Тропарь и кондак священномученику Иоанну Смирнову, пресвитеру

Ме́сяца ноября́ в 27-й день
Священному́ченика Иоа́нна Смирно́ва, пресви́тера

Тропа́рь, глас 5:

До́брым по́двигом подвиза́яся,/ украше́ние иере́ем яви́лся еси́, о́тче Иоа́нне,/ любому́дрию же отце́в Сина́йских поуча́яся,/ ра́зум и́стине Христо́вой покори́л еси́,/ па́стве твое́й о́браз чистоты́ и благоче́стия яви́в,/ кро́вию му́ченическою житие́ запечатле́л еси́./ Темже Богу предстоя,// моли спастися душам нашим.

Конда́к, глас 2:

Моли́твенника те́пла/ обре́те тя земля́ Моско́вская,/ священному́чениче Иоа́нне,/ ты бо, в па́стырских труде́х усе́рдно подвиза́яся,/ мно́гия на стези́ спасе́ния наста́вил еси́/ и, от Христа́ му́ченическим венце́м украси́вся,/ во оби́телех ра́йских водвори́лся еси́.// Те́мже тя любо́вию велича́ем.-
Яндекс.Метрика