Молитва святителю Нектарию Эгинскому

Ме́сяца ноября́ в 9-й день
Святи́теля Некта́рия Эги́нскаго

Моли́тва

О пресла́вная главо́, святи́телю о́тче Некта́рие, архиере́ю Бо́жий! Ты во времена́ нечести́ваго отступле́ния, мир плени́вшаго, благоче́стием просия́л еси́, главу́ прего́рдаго денни́цы, уязвля́ющаго нас, сокруши́л еси́ и ве́рный служи́тель Христа́ Бо́га показа́лся еси́, И́же дарова́ ти благода́ть я́звы теле́сныя исцеля́ти и неду́ги душе́вныя врачева́ти. Те́мже, я́ко и́маши дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ Его́, да поми́лует нас по вели́цей Свое́й ми́лости, пре́лести бесо́вския изба́вит, боле́зней свободи́т и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бит со все́ми святы́ми, иде́же вку́пе с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика