Молитва преподобному Максиму Греку

Ме́сяца января́ в 21-й день
и ме́сяца ию́ня в 21-й день
Преподо́бнаго Макси́ма Гре́ка Моли́тва
(Творе́ние Макси́ма пресви́тера)

О прему́дрости сокро́вищнице, вся́каго ве́дения и разуме́ния испо́лненная, Ду́ха Свята́го неумо́лчный орга́не, трубо́ Боже́ственная, возвеща́ющая нам веле́ния зако́на Бо́жия, о́тче пресла́вне Макси́ме! Се ны́не мы припа́даем ти, о́тче блаже́нне, и вопие́м усе́рдно: просвети́ омраче́нныя умы́ на́ша, неве́дущия веле́ний Бо́жиих, и напра́ви ду́ши на́ша, во е́же де́лати за́поведи Госпо́дни приле́жно и в словесе́х Бо́жиих поуча́тися день и нощь. Огради́ уста́ на́ша от глаго́лов су́етных, рече́ний лука́вых и многоглаго́лания су́етнаго, и́мже мы прилепи́хомся па́че, не́же словесе́м оправда́ний Бо́жиих, и возлюби́хом их превы́ше звяца́ния псалти́ри и гу́слей Дави́довых. Укрепи́ язы́ки на́ша, во е́же источа́ти им глаго́лы спасе́ния, пе́сни моли́твенныя и словеса́ псало́мская, и́миже подоба́ет Го́спода воспева́ти и превозноси́ти Его́ до́ндеже есмы́. Ты, о́тче преподо́бне, и в те́мности узи́лища, му́чимь непра́ведно от приста́вник неми́лостивых, во све́те повеле́ний Госпо́дних пребыва́ше и светлостьми́ Его́ исполня́ше ум свой и помышле́ние свое́. Мы же, лени́вии и нетерпели́вии, свет со́лнечный на всяк день зря́ще и глаго́лы Свята́го Писа́ния во ушесе́х свои́х иму́ще, ни о внима́нии глаго́лом ева́нгельским, ниже́ о науче́нии в наставле́ниих оте́ческих попече́ния возыме́хом. При́зри на ны, а́лчущия пи́щи духо́вныя, оба́че не приступа́ющия к трапе́зе Прему́дрости Бо́жия; даждь нам растворе́нное в ча́ши Ея́ вино́ и хлеб, сходя́й от рук Бо́жиих с Небесе́, да и мы испо́лнимся ве́дения за́поведей Госпо́дних и разуме́ния, что́ есть пра́во сле́довати стопа́м Бо́жиим; испроси́ нам благослове́ние Госпо́дне, науча́ющее оправда́нием Его́, и приведи́ ны с собо́ю пред Лице́ Бо́жие, Ему́же ты предстоя́л еси́ при́сно, я́коже и пре́жде просия́вшии святи́и му́жи и жены́, да тобо́ю вразумле́ннии и наста́вленнии, пути́ своя́ испра́вивше, удосто́имся вни́ти в безконе́чную све́тлость Небе́снаго Ца́рствия, иде́же ку́пно с ли́ки святы́х и со́нмы Безпло́тных сподо́бимся при́сно воспева́ти Отца́, Сы́на и Пресвята́го Уте́шителя Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика