Служба преподобной Елене Московской

Ме́сяца ноября́ в 18-й день
Преподо́бныя Еле́ны Моско́вския

 

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8, и пое́м стихи́ры преподо́бныя 8, глас 2. .

Подо́бен: Ки́ими похва́льными венцы́:

Ки́ими похва́льными пе́сньми/ воспое́м преподо́бную Еле́ну,/ Су́ждальския земли́ прозябе́ние/ и гра́да Москвы́ пресве́тлое украше́ние,/ я́же де́вства добро́тами/ оби́тель Новоде́вичию облагоуха́ла еси́,/ Небе́сное жи́тельство на земли́ показа́вши,/ я́ко еди́на от дре́вних подвиза́вшися?/ Ея́же моли́твами, Христе́ Бо́же,/ поми́луй зе́млю Ру́сскую,// име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими похва́льными венцы́/ увязе́м Христо́ву уго́дницу,/ до́ма Пречи́стыя Одиги́трии/ храни́тельницу достохва́льную,/ и моли́твенницу усе́рдную,/ ду́ши ве́рных весе́лия исполня́ющую/ и любому́дрием просвеща́ющую?/ Сию́ бо вои́стину досто́йно/ нетле́нныя сла́вы венце́м/ венча́ет Христо́с Бог наш,// име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими пе́сненными гла́сы/ воспое́м всеизря́дную наста́вницу де́вственнаго чи́на,/ ко спасе́нию путь указу́ющую,/ преподо́бную и богоно́сную Еле́ну,/ целому́дрия о́браз,/ воздержа́ния пра́вило,/ Ду́ха Свята́го чи́стое зерца́ло?/ К не́йже притека́юще,/ велегла́сно возопии́м:/ ма́ти всеблаже́нная, моли́ся о нас,// всечестну́ю па́мять твою́ соверша́ющих.

И́ны стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Держа́вствующаго во́лею из Су́ждаля призва́нная/ и во гра́де Москве́ на игу́менство поста́вленная,/ преподо́бная ма́ти Еле́но,/ я́ко свеща́, не под спу́дом сокрыва́ема,/ но на све́щнице поставля́ема,/ сия́нием доброде́телей озари́ла еси́ преде́лы Моско́вския,/ те́мже, иму́щи дерзнове́ние ко Христу́,// Того́ моли́ поми́ловатися душа́м на́шим.

Прему́дрым Бо́жиим промышле́нием/ в дому́ Пречи́стыя Одиги́трии всели́лася еси́,/ преподо́бная Еле́но,/ да упасе́ши слове́сныя о́вцы на па́жити воздержа́ния/ и огради́ши опло́том за́поведей Госпо́дних,/ те́мже лико́м деви́ческим уставополо́жница яви́лася еси́,/ Христа́ Пастыренача́льника моли́// спасти́ ду́ши на́ша.

Доброде́тели от ю́ности взыска́вши/ и по́двигом до́брым подвиза́вшися,/ стори́чный плод Бо́гу принесла́ еси́,/ сего́ ра́ди мно́ги дще́ри вручи́ тебе́ Влады́ка Христо́с,/ да возрасти́ши в них доброде́телей соверше́нства,/ ты́я же све́тлыя ны́не венцы́/ прие́млют в Христо́вом неве́стнице,/ и тебе́, ма́ти Еле́но, велича́ют ра́достно,/ с ни́миже моли́ся Го́сподеви// и нам прича́стником ра́дости ве́чныя бы́ти.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, де́вственнии ли́цы,/ любо́вию объедине́ннии,/ просла́вим богому́друю Еле́ну/ и, ко гро́бу ея́ припа́дающе, возопии́м:/ Преве́чный Бо́же, Царю́ Безнача́льный,/ Ты дарова́л еси́ нам сию́ уго́дницу,/ я́коже прему́дрым волхво́м звезду́,/ на спасе́ния стези́ наставля́ющую/ и ко Христу́ путеводя́щую,// ея́же моли́твами всех нас спасе́ния ве́чнаго сподо́би.

И ны́не, глас то́йже: Царь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три преподо́бническая.

На лити́и стихи́ра, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О прехва́льная ма́ти Еле́но,/ гра́да Москвы́ досточу́дная подви́жнице!/ Се мы, недосто́йная ча́да твоя́,/ прославля́ем днесь богоуго́дное твое́ житие́/ и, честно́му гро́бу твоему́ покланя́ющеся,/ с ве́рою и любо́вию взыва́ем:/ бу́ди щит и огражде́ние оби́тели твоея́ от вся́каго зла,/ и слове́сныя о́вцы, тобо́ю собра́нныя, в ми́ре соблюди́,// при́сно моля́щися о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

О преподо́бная ма́ти Еле́но,/ оби́тели Новоде́вичия похвало́ и ра́дование!/ Не оста́ви нас, убо́гих чад твои́х,/ умоли́ Го́спода сил си́лу свы́ше нам дарова́ти,/ да, смире́ние и целому́дрие стяжа́вше,/ земно́е про́йдем на́ше житие́/ и, плотска́го мудрова́ния отве́ргшеся,/ сподо́бимся ве́чнаго блаже́нства// в Небе́сных оби́телех Бо́га на́шего.

И ны́не, глас и подо́бен то́йже:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая,/ до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О Влады́чице Держа́вная!/ Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ правосла́вия// ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Гра́да Су́ждаля/ ча́до богоизбра́нное,/ я́ко со́лнце, ма́ти Еле́но,/ от восто́к прише́дши на за́пад,// зе́млю Моско́вскую освети́ла еси́.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев.

Де́вства добро́тами,/ я́ко у́тварию драго́ю,/ украси́лася еси́ от ю́ности,/ преподо́бная Еле́но,// моли́ся о нас, любо́вию хва́лящих тя.

Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.

Доброде́телей ле́ствицею,/ на Не́бо возшла́ еси́,/ Еле́но достохва́льная,/ и дости́гла еси́ черто́га// Небе́снаго Жениха́ Христа́.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Дом Свята́го Ду́ха/ яви́лася еси́, преподо́бная/ Еле́но всечестна́я,/ те́мже в Дому́ Бо́жии// во ве́ки всели́лася еси́.

И ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Во оби́тели Пречи́стыя/ Де́вы Одиги́трии/ де́вственнии ли́цы,/ тобо́ю, о Еле́но, со́браннии,// веселя́тся и ра́дуются.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь, глас 4:

От ю́ности Христа́ возлюби́вши/ и святы́х оте́ц заве́ты испо́лнивши,/ преподо́бная ма́ти на́ша Еле́но,/ страх Бо́жий и любо́вь нелицеме́рную стяжа́ла еси́/ и во оби́тели Пречи́стыя Одиги́трии житие́ мона́шеское устро́ила еси́./ Те́мже моли́ Человеколю́бца Христа́ Бо́га/ о ча́дех твои́х, к тебе́ усе́рдно притека́ющих/ и заступле́ния твоего́ прося́щих,// грехо́в оставле́ние нам дарова́ти.

Ин тропа́рь, глас 2:

От ю́ности Христу́ уневе́стившися,/ равноа́нгельно на земли́ пожила́ еси́/ и, подвиго́м отце́в поревнова́вши,/ прему́дрость Боже́ственную стяжа́ла еси́./ Те́мже яви́лася еси́ и́нокинь наста́вница/ и оби́тели Пречи́стыя Одиги́трии первонача́льница,/ преподо́бная ма́ти Еле́но,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

 

НА У́ТРЕНИ

На Бо́г Госпо́дь: тропа́рь преподо́бныя, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Е́же от ве́ка утае́ное:

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:

Седи́на есть му́дрость челове́ков, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно, ты же от ю́ности, богому́драя Еле́но, му́дрость ста́рческую стяжа́ла еси́, в седи́нах же бо́дренными словесы́ твои́ми прему́дрости Боже́ственныя сокро́вища отве́рзла еси́. Те́мже обнови́ся я́ко о́рля ю́ность твоя́, и ны́не на Небесе́х зри́ши Христа́, Прему́дрость Ипоста́сную.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Де́вственнии со́нми вку́пе со А́нгелы славосло́вят Тя, Влады́чице, све́тлостей со́лнечных превы́шшую, похвалу́ всея́ вселе́нныя, Бо́жие Сло́во во чре́ве вмести́вшую и ра́дость ми́ру роди́вшую: ра́дуйся, спасе́ния на́шего Хода́таице.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Преподо́бнеи твои́ ру́це воздежи́ за нас ко Го́споду, достохва́льная, пособи́ в не́мощи на́шей, прожени́ боле́зненныя стра́сти и де́монская наважде́ния отыми́, о ма́ти Еле́но, я́ко ско́рби нахо́дят на ны и печа́ли умножа́ются, те́мже с ве́рою к твоему́ предста́тельству прибега́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Милосе́рдия твоего́ пучи́ну кто изглаго́лет, Де́во Пренепоро́чная? Ты еси́ Засту́пница на́ша и упова́ние, наде́жда христиа́н непосты́дная, скорбя́щих ра́дость боже́ственная и всех су́щих на земли́ добро́та пресве́тлая! Покры́й нас боже́ственным предста́тельством Твои́м, Пречи́стая Влады́чице.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти на́ша Еле́но,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́ Бо́га на́шего.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

К торжеству́ днесь преподо́бныя Еле́ны стеце́мся, ве́рнии, я́же возсия́ во гра́де Москве́ соверше́нством доброде́телей во святе́й и сла́вней оби́тели Одиги́трии, иде́же по́стниц мно́жество подвиза́шеся, и бысть им изве́стная нача́льница, спасе́нною стезе́ю благоразу́мне водя́щи. Ны́не же, от земны́х трудо́в прише́дши в Небе́сная поко́ища, от Христа́ Пастыренача́льника возме́здие прие́млет.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем к Тебе́ притека́ющим, те́мже под кров Тво́й прибега́ем и с ве́рою и любо́вию вопие́м: Одиги́трие Блага́я, песнопе́вцев Твои́х мольбы́ приими́ и ми́лостивно поми́луй.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Прииди́те, дев сосло́вие и по́стниц ликостоя́ния,/ богому́друю наста́вницу на́шу любо́вию ублажи́м, глаго́люще:/ преподо́бная ма́ти Еле́но,/ моли́ Всеблага́го Бо́га,/ да изба́вит нас от вся́каго обстоя́ния,/ и я́же в дому́ Пречи́стыя Одиги́трии,/ тобо́ю собрáнное ста́до соблюде́т// и спасе́т ду́ши на́ша.

Кано́на два: Пресвяты́я Богоро́дицы Одиги́трии, со ирмосо́м на 6 (зри Мине́ю ию́ль в 28-й день), и святы́я на 8, глас 4, его́же краегране́сие: Всеизря́дную и прему́друю Еле́ну воспою́.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,// и воспою́ ра́дуяся То́я чудеса́.

Влады́ко Бо́же, при́зри с Небесе́, и устне́ моя́ отве́рзи, и язы́к уясни́ в похвалу́ уго́днице Твое́й, преподо́бней и блаже́нней Еле́не, дев наста́внице.

Словесы́ твои́ми к чистоте́ и целому́дрию призыва́ющи, наста́вница яви́лася еси́ лико́в деви́ческих, Еле́но, те́мже мо́лим тя, наста́ви нас на стези́ пра́вды.

Еди́наго Го́спода взыску́ющи и Того́ Еди́наго жела́ющи, Тому́ Еди́ному вседу́шно от ю́ности послужи́ти потща́лася еси́, преподо́бная.

Богоро́дичен: И́стинную и су́щую Богоро́дицу Тя, Де́во, испове́дуем, я́ко вои́стину Тобо́ю Сло́во Бо́жие на земли́ яви́ся и с челове́ки поживе́ во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.

Заря́ми богомы́слия ум твой уясни́вши, преподо́бная, а́нгельски на земли́ пожила́ еси́, Еле́но, и ны́не в Небе́сных селе́ниих лику́еши, досточу́дная.

Ре́вности боже́ственныя изде́тска испо́лнившися, блаже́нная Еле́но, пучи́ну волн мирски́х безбе́дно преплыла́ еси́ и приста́нища небу́рнаго дости́гла еси́.

Яре́м благи́й и ле́гкий от ю́ности подъе́мши, Христо́ва вертогра́да, всечестна́я Еле́но, де́лательница иску́сная была́ еси́, от пе́рваго бо часа́ и до после́дняго неле́ностно потруди́вшися.

Богоро́дичен: Други́й рай Тя, Де́во, имену́ем, дре́вняго рая́ преиму́щий, Тобо́ю бо яви́ся но́вый Ада́м, Христо́с, ве́тхаго Ада́ма от паде́ния возставля́я.

Седа́лен, глас 2:

Всечестна́я па́мять твоя́, Еле́но, весели́т сердца́ ве́рных, и лик чи́стых дев пое́т тебе́ ра́достно, ты бо от ю́ности Христу́ уневе́стилася еси́, преподо́бная, чи́сте Тому́ соедини́вшися, те́мже вопие́м ти: моли́ Всеблага́го Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти ве́рою покланя́ющимся честно́му о́бразу твоему́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Моле́ние те́плое и Стена́ необори́мая, ми́лости Исто́чниче, ми́рови Прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти: Богоро́дице Влады́чице, предвари́ и от бед изба́ви нас, Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве, на Престо́ле Божества́,/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный,/ нетле́нною дла́нию, и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Наста́вница нело́жная де́вственнаго чи́на и ма́ти чадолюби́вая дще́рем духо́вным яви́лася еси́, присносла́вная Еле́но, мно́гия ду́ши ко Христу́ приводя́щи.

Уста́ твоя́ богоглаго́ливая отве́рзла еси́, Еле́но преподо́бная, путь спасе́ния ча́дом твои́м указу́ющи и заве́ты святы́х оте́ц возвеща́ющи.

Ю́ношески стра́сти препобеди́вши, ма́ти Еле́но, ду́шу твою́ я́ко зе́ницу о́ка храни́ла еси́, те́мже Госпо́дь, ви́дя твое́ благо́е изволе́ние, над мно́гими тя поста́ви.

Богоро́дичен: Исто́чниче живы́й, Богома́ти, пото́к сла́дости ве́рным всем незави́стно источи́ла еси́, от него́же пию́ще, не вжа́ждемся во ве́ки.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га,/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая.

Покро́вския оби́тели воспита́ние и гра́да Су́ждаля процвете́ние, Но́выя на Москве́ оби́тели досто́йная устрои́тельница, Еле́но, яви́лася еси́, до́ма Пречи́стыя Одиги́трии.

Ру́це твои́ возде́ющи во свята́я и благословя́щи Го́спода, преблаже́нная, в нощи́ и во дни́ при́сно за зе́млю Ру́сскую, царя́ и во́инство моли́лася еси́, Еле́но, те́мже и благослове́ние Вы́шняго тебе́ дарова́ся.

Еле́ну преподо́бную днесь восхва́лим, та бо от ю́ности ко Христу́, Исто́чнику неиждива́емому, прите́кши, ду́шу свою́ Боже́ственныя прему́дрости вода́ми испо́лнила есть.

Богоро́дичен: Ма́ти Де́во Влады́чице, А́нгельских лико́в превы́шшая и све́тлостей со́лнечных светле́йшая, облагодати́ наш ум пе́ти Тебе́ при́сно: ра́дуйся, всех Цари́це.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Уставополо́жница и́стинная и наста́вница прему́драя была́ еси́ де́вам, Еле́но, тобо́ю бо окормля́емы, вои́стину пра́выя пути́ позна́ша, ма́ти преблаже́нная.

Доброде́телей ле́ствицею возшла́ еси́, Еле́но, от до́лу влеку́щих страсте́й к све́ту богоразу́мия, и ны́не пи́щи неги́блющия сподобля́ешися, достохва́льная.

Раче́нием боже́ственным при́сно распала́ема, де́вства добро́ту непоро́чне соблюла́ еси́, и житие́ твое́ чи́стое, Еле́но, я́ко ве́но, Жениху́ Христу́ принесла́ еси́.

Богоро́дичен: Умилосе́рдися о нас, Де́во Всепречи́стая, виждь обстоя́ние, и скорбь, и боле́знь рабо́в Твои́х, и не оста́ви нас без заступле́ния.

Конда́к, глас 8:

Изря́дную к Бо́гу моли́твенницу/ и де́вственнаго ли́ка наста́вницу,/ оте́ческих преда́ний и́стинную храни́тельницу,/ ны́не восхва́лим пе́сньми духо́вными,/ ты же, я́ко иму́щая дерзнове́ние ко Го́споду,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м ти:/ ра́дуйся, преподо́бная Еле́но,// оби́тели Новоде́вичия первонача́льнице.

И́кос:

А́нгельскому житию́ от ю́ности поревнова́вши, преподо́бная, в моли́твах и посте́х, а́ки безпло́тна на земли́ пожила́ еси́, Еле́но, те́мже зе́млю кро́тких насле́довала еси́, иде́же ве́чнаго блаже́нства ны́не сподобля́ющися, услы́ши нас, зову́щих ти си́це: Ра́дуйся, гра́да Су́ждаля пречестно́е прозябе́ние; ра́дуйся, земли́ Моско́вския преди́вное украше́ние. Ра́дуйся, оби́тели Покро́вския благо́е воспита́ние; ра́дуйся, до́ма Одиги́трии до́брое устрое́ние. Ра́дуйся, ра́зуму боже́ственных писа́ний от ю́ности прилежа́вшая; ра́дуйся, святы́х оте́ц заве́ты в се́рдце свое́м слага́вшая. Ра́дуйся, роди́телей благи́х избра́нный плод; ра́дуйся, розго́ преди́вная виногра́да Христо́ва. Ра́дуйся, да́нный тебе́ тала́нт стори́цею умно́жившая; ра́дуйся, и́нокинь честны́х на па́жити спасе́ния упра́вившая. Ра́дуйся, по́стниц похвало́; ра́дуйся, чи́стых дев пресве́тлая добро́то. Ра́дуйся, преподо́бная Еле́но, оби́тели Новоде́вичия первонача́льнице.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Юдо́ль на Москве́ реце́ труды́ твои́ми и моли́твами возде́лала еси́, ма́ти Еле́но, и та́мо, и́нокинь мно́жество собра́вши, упасла́ еси́ их на па́жити воздержа́ния.

Еле́ем богогла́сных слове́с твои́х, Еле́но всечестна́я, ча́дом твои́м врачева́ние незави́стно подава́ла еси́, стру́пы грехо́вныя умаща́ющи и я́звы страсте́й исцеля́ющи.

Ла́стовица трудолю́бная и голуби́ца чи́стая ты еси́ вои́стину, всехва́льная, му́дрыми бо твои́ми веща́нии страстьми́ огорче́нныя ду́ши сла́дости нетле́нныя исполня́еши.

Богоро́дичен: Еди́на еси́ Ма́ти и Де́ва, Пречи́стая Богоро́дице, Ты бо Еди́наго от Тро́ицы родила́ еси́ и по рождестве́ стра́ннем Де́ва пребыла́ еси́; тем Тя вси ве́рнии велича́ем.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́,/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ны́не па́мять твоя́ собра́ нас, любо́вию тя почита́ющих, ма́ти Еле́но, ты же, я́ко пре́жде, оби́тель и ча́да твоя́ защити́, тя бо на по́мощь призы́ваем.

Увы́ нам, я́ко заве́ты оте́ц не сохрани́хом и за́поведи твоя́, о ма́ти на́ша, не соблюдо́хом! Ка́ко дади́м отве́т? Сего́ ра́ди к те́плому твоему́ заступле́нию прибега́ем, Еле́но преподо́бная.

Вои́стину ты еси́ моли́твенница на́ша и споспе́шница ко спасе́нию, Еле́но достохва́льная, сего́ ра́ди вонми́ гла́су воздыха́ния чад твои́х, о ма́ти преподо́бная, и наста́ви нас на стези́ пра́вды.

Богоро́дичен: О́блак ле́гкий, его́же ви́де Иса́ия, на не́мже Бог яви́ся, Тя, Богоро́дице, прообража́ше, на Твое́ю бо руку́, я́ко на Престо́ле, держа́ла еси́ Содержа́щаго вся́ческая.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,// Чи́стая Присноде́во.

Словесы́ твои́ми, я́ко ту́чами росоно́сными, всеблаже́нная, ду́ши на́ша, страстьми́ изсо́хшия, ороси́, и грехми́ иста́явшия обнови́, да плод оби́льный принесе́м покая́ния.

Па́мять твоя́, всечестна́я Еле́но, весели́т избра́нное твое́ ста́до, и лик дев тебе́ любо́вию прино́сит похвалы́, и́хже приими́, о ма́ти преподо́бная.

О́крест Боже́ственныя трапе́зы, Еле́но, свесели́шися ны́не со все́ми святы́ми, от ве́ка Бо́гу угоди́вшими, ра́дости ве́чныя исполня́ющися, та́мо и нас помяни́, любо́вию тя велича́ющих.

Богоро́дичен: Ю́ница нескве́рная и А́гница непоро́чная Ты еси́, Пресвята́я Богоро́дице, я́ко породи́ Юнца́ Боже́ственнаго, И́же Кро́вию Свое́ю даде́ нам оставле́ние.

Свети́лен:

И́стинную наста́вницу тя почита́ем, всечестна́я Еле́но, све́том бо жития́ твоего́ науча́еми и слове́с твои́х богому́дрых сия́ньми просвеща́еми, све́тлыми стезя́ми ко Христу́, Све́ту И́стинному, веде́мся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Прииди́те, ве́рнии, чи́стыми смы́слы возвели́чим Ма́терь Бо́га на́шего, носи́вшую во чре́ве Спа́са Христа́. Та бо, ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щи, непреста́нно мо́лит за ны и подае́т рабо́м Свои́м бога́тыя ми́лости.

На хвали́тех стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Наста́, преподо́бная Еле́но,/ све́тлый тво́й пра́здник,/ созыва́я и́нокинь сосло́вие/ па́мять твою́ воспе́ти досточу́дную,/ чистото́ю бо и любому́дрием ду́ши на́ша просвеща́еши,// сего́ ра́ди тя ублажа́ем.

Крила́ми богоразу́мия ум твой впери́вши,/ плотска́я вся преоби́дела еси́,/ влеко́ма чисте́йшею любо́вию, Еле́но,/ к Нетле́нному Жениху́ твоему́,/ те́мже и со́нмы чи́стых дев ко Христу́ привела́ еси́,// с ни́миже насле́дие ве́чное восприе́млеши.

В Небе́сныя кро́вы, я́ко го́рлица/ и я́ко голуби́ца чи́стая, Еле́но,/ от земны́х возлете́ла еси́,/ хра́мину обре́тши во дво́рех Госпо́дних,/ иде́же ны́не со А́нгелы лику́еши// и мо́лишися спасти́ся душа́м на́шим.

Ше́ствие творя́щи в го́рняя,/ до́брою стезе́ю и по́двигом мно́гим/ земны́х прешла́ еси́ непостоя́нство, достохва́льная Еле́но./ И ны́не во све́тлостех святы́х водворя́ющися,// ча́да твоя́ помина́й.

Сла́ва, глас 8:

Преподо́бную игу́мению Еле́ну/ и спо́стниц ея́ десяти́цу/ да ублажи́м и воспои́м ны́не:/ Евни́кию, Софи́ю, Феофа́нию, Варсоно́фию,/ Евпракси́ю, Алекса́ндру, Леони́ду,/ Ири́ну, Венеди́кту и Ири́ну,/ Бо́гом избра́нное Христо́во ста́до,/ тех бо труда́ми и моли́твами/ устро́ися на Москве́ всечестна́я и вели́кая оби́тель// Пречи́стыя Богоро́дицы Одиги́трии.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х,/ и изба́ви нас// от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

 

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны пе́рваго кано́на, песнь 3-я, и втора́го, песнь 6-я. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол к Гала́том, зача́ло 208. Аллилу́ия, глас 1: Терпя́ потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 33. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

Моли́тва

О преподо́бная ма́ти на́ша Еле́но, до́брая в жена́х подви́жнице, прехва́льная уго́днице Христо́ва, ско́рая помо́щнице и неусы́пная о нас моли́твеннице! Не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по Бо́зе и Пресвяте́й Богоро́дице кре́пко на тя возлага́ем, помяни́ нас, доброде́тельное житие́ и по́двиги твоя́ восхваля́ющих. Поспешеству́й нам моли́твами твои́ми побежда́ти грехо́вныя на́выки, да не во зло обрати́м да́руемыя нам от Всеще́драго Бо́га тала́нты, но во сла́ву пресвята́го и́мене Его́. Не премолчи́ за ны ко Го́споду и хода́тайством твои́м вся зла́я от нас отврати́. Да́руй нам по́мощь в труде́х и ско́рбех на́ших, и я́коже в житии́ твое́м попече́ние о оби́тели твое́й и о подвиза́ющихся в ней име́ла еси́, та́ко и ны́не потщи́ся благопоспеши́ти нам во всем, да хо́дим досто́йно зва́ния на́шего в ве́це сем, и в бу́дущем сподо́бимся во Ца́рствии Небе́снем со все́ми святы́ми прославля́ти Пресвяту́ю и Единосу́щную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика