Молитва преподобному Паисию Святогорцу

Ме́сяца ию́ня в 29-й день
и ме́сяца декабря́ в 31-й день
Преподо́бнаго Паи́сия Святого́рца

Моли́тва

О преподо́бне и богоно́сне о́тче Паи́сие, богому́дрый наста́вниче, ле́ствицею доброде́телей от земли́ в Ца́рствие Небе́сное возше́дый и благода́ть, во е́же хода́тайствовати о нас пред Престо́лом Всеми́лостиваго Бо́га, прие́мый! Ты, во дни земна́го жития́ тя́жкия боле́зни претерпева́я и благода́рственная пе́ния за вся Бо́гу воздава́я, от Него́ благода́ть восприя́л еси́ теле́сныя неду́ги исцеля́ти и ду́ши, грехми́ омраче́нныя, врачева́ти. Ны́не, предстоя́ Престо́лу Вседержи́теля, Того́ милосе́рдие к нам приклони́, да твои́м моли́твенным предста́тельством да́рует нам Госпо́дь кре́пость во искуше́ниих, му́жество в борьбе́ с духа́ми зло́бы поднебе́сными, проще́ние всех на́ших грехо́в, я́же от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне сотвори́хом сло́вом, де́лом и помышле́нием, и да научи́т нас благо́е твори́ти, во е́же богоуго́дне житие́ сконча́ти и бли́жним с любо́вию и смире́нием послужи́ти. Ей, о́тче святы́й, па́ки мо́лим тя: помози́ нам пути́ грехо́внаго отврати́тися, плоды́ же покая́ния и обновле́ния во Христе́ душ на́ших сотвори́ти и во о́браз жития́ твоего́, е́же любве́ и милосе́рдия испо́лнено бысть, уз грехо́внаго жи́тельства разреши́вшеся, к Небе́сным черто́гом взы́ти, иде́же вку́пе с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти Бо́га в Тро́ице сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика