Молитва апостолу Иакову, брату Господню по плоти

Ме́сяца октября́ в 23-й день
и в Неде́лю по Рождестве́ Христо́ве
Апо́стола Иа́кова, бра́та Госпо́дня по пло́ти

Моли́тва

О вели́кий, богоизбра́нный и богопросла́вленный апо́столе Иа́кове, бра́те Госпо́день, вели́кий архиере́ю свята́го гра́да Иерусали́ма, те́плый наш засту́пниче и хода́таю, предстоя́й престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы! Не отри́ни нас от твоего́ заступле́ния, воздви́гни из глубины́ грехо́вныя и, я́ко име́яй власть вяза́ти и реши́ти, разреши́ зол на́ших соу́зы, любви́ Бо́жией причти́ и Ца́рствия Небе́снаго прича́стники моли́твами твои́ми соде́лай. Моли́, свя́те, Христа́ Спа́са, да сподо́бит непреткнове́нно соверша́ти на́ше земно́е стра́нствие, да, ве́чныя и блаже́нныя жи́зни на Небеси́ сподо́бившеся, вку́пе с тобо́ю возмо́жем непреста́нно сла́вити Тро́ицу Неразде́льную и воспева́ти еди́но Божество́ Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го, во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика