Бо́гу возда́ти// и ми́лость в День стра́шнаго воздая́ния улучи́ти.

Ча́дом кро́тость и послуша́ние,/ муже́м и жена́м благоче́стие,/ и́ноком ре́вность о Бо́зе,/ святи́телем укрепле́ние,/ богохрани́мей стране́ на́шей благове́рие,/ и Це́ркви Ру́сстей во и́стине стоя́ние/ испроси́те у Го́спода,/ священному́ченицы Па́вле и Григо́рие,// Пе́рмския земли́ украше́ние.

Сла́ва, глас то́йже:

Проро́чески Дави́д во псалме́х вопия́ше:/ проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду,/ и изве́л еси́ ны в поко́й./ И вы, священному́ченицы Па́вле и Григо́рие,/ огнь зло́бы мучи́тельския безбе́дно проидо́сте/ и во́ду слез о супру́жницах и ча́дех,/ о ро́де, и друзе́х, и о па́стве свое́й в душа́х удержа́сте,/ да в вино́ любве́ Бо́жия претвори́тся/ и с ча́шею страда́ния ва́шего сраствори́тся.// Те́мже ны́не от всех прославля́етеся.

И ны́не, глас то́йже:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х,/ и изба́ви нас// от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

 

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нна от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99. Аллилу́ия, глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Стих: Бог нам прибе́жище и си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 106. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

О новому́ченицы сла́внии, иере́ю Па́вле и диа́коне Григо́рие! Днесь, ве́рно соше́дшеся, восхваля́ем честна́я страда́ния ва́ша, я́же в годи́ну тя́жкую гоне́ний на Це́рковь Ру́сскую претерпе́сте. Почита́ем и бра́тскую любо́вь ва́шу, ве́ры бо нра́вом связу́еми, я́ко единоду́шнии сослужи́телие, согла́сно и му́ки за Христа́ прия́сте. Ублажа́ем любо́вь ва́шу, псалмопе́вца бо глаго́лы в час испыта́ния воспомяну́сте, я́ко добро́ и красно́ жи́ти бра́тии вку́пе, бла́го же есть и в Ца́рствии Небе́снем вку́пе радоватися. Диви́мся долготерпе́нию ва́шему, ни мраз бо, ни ра́ны, ни ко́ньми истяза́ние от Бо́га вас разлучи́ша. Покланя́емся честны́м моще́м ва́шим, до вре́мене под спу́дом земны́м сокрове́нным, напосле́док же, я́ко не́кий дар светоно́сный, всей земли́ Пе́рмстей возсия́вшим. Ны́не моли́те Великодарови́таго Бо́га, явле́нием моще́й ва́ших нас недосто́йных почти́вшаго, да проба́вит моли́твами ва́шими ми́лость Свою́ ве́дущим ве́ру правосла́вную, да обрати́т к ней отпа́дшия, да укрепи́т ве́рныя в стоя́нии за пра́вду Бо́жию, да сподо́бит нас от моще́й ва́ших почерпну́ти исцеле́ний Боже́ственное де́йство, благода́ть и ми́лость, и да да́рует нам еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем сла́вити и воспева́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика