Тропарь, кондак и молитва преподобномученице Наталии (Баклановой)

Ме́сяца ма́рта в 18-й день
Преподобному́ченицы Ната́лии (Бакла́новой)

Тропа́рь, глас 4:

Боже́ственным све́том от ю́ности озаре́нная,/ су́етный и многомяте́жный мир оста́вила еси́/ и, и́ноческое житие́ возлюби́вши,/ во святу́ю Новоде́вичию оби́тель всели́лася еси́,/ иде́же чистото́ю жития́ твоего́/ Го́споду угоди́ла еси́./ Во дни же гоне́ния безбо́жнаго/ ве́рность Христу́ да́же до сме́рти запечатле́вши,/ ве́лие дерзнове́ние у Всеще́драго Бо́га стяжа́ла еси́,/ свята́я преподобному́ченице Ната́лие./ Сего́ ра́ди, в ве́чней сла́ве пребыва́ющи,/ помина́й нас, чту́щих честна́я страда́ния твоя́,// и огражда́й нас моли́твами твои́ми.

Ин тропа́рь, глас то́йже.

(Пое́тся в Схо́дненском хра́ме Святы́я Тро́ицы:)

Днесь земля́ Моско́вская тобо́ю хва́лится,/ ве́рныя же вся собира́ет во храм Святы́я Тро́ицы ве́си Схо́дненския,/ иде́же соверша́ется всесла́вная па́мять твоя́,/ свята́я преподобному́ченице Ната́лие./ Ты же, ны́не Святе́й Тро́ице предстоя́щи,/ моли́ся дарова́ти нам/ тве́рдое во и́стине Христо́вой стоя́ние,/ в боле́знех, беда́х и ско́рбех терпе́ние// и душа́м на́шим спасе́ние.

Конда́к, глас 2:

Новоде́вичия оби́тели украше́ние,/ земли́ Моско́вския покро́ве и защище́ние,/ Правосла́вныя Це́ркве похвало́,/ преподобному́ченице Ната́лие,/ сла́вная испове́днице ве́ры и́стинныя,/ предстоя́щи ны́не Престо́лу Го́спода,/ не оста́ви се́стры твоя́, во оби́тели подвиза́ющияся,/ моли́ Христа́ Бо́га/ оставле́ние грехо́в дарова́ти нам// и спасти́ ду́ши на́ша.

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ преподобному́ченице Ната́лие,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́// претерпе́ла еси́.

Моли́тва

О избра́ннице и уго́днице Христо́ва, преподобному́ченице ма́ти Ната́лие, Це́ркве Ру́сския Правосла́вныя украше́ние нетле́нное, отра́до и утеше́ние всех, с ве́рою к тебе́ притека́ющих, оби́тели Новоде́вичия гра́да Москвы́ покрови́тельнице, ве́си Схо́дненския и земли́ Моско́вския храни́тельнице! Во дни земна́го жития́ твоего́ Премилосе́рдный Госпо́дь, ве́дый твое́ жела́ние по́двига и́ноческаго, благоволи́ призва́ти тя на служе́ние Себе́ во оби́тель Новоде́вичию, иде́же ты в посте́ и моли́тве неле́ностне подвиза́лася еси́ и житие́ а́нгельское проводи́ла еси́. В годи́ну же лю́тых испыта́ний, егда́ враги́ ве́ры Христо́вы оби́тель Новоде́вичию разори́ша и мно́гия и́нокини в темни́цы и на муче́ния ведо́ша, ты, о ма́ти на́ша, промышле́нием Бо́жиим направля́ема, в весь Схо́дненскую с се́страми оби́тели твоея́ Евдоки́ею и Анастаси́ею всели́лася еси́, иде́же, во храме́ Святы́я Тро́ицы подвиза́ющися, о спасе́нии оте́чества на́шего моли́лася еси́. Егда́ же приведо́ша тя на суди́лище безбо́жнии гони́телие, ты муче́ний не убоя́лася еси́ и смерть за Христа́ прия́ла еси́. Те́мже мо́лим тя, страстоте́рпице свята́я: при́зри ми́лостивно на нас, утверди́ в ве́ре правосла́вней, исцели́ боле́зни душе́вныя и теле́сныя, защити́ от враго́в ви́димых и неви́димых и бу́ди нам покрови́тельница в ско́рбех и напа́стех. Не забу́ди, о ма́ти на́ша, и оби́тель твою́, и всех подвиза́ющихся в ней и на поклоне́ние в ню приходя́щих сохрани́ невреди́мы от искуше́ний диа́вольских и от вся́каго зла. Егда́ же прии́дет час сме́ртный, помози́ нам моли́твами твои́ми, да, спасе́ние улучи́вше, насле́дницы Ца́рствия Небе́снаго яви́мся, иде́же вку́пе с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти Святу́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика