Служба преподобномученику Ефрему Новому, Неамакринскому чудотворцу

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
25 августа 2022 года
(журнал № 78)
Распечатать с сайта
Скачать в гражданском начертании с ударениями (docx)
Скачать в церковнославянском начертании (pdf)

Ме́сяца ма́я в 5-й день
Преподобному́ченика Ефре́ма Но́ваго, Неамакри́йскаго

 

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 4, и пое́м стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Прииди́те, А́ттики все мно́жество,/ к горе́ Непоро́чных с те́плою ве́рою притеце́м,/ па́мять всесвяще́нную богоно́снаго Ефре́ма велегла́сно сла́вяще./ Той бо зде пожи́в доброде́тельно,/ му́ченическия по́двиги про́йде/ и сугу́бых венце́в по достоя́нию// от Спа́са сподо́бися.

Егда́ отве́рглся еси́ себе́,/ раче́нием святы́м от ю́ности уязви́вся,/ тогда́ крест твой восприя́л еси́, преподо́бне,/ и Спа́су после́довал еси́ преусе́рдным се́рдцем,/ труды́ по́стническими ум очи́стив./ Сего́ ра́ди ага́рян неи́стовство великоду́шно претерпе́л еси́, Ефре́ме,// и му́ченическим венце́м украси́лся еси́.

Показа́лся еси́ я́ко звезда́ новосве́тлая,/ яви́вся изволе́нием Бо́жиим/ в обре́тении, о́тче, святы́х твои́х моще́й./ И во Святе́м Ду́се,/ Ефре́ме блаже́нне,/ чуде́с сия́ньми нас озаря́еши,/ неду́ги цели́ши многоразли́чныя/ и ско́ро предваря́еши щедро́тами твои́ми// всех, ве́рно пою́щих тя.

Гора́ Амо́мон, преподо́бне,/ по́стническими твои́ми по́ты напои́ся вои́стину/ и пото́ки крове́й твои́х освяти́ся,/ в ней бо проше́л еси́ тве́рдо по́двиги/ и враго́в всю си́лу разруши́л еси́./ Сего́ ра́ди святу́ю твою́ оби́тель,/ всегда́ тобо́ю хва́лящуюся,/ сохрани́, Ефре́ме,// от вся́кия ско́рби.

Сла́ва, глас то́йже:

По́стническими труды́ укрепле́нный/ и ре́вностию о сла́ве Бо́жией испо́лненный,/ кровь твою́ за Христа́ излия́л еси́,/ Ефре́ме богопросла́вленне./ На ка́мени бо ве́ры утверди́вся,/ посреде́ ухищре́ний вра́жиих непоколеби́мь пребы́л еси́/ и, многоразли́чно му́чимь,/ тече́ние по́двига зако́нно сконча́л еси́./ Те́мже, преподобному́чениче блаже́нне,/ приими́ от нас пе́ние// и испо́лни я́же ко спасе́нию проше́ния.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Но́вый в по́стницех и му́ченицех/ яви́лся еси́, Ефре́ме,/ преподобному́чениче Христо́в,/ те́мже де́йствуеши чудеса́// ве́рою чту́щим тя.

Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.

Претерпе́л еси́ кре́пце/ ага́рян ухищре́ния,/ Ефре́ме преподобному́чениче,/ и пото́ки кро́вными// ри́зы твоя́ обагри́л еси́.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев.

Безве́стно пре́жде сконча́вся,/ ны́не нам позна́лся еси́,/ Ефре́ме богоблаже́нне,/ и мо́щи твоя́ честны́я,// я́ко бога́тство, нам дарова́л еси́.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Еди́не Вседе́телю, Бо́же наш,/ Тро́ице Приснопокланя́емая,/ О́тче и Сы́не и Ду́ше Святы́й,/ Ефре́ма моли́твами// поми́луй рабы́ Твоя́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Го́рнии Тя ли́цы,/ Богоро́дице Де́во,/ пою́т с до́льними,/ сла́вяще непреста́нно// Рождество́ Твое́, Пречи́стая.

По Ны́не отпуща́еши: Трисвято́е и тропа́рь (зри на вели́цей вече́рни).

 

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

О́тче Ефре́ме,/ изде́тска стопа́м Христо́вым/ в по́двизе после́довал еси́,/ житие́ равноа́нгельное/ в горе́ Амо́мстей проходя́, преподо́бне,/ в не́йже злоде́йство ага́рянское/ тве́рдо претерпе́л еси́/ и му́чеником равностоя́телен яви́лся еси́,// пострада́в да́же до кро́ве.

О́тче Ефре́ме,/ многови́дно уя́звлен быв те́лом,/ непрекло́нен, я́ко столп,/ предста́л еси́ в муче́ниих/ и, подвиза́вся я́ко безпло́тный,/ в ру́це Госпо́дни ду́шу пре́дал еси́./ Те́мже почита́ем тя/ я́ко Христо́ва му́ченика,// просла́вльшагося в безме́рных чудесе́х.

О́тче Ефре́ме,/ пре́жде незна́емь, яви́лся еси́/ и, ра́дости нас испо́лнив,/ ра́ку святы́х моще́й твои́х,/ нас освяща́ющих,/ я́ко боже́ственное сокро́вище дал еси́,/ от ни́хже происхо́дит/ исцеле́ний благода́ть изоби́льная// соверша́ющим всечестну́ю па́мять твою́.

О́тче Ефре́ме,/ я́ко Христо́в служи́тель тепле́йший,/ сла́вы мно́гия сподо́бился еси́./ Те́мже, призыва́емь,/ всю́ду предваря́еши/ и всем по́мощь ско́ро подае́ши,/ я́ве и во сне явля́яся,/ и да́руеши нам// благода́ть спаси́тельную.

О́тче Ефре́ме,/ де́рзость мучи́телей низложи́в,/ благоволе́нием Бо́жиим/ на ле́та мно́га пре́жде сокрове́н,/ ны́не нам яви́лся еси́,/ сла́ву жи́зни ве́чныя/ и блиста́ние благода́ти Ду́ха показу́я,/ и́хже я́ве сподо́бятся// Го́сподеви непоро́чно порабо́тавшии.

О́тче Ефре́ме,/ многоразли́чными чудесы́ и виде́нии/ во оби́тели твое́й явля́яся,/ зря́щия тя весели́ши/ и изумля́еши сла́вою твое́ю./ Те́мже ко святы́м моще́м твои́м/ ве́рно притека́ющих/ изба́ви вся́каго обстоя́ния,// неду́гов угаша́я зной.

Сла́ва, глас 6:

А́нгельское жи́тельство восприи́м от ю́ности, му́дре,/ в горе́ Непоро́чных всели́лся еси́/ и, по́стнически подвиза́яся,/ непоро́чен и чист во оправда́ниих Госпо́дних яви́лся еси́,/ очи́стив себе́ от вся́каго веще́ственнаго пристра́стия./ Рука́ми же скве́рных убие́н быв,/ страда́льчески житие́ сконча́л еси́/ и, я́ко же́ртва благоприя́тная/ и всепло́дие боже́ственное,/ Тро́ице Святе́й прине́слся еси́./ Но я́ко во страда́льцех преподо́бен/ и в преподо́бных му́ченик сый,/ сугу́бых венце́в сподо́бился еси́/ и чуде́с благода́ть от Го́спода восприя́л еси́,/ преподобному́чениче Ефре́ме./ Те́мже соверша́ющим па́мять твою́// испроси́ очище́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от них./ Кто возвести́т сия́ в них?/ Или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́ и оправдя́тся,/ и да услы́шат, и да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог,/ и о́трок, его́же избра́х./ Да позна́ете и ве́руете Ми,/ и разуме́ете, я́ко Аз есмь:/ пре́жде Мене́ не бысть ин бог, и по Мне не бу́дет./ Аз есмь Бог и несть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасо́х,/ уничижи́х, и не бе в вас чу́ждий./ Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог,/ и еще́ от нача́ла Аз есмь,/ и несть от рук Мои́х избавля́яй./ Сотворю́, и кто отврати́т то?/ Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог,/ избавля́яй вас, Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я́./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́./ Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их,/ и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние Свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я́ на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух cи́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́ков,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

На лити́и стихи́ры, глас 1:

Глаго́лы Дави́довы на тебе́ испо́лнишася,/ я́ко непови́нен рука́ма и чист се́рдцем яви́лся еси́,/ преподобному́чениче Ефре́ме./ Ты бо, на горе́ Непоро́чных вся́кую доброде́тель испра́вив/ и безстра́стия цве́ты му́ченическою кро́вию напои́в,/ плод кра́сный израсти́л еси́./ И ны́не све́тло тя почита́ющим/ чуде́с сла́дость источа́еши,/ и́миже го́речь страсте́й изсуша́ется/ и ко спасе́нию приво́дятся вопию́щия:// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Глас 2:

Доброде́телей стезе́ю усе́рдно ше́ствуя,/ Ефре́ме всеблаже́нне,/ пло́ти мудрова́ние умертви́л еси́,/ ду́шу же чисте́йшее жили́ще Всесвяты́я Тро́ицы соде́лал еси́,/ све́та боже́ственнаго испо́лненное./ И кня́зя тьмы, неи́стовно напа́дающа на тя,/ препобеди́л еси́ о укрепля́ющем тя Иису́се Христе́,/ и, я́ко зла́то в горни́ле,/ многови́дными му́ками искуси́вся,/ ве́чныя жи́зни и сла́вы му́ченическия сподо́бился еси́,// всем прося́ мир и ве́лию ми́лость.

Глас 3:

Преподо́бием сия́я/ и Бо́гу непоро́чно священноде́йствуя,/ житие́ по́стническое и тве́рдость во страда́нии/ в же́ртву чи́сту Христу́ прине́сл еси́, блаже́нне./ Ты бо, лю́тыми ага́ряны терза́емь,/ сме́рти не убоя́лся еси́,/ к жи́зни ве́чней устремля́яся./ И му́ченическою украси́вся све́тлостию,/ в черто́г вы́шния сла́вы восте́кл еси́,/ преподобному́чениче Ефре́ме./ Те́мже соверша́ющим па́мять твою́// испроси́ у Бо́га проще́ние грехо́в и ве́лию ми́лость.

Глас 4:

Преподо́бным и му́чеником поревнова́в,/ дарова́ний Ду́ха Уте́шителя испо́лнился еси́/ и, по́двигов тех приобщи́вся,/ ра́вныя благода́ти сподо́бился еси́,/ Ефре́ме всеблаже́нне,/ и́стинный Бо́жий служи́телю./ Те́мже и в ну́ждах обрета́ющимся,/ во сне и я́ве ди́вно явля́яся,/ многообра́зно чудоде́еши/ и спаси́тельную по́мощь подае́ши./ Моли́, свя́те, оби́тели твое́й в ми́ре и тишине́ сохрани́тися/ и любо́вию тя чту́щим// пода́ти грехо́в проще́ние.

Сла́ва, глас 2:

По́стническое житие́ твое́ Бог сла́вы восприе́м,/ му́ченическаго благохвале́ния тя сподо́би,/ Ефре́ме, о́тче преподо́бне,/ а́нгельским бо жи́тельством и до́брым де́ланием/ к пе́рвому достоя́нию возводи́мь,/ неи́стовства ага́рян не убоя́лся еси́/ и, я́ко а́гнец незло́бивый, волка́ми лю́тыми растерза́емь,/ Христо́ви коне́чне соедини́лся еси́./ Те́мже обре́т любве́ исполне́ние,// не преста́й моли́ти о нас просла́вльшаго тя Го́спода.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, преподобному́чениче Ефре́ме,/ от ю́ности бо мирски́я ле́сти возгнуша́вся,/ всем се́рдцем Всеви́дца Бо́га возлюби́л еси́/ и, равноа́нгельному житию́ поревнова́в,/ зе́льным воздержа́нием и те́плою моли́твою/ соверше́нства в доброде́тели дости́гл еси́./ Те́мже и, от ага́рян беззако́нных закла́н быв неми́лостивно,/ му́ченическая страда́ния я́ко безпло́тен преше́л еси́.// И ны́не моли́ чту́щим тя дарова́ти ве́лию ми́лость.

Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.

Ра́дуйся, преподобному́чениче Ефре́ме,/ преподо́бным соприча́стниче и му́чеником украше́ние,/ до́блести тех сла́вный ревни́телю,/ звездо́ многосве́тлая доброде́телей по́стнических,/ ты бо, от горы́ Амо́мския/ благода́тию чуде́с всем возблиста́в,/ омраче́ние страсте́й и скорбе́й нахожде́ние разреша́еши/ и ско́рым предста́тельством неду́ги врачу́еши.// И ны́не моли́ чту́щим тя дарова́ти ве́лию ми́лость.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,// Бог Изра́илев.

Ра́дуйся, преподобному́чениче Ефре́ме,/ в Ду́се Свя́те нас возвесели́вый,/ па́че же обре́тением моще́й твои́х обра́довавый,/ и́миже источа́ется благода́ть оби́льно./ Сего́ ра́ди и́же в неду́зех и страсте́х су́щии/ отвсю́ду ко огра́де твое́й притека́ют/ и, удо́бь исцеле́ния прие́млюще,/ я́ве пропове́дают, сла́вне, твое́ те́плое предста́тельство./ Те́мже добро́т твои́х наслади́вшеся,/ Христа́ Бо́га воспева́ют,// мно́гими чудодея́нии тя возвели́чившаго.

Сла́ва, глас 8:

Све́том благода́ти, о́тче, озаря́емь,/ му́жественне препобеди́л еси́ нахожде́ния служи́телей тьмы,/ и́же неща́дно те́ло твое́ раздира́ху./ Ты же, страда́ния тя́жкая претерпева́я,/ ко Христу́ взыва́л еси́:/ приими́ дух мой, Спа́се,/ И́же мене́ ра́ди во́лею пострада́вый/ и источи́вый ми живо́т ве́чный./ И ны́не, Ефре́ме блаже́нне,// непреста́нно моли́ спасти́ся тя ублажа́ющим.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 1:

Я́ко со́лнце, возсия́л еси́ в горе́ Амо́мстей,/ преподобному́чениче Христо́в Ефре́ме,/ и, ва́рварская нахожде́ния претерпе́в,/ му́ченически к Бо́гу отше́л еси́./ Сего́ ра́ди благода́ть при́сно источа́еши/ благоче́стно зову́щим:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Просла́вльшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

 

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Новосве́тлая звезда́ Христо́вы Це́ркве вои́стину яви́лся еси́, Ефре́ме чудотво́рче, луча́ми чуде́с твои́х озаря́я концы́. Те́мже днесь торжеству́ем, блаже́нне, твоего́ страда́ния пра́здник святы́й, Христа́ велича́юще.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся на Крест:

Наше́дшии на святу́ю оби́тель твою́ ага́ряне, я́коже во́лцы ди́вии, тя, Христо́ва а́гнца кротча́йшаго, растерза́ша многообра́зными муче́нии. Те́мже отше́л еси́ к Небе́сному гра́ду, о́тче святы́й Ефре́ме, и му́ченичества вене́ц прия́л еси́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрость и Сло́во:

На го́ру Амо́мскую возше́д, жития́ све́тлостию в го́рняя ум твой возве́л еси́ и, му́ченичества тече́ние му́жески проше́д, в же́ртву непоро́чную прине́слся еси́. Сего́ ра́ди сугу́бую честь от Бо́га прия́л еси́, и ны́не то́чиши исцеле́ния, о́тче Ефре́ме, притека́ющим усе́рдно ко святы́м моще́м твои́м, и́хже в честне́й оби́тели твое́й, я́ко сокро́вище боже́ственное, яви́л еси́, блаже́нне, освяща́я всех с ве́рою приходя́щих.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Виногра́да живо́тнаго розга́ сый,/ Ефре́ме пресла́вне,/ му́ченичества грозд зре́лый Це́ркви возрасти́л еси́,/ до́бре подвиза́вся./ И ны́не та́инственный некта́р благода́ти/ те́плым твои́м заступле́нием нам источа́еши// и мо́лишися о душа́х на́ших.

Кано́н свята́го, глас 1, его́же краегране́сие: Даждь, о́тче, боже́ственную ми благода́ть. Гера́симово.

Песнь 1

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,// изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

Сла́вою боже́ственною укра́шен и све́та неизрече́ннаго испо́лнен, Ефре́ме богоно́се, сло́во ми пода́ждь и просвеще́ние ми да́руй моли́твами твои́ми, я́ко да воспою́ страда́ния твоя́.

Ум твой повеле́ньми Госпо́дними изде́тска к жи́зни лу́чшей напра́вил еси́, и мона́х богоно́сный и непоро́чный в горе́ Непоро́чных соде́лался еси́.

Си́лу от Бо́га прии́м и благоче́стия явля́я кре́пость, ага́рянская лю́тая муче́ния му́жественне претерпе́л еси́, Ефре́ме богоно́се, егда́ простро́ша на дре́ве те́ло твое́.

Богоро́дичен: Вся чи́стая и избра́нная, де́вства блиста́ющая благода́тьми, яви́лася еси́, Всенепоро́чная, и Бо́га родила́ еси́ воплоща́ема всем земноро́дным во спасе́ние.

Песнь 3

Ирмо́с: Еди́не ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь,/ и ми́лостивно в не́ вообра́жся,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й,// одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Возвы́сив ум твой к Бо́гу, пло́ти мудрова́ние благода́тию Свята́го Ду́ха умертви́л еси́ и, боле́зньми по́стническими предподвиза́я себе́ ко страда́нию, безстра́стия сосу́д яви́лся еси́, Ефре́ме всеблаже́нне.

Егда́ ви́дел еси́ полки́ ага́рянския, я́ко зве́ри лю́тыя, на боже́ственную огра́ду твою́ напа́дшия, стал еси́ неукло́нно и небоя́зненно проти́ву ко́знем их и му́ки ве́лия, богоно́се, претерпе́л еси́.

Долговре́менная муче́ния претерпева́я я́ко безпло́тен, велиа́ра льсти́ваго вся́кую си́лу тве́рдым противле́нием твои́м, о́тче Ефре́ме, победи́л еси́ и му́чеников вене́ц от Бо́га прия́л еси́, блаже́нне.

Богоро́дичен: Я́ко честне́йший храм и де́вства всесвято́е селе́ние, Чи́стая, святы́х Святе́йшее Сло́во пло́тски нам родила́ еси́. Те́мже те́пле вопию́ Ти: очи́сти, Де́во, се́рдце мое́ от вся́кия скве́рны.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

А́нгельски пожи́в в воздержа́нии мно́зем, крове́й тече́ньми святы́я ри́зы твоя́ обагри́л еси́, преподо́бне. Те́мже во обои́х по́двизех све́тло блиста́я, пода́ждь нам свы́ше те́плыми твои́ми моли́твами во всем по́мощь, Ефре́ме скоропослу́шне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Неизрече́нно Ро́ждшая Творца́ вся́ческих, изба́ви тле́ния нечи́стых страсте́й, всегда́ мя оскверня́ющих. Виждь сле́зы души́ моея́, Богоро́дице, и очи́сти ум мой от помышле́ний безме́стных, и даждь се́рдцу моему́ умиле́ние, молю́ся.

Песнь 4

Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му,// во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Просте́рше ва́рвары те́ло твое́, преподо́бне, ура́ниша е́ нестерпи́мыми му́ками, ты же, ко Го́споду горе́ очи́ма серде́чныма взира́я, до́блественне вся претерпе́л еси́.

Любве́ ра́ди ко Христу́ бие́мый и сокруша́емый нечести́выми ага́ряны, ра́довался еси́, свя́те, и вся о́стрия губи́теля кре́постию твое́ю притупи́л еси́, преподобному́чениче Ефре́ме свяще́ннейший.

Пре́жде неве́домь, о́тче, яви́лся еси́ игу́мении Мака́рии, я́же, услы́шавши рече́ния святы́х усте́н твои́х, и́мя твое́ и житие́, преподобному́чениче Ефре́ме, в ми́ре су́щим возвести́ла есть.

Богоро́дичен: Престо́л яви́лася еси́ Бо́га Вы́шняго, та́йны непостижи́мыя вмести́лище, содержа́щи на рука́х Исто́чника жи́зни. Сего́ ра́ди мо́лимся Тебе́, блага́я Одиги́трие: изведи́ ны из про́пасти поги́бели и бу́ди нам спаси́тельное приста́нище.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́ све́том Твоего́ Богоразу́мия// правосла́вно пою́щих Тя.

По чу́днем обре́тении моще́й твои́х, Ефре́ме преподобному́чениче, де́йством неизрече́нным и́мя твое́ честно́е и по́двиг кре́пкий неве́дущим тя лю́дем откры́л еси́.

Ра́ка святы́х моще́й твои́х, богоно́се, благода́ть Ду́ха Пресвята́го источа́ет, и излива́ет исцеле́ний боже́ственныя струи́, отгоня́ющи стра́сти лю́тыя и вся́кая искуше́ния.

Всем призыва́ющим и́мя твое́, свя́те Ефре́ме, многообра́зне явля́ешися и подае́ши благода́ть. Те́мже Атти́ческая страна́, чуде́с твои́х испо́лнившися, велича́ет Го́спода.

Богоро́дичен: Жизнода́вца Бо́га пло́тию ро́ждшая, Пречи́стая Влады́чице, оживи́ мя, умерщвле́на ле́стию лю́таго ратобо́рца, и к жи́зни лу́чшей возведи́ мя.

Песнь 6

Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния./ Спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш:// Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Му́чеников тве́рдость яви́в, му́ченическия све́тлости показа́лся еси́ прича́стник, богоно́се о́тче Ефре́ме, проти́ву я́рости зверонра́вных ага́рян неустраши́мо ополчи́вся.

Но́вый в преподо́бных и му́ченицех Ефре́м всесла́вный Боже́ственным Ду́хом вся́ ве́рныя к весе́лию та́инственному созыва́ет. Его́же честно́е страда́ние пе́сньми восхва́лим.

Кре́постию богода́нною я́ко му́ченик боже́ственный облачи́вся, разсла́бленныя воздвиза́еши, Ефре́ме прему́дре, и одержи́мым мно́гими неду́ги избавле́ние подае́ши.

Богоро́дичен: В печа́лех и напа́стех и искуше́ниих су́щим ра́дость непостижи́мым Рождество́м Твои́м источи́ла еси́, Богоро́дице Присноде́во. Те́мже и мене́ ве́чныя ра́дости сподо́би.

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

На горе́ Амо́мстей до́бре подвиза́лся еси́, богому́дре,/ и та́мо му́ченическое тече́ние сконча́л еси́./ Те́мже, преподобному́чениче Ефре́ме,/ Жизнода́вец сугу́быми венцы́ досто́йно увенча́ тя,// приле́жно моля́щася о душа́х на́ших.

И́кос:

От ю́ности Христу́ после́довав, о́тче, мирска́го мяте́жа и плотски́я сла́сти всеконе́чне отве́рглся еси́ и, боже́ственною любо́вию распала́емь, в горе́ Амо́мон а́нгельски пожи́л еси́, по́стническими же труды́ ду́шу и те́ло очи́стив, боже́ственныя благода́ти жили́ще яви́лся еси́. Та́же и, скверноуби́йственными рука́ми находя́щих иноплеме́нник ят быв, му́ченическую кре́пость показа́л еси́ и, многообра́зным му́кам и терза́нием противуста́в, за Христа́ ну́ждно умерщвле́н был еси́. Те́мже, преподобному́чениче Ефре́ме, Жизнода́вец сугу́быми венцы́ увенча́ тя, приле́жно моля́щася о душа́х на́ших.

Синакса́рий

Ме́сяца ма́я в 5-й день, па́мять соверша́ем страда́ний свята́го сла́внаго преподобному́ченика Ефре́ма новоявле́ннаго и чудотво́рца, и́же в стране́ Атти́честей, на горе́ Амо́мон подвиза́ся и в пятомна́десять ве́це от Рождества́ Христо́ва пострада́.

Стихи́:

По́стничеству страда́ние, Ефре́ме, сочета́в, 

Досто́йно просла́влен был еси́ от Го́спода.

В пя́тый день, Ефре́ме, рука́ми уби́йственными

Му́ченическую обре́те себе́ кончи́ну.

Сей муж в четыренадеся́тое ле́то от рождества́ своего́ освяти́ся Го́сподеви, взем на ра́мо крест свой. И в горе́ Амо́мон имену́емей, и́же во А́ттице, в су́щей та́мо оби́тели, боже́ственным жела́нием дви́жимый, уедини́ся и по́стническия по́двиги соверши́, кра́йним воздержа́нием и про́чими Христа́ ра́ди доброде́тельми очи́стив себе́ и яви́вся богови́ден.

Но за́вистию врага́ и доброненави́стника диа́вола христобо́рцы ага́ряне, мо́рем наше́дшии, грабле́нию и разоре́нию и убие́нию вся бы́вшая в оби́тели преда́ша. Та́же, мно́гим безу́мием одержи́мии, и блаже́ннаго Ефре́ма лю́тыми му́ками и ра́нами терза́ша, до́ндеже той ну́ждною сме́ртию ду́шу святу́ю свою́ в ру́це Бо́жии предаде́ в ле́то Госпо́дне ты́сяща четы́реста два́десять шесто́е (1426), ма́ия в пя́тый день, во вто́рник, о часе́ девя́том.

Сия́ вся соверши́шася без ве́сти и неявле́нна пребы́ша на мно́гая ле́та, сокрове́нна глубино́ю безмо́лвия и забве́ния. Оба́че в ле́то ты́сяща девятьсо́т пятьдеся́тое (1950), боже́ственным вразумле́нием подвиза́емая, игу́мения оби́тели, е́йже и́мя Мака́рия, раскопа́вши зе́млю та́мо во дворе́ (ианнуа́рия в 3-й день), обре́те во мно́зе изумле́нии и свяще́ннем стра́се мо́щи преподо́бнаго сего́ му́жа, Небе́сное благоуха́ние и благово́ние источа́юща. Недоуме́ющей же и моля́щейся ей, во е́же уве́дати, ко́его свята́го му́жа мо́щи сия́ суть, яви́ся ей чу́ден и святоле́пен и́нок, и́же вся пове́да: и́мя свое́, ва́рварское наше́ствие сопоста́т и му́ченическую свою́ кончи́ну, еще́ же и уве́ри ю́, я́ко обре́тенныя сия́ мо́щи его́ суть. Посему́ и пра́зднуем обре́тение честны́х моще́й преподобному́ченика ме́сяца ианнуа́рия в тре́тий день.

Боже́ственный сей преподобному́ченик, просла́вленный от Го́спода, мно́жество чуде́с де́йствует призыва́ющим его́ и мно́гия неду́ги исцеля́ет притека́ющим к свяще́нным его́ моще́м, почива́ющим во святе́й оби́тели его́ близ Не́а Ма́кри, и во сне и я́ве мно́жицею явля́яся, подае́т по́мощь и соде́йствует содержи́мым в ну́ждах да́нною ему́ от Го́спода благода́тию. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй и спаси́ нас. Ами́нь.

Песнь 7

Ирмо́с: Тебе́ у́мную, Богоро́дице, пещь/ разсмотря́ем ве́рнии:/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,// хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

По́стнический по́двиг боже́ственною любо́вию соверша́я, преподо́бне Ефре́ме, кровьми́ страда́ния себе́ омочи́л еси́ и, я́ко же́ртва непоро́чная, Созда́вшему вся́ческая прине́слся еси́, велича́я Того́, я́ко хва́льнаго отце́в Бо́га и препросла́вленнаго.

Ра́ка моще́й твои́х, о́тче Ефре́ме, си́лою боже́ственною неду́ги исцеля́ющи и де́моны прогоня́ющи, здра́вие излива́ет и благово́ние Небе́сное источа́ет всем, благоче́стно к тебе́ притека́ющим.

Атти́честии собо́ри и афи́няне благогове́йнии во оби́тель твою́ честну́ю с ве́рою притека́ют, прося́ще бога́тную благода́ть твою́, Ефре́ме, А́нгелов соприча́стниче. Ю́же пода́ждь и нам, преподобному́чениче, услажда́я ду́ши на́ша.

Богоро́дичен: Я́ко неистощи́мый исто́чник щедро́т боже́ственных, Всенепоро́чная, жа́ждущей души́ мое́й во́ду жи́зни ны́не источи́, и зной безме́рных мои́х скорбе́й утоли́, да пою́, Богоро́дице, сла́ву Твою́ несказа́нную.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,// по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Терпя́щу ти го́рькая досажде́ния от мучи́телей, о́тче Ефре́ме, боже́ственным твои́м смире́нием сломи́л еси́ врага́ горды́ню превознесе́нную, взыва́я: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Вои́стину от Христа́ по достоя́нию просла́влен был еси́, о́тче, и по вре́мени мно́зе, я́ко сокро́вище нам яви́лся еси́, Ефре́ме, науча́я взыва́ти: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Кре́пость души́ твоея́ показу́я, ка́плющею кро́вию твое́ю зло́бное неи́стовство ага́рян потопи́л еси́. И внегда́ умира́ти тебе́, благода́ти Ду́ха Свята́го испо́лнився, моли́лся еси́, Ефре́ме: Влады́ко Христе́, в ру́це Твои́ предаю́ дух мой.

Богоро́дичен: Неискусому́жно родила́ еси́ Христа́, и по Рождестве́ я́ко пре́жде Рождества́, пребыва́еши Присноде́ва Чи́стая. Сего́ ра́ди взыва́ем Ти: ра́дуйся, чистоты́ сосу́де всесвяще́нный, еди́на Благода́тная, во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: О́браз чи́стаго Рождества́ Твоего́,/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная,/ и ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти мо́лимся пещь,/ да Тя, Богоро́дице,// непреста́нно велича́ем.

Му́ченически запечатле́в житие́ твое́, вене́ц Небе́сный от Христа́ прия́л еси́, о́тче, и Дре́ву Жи́зни предста́л еси́, Ефре́ме преподобному́чениче, ве́чныя ра́дости сподобля́емый и прича́стием боже́ственным обожа́емый.

Ра́вный преподо́бным яви́лся еси́, о́тче, в посте́ и моли́тве жи́тельствуя, и равноче́стен страстоте́рпцем соде́лался еси́, терпя́ ага́рян нахожде́ние, Ефре́ме преподобному́чениче. Те́мже сугу́быя по́чести улучи́л еси́.

Па́мять соверша́юще днесь твоего́ кре́пкаго страда́ния, вопие́м ти: всегда́ сохраня́й от вся́кия ну́жды и ско́рби оби́тель твою́, чту́щую тя, Ефре́ме преподобному́чениче, и нам подава́й я́же ко спасе́нию поле́зная.

Ну́жднейшую смерть претерпе́л еси́, преподобному́чениче, и бу́рею нестерпи́мых мук ти́хаго приста́нища ве́чныя сла́вы и све́тлости дости́гл еси́. Те́мже всегда́ моли́ся о чту́щих тя, о́тче Ефре́ме, блаже́нне.

Богоро́дичен: Высоту́ несказа́ннаго Рождества́ Твоего́, Де́во, кто изглаго́лет? Ты бо пло́тию родила́ еси́ Безпло́тнаго, Бо́га же и Челове́ка. Сего́ ра́ди Тя, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

По́стническими боре́ньми житие́ твое́ просвети́л еси́, и му́ченическими по́двиги я́ко же́ртва благово́ннейшая и приноше́ние благоприя́тное Го́сподеви прине́слся еси́, Ефре́ме. Те́мже всегда́ моли́ся о ве́рою почита́ющих свяще́нная страда́ния твоя́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля в му́ченицех:

От ю́ности, свя́те,/ Христо́ви после́довал еси́/ и, мирски́я красоты́ отве́ргся,/ жи́тельства све́тлостию/ и страда́льческими по́двиги/ в горе́ Амо́мон просия́л еси́./ Те́мже и Христа́ сугу́бо просла́вил еси́/ и лико́м А́нгельским,// Ефре́ме, сочета́лся еси́.

Я́ко зве́ри ди́вии,/ уязвля́ху тя наше́дшии ага́ряне,/ ты же, я́ко овча́ незло́бивое,/ вся претерпе́л еси́,/ непрело́жным умо́м взира́я ко Христу́./ И в ру́це Его́ дух твой, ра́дуяся, пре́дал еси́,/ прия́т быв ли́ки А́нгельскими,/ я́ко тве́рдый преподобному́ченик,// Ефре́ме, ра́дование на́ше.

В преподо́бных, я́ко преподо́бен,/ сия́еши, блаже́нне,/ и в страстоте́рпцех, я́ко му́ченик боже́ственный,/ во обои́х бо труде́х изря́дствовал еси́, свя́те,/ и Христа́ просла́вил еси́./ Сего́ ра́ди и Той, прие́м святы́я твоя́ по́двиги,/ чуде́с тебе́ благода́ть даде́./ Его́же моли́ непреста́нно,// Ефре́ме свя́те, о чту́щих тя.

Благоволе́нием лу́чшим/ све́тло тя Просла́вльшаго/ по мно́зех ле́тех честны́я твоя́ мо́щи,/ в земли́ сокрове́нныя, преподо́бне,/ ны́не яви́шася, я́ко цве́ти мы́сленнии,/ благоуха́ние Небе́сное источа́юще/ и чудоде́йствующе оби́льно исцеле́ния/ ве́рою прибега́ющим к тебе́,// Ефре́ме богому́дре.

Сла́ва, глас 5:

Доброде́тели оде́жду кро́вию страда́ния обагри́л еси́,/ подвиза́вся зако́нно, преподобному́чениче Ефре́ме,/ победи́в бо бесо́вския неви́димыя полки́,/ мно́жества ви́димых враг стремле́ний не убоя́лся еси́,/ вы́шних ища́ и вожделе́я./ И я́ко во́ин Христо́в, во всем до́блествовав,/ в черто́г присносу́щныя жи́зни восте́кл еси́./ Те́мже прича́стник сый боже́ственнаго све́та,/ тьмы страсте́й изба́ви ны,// благоче́стно пра́зднующих па́мять твою́.

И ны́не, пра́здника.

Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст.

 

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на пра́здника, песнь 6-я на 4, и свята́го, песнь 6-я на 4. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 97. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ла 21-23 (гл. 7, ст. 12-21). Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, от слу́ха зла не убои́тся.

Моли́тва

О святы́й о́тче Ефре́ме, преподо́бных единовсе́льниче и му́чеников соприча́стниче, возлюби́вый Го́спода Бо́га всем се́рдцем и Тому́ да́же до конца́ после́довавый! Ты пе́рвее посто́м и моли́твою ду́шу твою́ очи́стил еси́ и произволе́нием тве́рдым, я́коже мече́м, вся стра́стныя по́мыслы посе́кл еси́. Та́же, егда́ прии́де вре́мя твоего́ страда́ния, не убоя́лся еси́ мучи́телей, но моли́твою к Бо́гу отрази́л еси́ нахожде́ния диа́вола. И я́коже еди́н от дре́вних вели́ких страстоте́рпцев, претерпе́л еси́ вся му́ки, ели́ка безу́мнии врази́ измы́слити возмого́ша. Коне́чне же и смерть за ве́ру правосла́вную прия́л еси́ и си́лою Креста́ Христо́ва ага́рянское нече́стие посрами́л еси́. Сего́ ра́ди прославля́ем по́двиги твоя́, о́тче Ефре́ме, почита́ем страда́ния и мо́лимся: умилосе́рдися о нас гре́шных, и житие́ на́ше плодоно́сно покажи́. Да паду́т оби́льныя сле́зы покая́ния на изсо́хшую зе́млю душ на́ших, и да обрати́тся сия́ из пусты́ни непло́дныя в сад боже́ственных доброде́телей, да утверди́тся огра́дою воздержа́ния, да процвете́т цве́том чистоты́ и целому́дрия и принесе́т плод стори́чный де́лы милосе́рдия и любве́ к Бо́гу и бли́жнему. Да услы́шим и мы сла́дкий глас Влады́ки Христа́: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

И́на моли́тва

О преподобному́чениче Ефре́ме, ди́вный чудотво́рче и вели́кий ми́ру свети́льниче! Ты от ю́ности Христа́ возлюби́в, Тому́ Еди́ному вседу́шно после́довал еси́. Жития́ же мона́шескаго взыску́я, на горе́ Амо́мон всели́лся еси́ и та́мо, плоть распина́я и непреста́нную моли́тву в се́рдце твое́м соверша́я, мно́гими слеза́ми ду́шу твою́ от страсте́й очи́стил еси́. Сего́ ра́ди угото́вася тебе́ путь превосхо́днейший, не то́кмо в Сы́на Бо́жия ве́ровати, но и по Нем страда́ти. Те́мже му́ки горча́йшия за Христа́ ра́достно прия́л еси́ и, ника́коже ага́рян нечести́вых устраши́вся, на до́лзе вре́мени муче́ния теле́сная терпе́л еси́, та́же, ди́вное му́жество показу́я, кровь твою́, я́ко многоце́нное ми́ро, на зе́млю пролия́л еси́. Егда́ же безу́мнии ага́ряне, жела́вшии тя от Христа́ отри́нути, узре́ша, я́ко ничто́же успева́ют, на дре́ве стремгла́в простро́ша тя и па́лицею горя́щею свято́е те́ло твое́ прободо́ша. Ты же, претру́дный путь свой соверши́в, кро́тко ду́шу твою́ в ру́це Бо́жии пре́дал еси́. Те́мже, я́ко мо́лния, на Не́бо возше́л еси́, дости́гнув возлю́бленнаго тобо́ю Го́спода. И́же прие́м тя, я́ко ве́рнаго во́ина, увязе́ главу́ твою́ честну́ю венце́м нетле́нныя сла́вы и отре́ вся́кую слезу́ твою́, на ве́ки с Собо́ю сочетава́я. Кто ны́не возмо́жет разлучи́ти тя от любве́ Бо́жия? Кто исхи́тит у тебе́ све́тлую диади́му, дарова́нную Небе́сным Царе́м? Кто лиши́т тя ве́чнаго жи́тельства во гра́де Госпо́днем? Вои́стину неотъе́млемое насле́дие и прича́стие со святы́ми восприя́л еси́ на Небесе́х. Ны́не же на земли́ просия́ сла́ва твоя́, святы́й о́тче Ефре́ме. А́ще бо и безве́стно в ми́ре сем пострада́л еси́, оба́че Творе́ц вся́ческих, ве́дый та́йная, в после́док дний сих я́ви сокрове́нныя в земли́ твоя́ мо́щи, по́двиги твоя́ явле́ны сотвори́ и дарова́ ти ве́лию благода́ть исцеле́ний в по́мощь и утеше́ние ро́ду христиа́нскому. Сего́ ра́ди пото́ки чуде́с источи́л еси́, о́тче Ефре́ме, притека́ющим ко святе́й твое́й ра́це, разсла́бленныя укрепля́я, слепы́м зре́ние подава́я, хромы́я возставля́я и ины́ми мно́гими и неисце́льными неду́ги содержи́мыя лю́ди врачу́я. И да́же до днесь вся концы́ вселе́нныя просвеща́еши многоразли́чными ди́вными чудесы́ и виде́нии. О свя́тче Бо́жий, не оста́ви и нас, убо́гих, оскуде́вших в ве́ре, любви́ и до́брых де́лех, возста́ви нас, па́дших в стра́сти, да́руй нам сле́зы покая́ния, утверди́ твое́ю кре́пкою к Бо́гу моли́твою, исцели́ на́ша неду́гующия ду́ши и телеса́. Просвети́ наш ум после́довати ева́нгельским за́поведем, возжзи́ в сердца́х на́ших неугаси́мую любо́вь ко Спа́су и бли́жним на́шим, да́руй нам благи́ми де́лы прославля́ти Отца́ на́шего Небе́снаго, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Единоро́дным Его́ Сы́ном, и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика