Акафист святым сорока мученикам Севастийским

Ака́фист святы́м четы́редесятим му́чеником Севасти́йским

Конда́к 1

Избра́ннии страстоте́рпцы Христо́вы четы́редесяте,/ во гра́де Севасти́йстем чрез огнь и во́ду проше́дшии/ и в поко́й ве́чный вше́дшии,/ пе́сньми восхваля́ем вас, засту́пников на́ших./ Вы же, я́ко иму́щии ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду,/ от вся́ких нас бед свободи́те, любо́вию вам зову́щих:// Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

И́кос 1

А́нгели Бо́жии, храни́телие ро́да челове́ческаго, зря́ще пред мучи́телем дерзнове́нное ва́ше испове́дание Христа́, на по́двиг страда́льческий неви́димо вас укрепля́ху. Мы же, ве́дуще вас по́двиг сей до́бре соверши́вших, ра́достно взыва́ем:

Ра́дуйтеся, дерзнове́нным испове́данием ва́шим А́нгелы возвесели́вшии;

ра́дуйтеся, ди́вным терпе́нием ва́шим мучи́телей удиви́вшии.

Ра́дуйтеся, непобеди́мою си́лою Христо́вою вооружи́вшиися;

ра́дуйтеся, проти́ву неви́димаго врага́ воста́вшии.

Ра́дуйтеся, страда́нии ва́шими диа́вола посрами́вшии;

ра́дуйтеся, вся злохи́трости того́ на вы и ко́зни победи́вшии.

Ра́дуйтеся, неисче́тнаго му́ченическаго ли́ка украше́ние;

ра́дуйтеся, земны́я во́инствующия Це́ркве си́льнии помо́щницы.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Конда́к 2

Ви́дя зверонра́вный мучи́тель ве́ру му́чеников, заключи́ их в темни́цу, Госпо́дь же благоутро́бный я́ве посети́ Своя́ рабы́, похваля́я нача́ток по́двига их и увещава́я неосла́бно о́ный соверши́ти, я́ко то́кмо претерпе́вый до конца́ венча́ется в Ца́рствии Небе́снем и сподобля́ется со А́нгелы пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зум боже́ственный от я́вльшагося вам Христа́ прии́мше, утверди́стеся в страда́льчестем по́двизе, святи́и страстоте́рпцы, и укори́зну Агрикола́я мучи́теля в похвалу́ себе́ вмени́сте. Сего́ ра́ди хвале́бно вам вопие́м:

Ра́дуйтеся, ра́зум пра́вый богове́дения стяжа́вшии;

ра́дуйтеся, во́лю свою́ во́ли Бо́жией всеце́ло преда́вшии.

Ра́дуйтеся, ласка́ний мучи́теля не послу́шавшии;

ра́дуйтеся, гро́зных того́ преще́ний не убоя́вшиися.

Ра́дуйтеся, сла́ву во́инскую Христа́ ра́ди ни во что́же вмени́вшии;

ра́дуйтеся, темни́чное заключе́ние за Христо́во испове́дание претерпе́вшии.

Ра́дуйтеся, Спаси́телем ми́ра во у́зах посеще́ннии;

ра́дуйтеся, благи́ми словесы́ от Него́ уте́шеннии.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Конда́к 3

Си́ла Вы́шняго соде́ла вас, страстоте́рпцы святи́и, си́льных в сло́ве пред нечести́выми; те́мже не терпя́ дерзнове́ния ва́шего, го́рдый мучи́тель па́ки в темни́цу вас вве́рже, в ню́же ра́достно теко́сте, пою́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 3

Иму́ще, страстоте́рпцы, в темни́це сострада́льца ва́шего Кирио́на бла́га себе́ учи́теля, укрепля́стеся в ве́ре Христо́ве, и по днех осми́х веде́ни бы́вше на суди́ще, безбоя́зненно предста́сте Ли́сию кня́зю и Агрикола́ю воево́де, му́дре обличи́сте их нече́стие. За таково́е ва́ше дерзнове́ние прино́сим вам сицевы́я хвалы́:

Ра́дуйтеся, в броню́ ве́ры Христо́вы облече́ннии;

ра́дуйтеся, щито́м благода́ти Его́ покрове́ннии.

Ра́дуйтеся, еди́наго Христа па́че всех возлюби́вшии;

ра́дуйтеся, Его́ ра́ди повеле́ния беззако́нных мучи́телей презре́вшии.

Ра́дуйтеся, си́лу Христо́ву пред нечести́выми пропове́давшии;

ра́дуйтеся, всемогу́щество Бо́жие я́ве показа́вшии.

Ра́дуйтеся, я́ко и ка́менная мета́ния вам не прикаса́хуся;

ра́дуйтеся, я́ко и ны́не вра́жия стре́лы от нас отража́ете.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Конда́к 4

Бу́рею зло́бы проти́ву Христá дыша́, го́рдый Ли́сий трети́цею вве́рже страда́льцев в темни́цу, в не́йже па́ки Христо́с яви́ся, утеша́я, ободря́я их и нетле́нныя венцы́ в Ца́рствии Небе́снем обещава́я, они́ же, сия́ слы́шавше, ра́достно поя́ху Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шавше мучи́тели тве́рдое страстоте́рпцев Христа́ испове́дание, осуди́ша я́ на всено́щное в хла́днем е́зере стоя́ние. Они́ же, огнь любве́ боже́ственныя в сердца́х иму́ще, не убоя́шася лю́таго мра́за, но единоду́шно сла́вяще Бо́га, идо́ша на страда́ние. Мы же, терпе́нию сих чудя́щеся, зове́м си́це:

Ра́дуйтеся, добропобе́днии Христо́вы испове́дницы;

ра́дуйтеся, кумирослуже́ния низложи́телие.

Ра́дуйтеся, терпе́нием лю́таго муче́ния в поко́й ве́чный вше́дшии.

ра́дуйтеся, боле́зньми страда́ний бла́га неизрече́нная обре́тшии.

Ра́дуйтеся, драги́и и кре́пцыи четы́редесяте ка́мени;

ра́дуйтеся, лико́м святы́х сопричте́ннии.

Ра́дуйтеся, Христу́ в терпе́нии и злострада́нии подража́вшии;

ра́дуйтеся, Це́рковь Христо́ву собо́ю укрепля́ющии и осиява́ющии.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Конда́к 5

Боготе́чныя зве́зды Христо́вы яви́шася святи́и, в нощне́м хла́де во е́зере Севасти́йстем сия́ющия, и́хже не прельсти́ те́плая ба́ня собла́зна, но со А́нгелы Бо́гу поя́ху: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́девше святи́и, я́ко еди́н от них отпаде́, убоя́вся мра́за нощна́го, скры́ся в те́плей ба́ни и а́бие у́мре, те́пле взыва́ху ко Го́споду, да их укрепи́т в по́двизе страда́ния и просла́вит и́мя Свое́. Мы же зове́м им си́це:

Ра́дуйтеся, всю нощь на́зи во е́зере стоя́вшии;

ра́дуйтеся, единоду́шно та́мо Го́спода призыва́вшии.

Ра́дуйтеся, я́ко свет Боже́ственный осия́ вас;

ра́дуйтеся, я́ко в терпе́нии ва́шем по́мощь ско́рую Госпо́дь низпосла́ вам.

Ра́дуйтеся, вся ко́зни сопроти́вных победи́вшии;

ра́дуйтеся, Христу́ Царе́ви вво́инившиися.

Ра́дуйтеся, победоно́сцы сла́внии;

ра́дуйтеся, венцы́ пресве́тлыя с Небесе́ прия́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Конда́к 6

Пропове́дницы ди́внаго чудесе́, стра́жие, у ба́ни бы́вшии, пове́даша, ка́ко в нощи́ свет Небе́сный облиста́ му́ченики, во е́зере лед растопи́ и хлад в угре́яние преложи́, е́же слы́шавше, мучи́телие па́че зло́бою распаля́хуся, не ве́дуще Бо́гу пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́вшу на е́зере све́ту Небе́сному, возсия́ и в се́рдце еди́наго от стра́жей благода́ть Бо́жия, я́ко той, совле́к ри́зы своя́, вве́ржеся во е́зеро ко святы́м му́чеником, восполня́я ме́сто отпа́дшаго, и та́ко посрами́ся князь тьмы, ликова́вый о умале́нии ли́ка страда́льцев, и́мже ны́не вопие́м такова́я:

Ра́дуйтеся, по́лная четыредеся́тице, Христу́ бо́дренно предста́вшая;

ра́дуйтеся, во е́зере мы́сленнаго зми́я главу́ сокруши́вшии.

Ра́дуйтеся, весе́лие диа́вола в печа́ль обрати́вшии;

ра́дуйтеся, от зло́бы и кова́рства его́ ве́рныя избавля́ющии.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы, терпе́нием ва́шим Христо́ви угоди́вшии;

ра́дуйтеся, в хла́де воды́ благода́тию Свята́го Ду́ха просвети́вшиися.

Ра́дуйтеся, страда́ние ра́ди Христа́ ве́рою прии́мшии;

ра́дуйтеся, блаже́нство ра́йское унасле́дившии.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Конда́к 7

Хотя́ще чу́днии страда́льцы ве́ру во Христа́ непоро́чно сохрани́ти, ни во что́же вмени́ша сла́ву во́инскую и ласка́ния мучи́телей, вся лю́тая муче́ния, а́ки безпло́тнии, претерпе́ша, пою́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Но́вое и после́днее святи́и прия́ша муче́ние, я́ко го́лени их сокруше́ны млата́ми бы́ша, и та́ко сконча́вше по́двиг страда́ния, прия́ша от Бо́га нетле́ния венцы́. Те́мже возглаша́ем в похвалу́ им си́це:

Ра́дуйтеся, за и́мя Христо́во млата́ми сокруше́ннии;

ра́дуйтеся, несокруши́мии сосу́ди, благода́ти Бо́жия испо́лненнии.

Ра́дуйтеся, страда́льческий по́двиг сла́вно сконча́вшии;

ра́дуйтеся, от лико́в А́нгельских в сожи́тельство прия́тии.

Ра́дуйтеся, проро́к и апо́стол после́дователие;

ра́дуйтеся, от тех прелюбе́зно сре́теннии.

Ра́дуйтеся, ро́да христиа́нскаго сла́во вели́кая;

ра́дуйтеся, прекра́сныя ле́торасли са́да Иису́сова.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Конда́к 8

Стра́нную ми́рови до́блесть показа́ чу́дная ма́ти свята́го Мелито́на, ви́дящи бо телеса́ му́чеников везо́ма на сожже́ние, своего́ же сы́на еще́ жи́ва су́ща, взя на ра́мена своя́, да присовокупи́т к со́нму страда́льцев, и той испусти́ дух свой, Бо́гу поя́: Аллилу́ия.

И́кос 8

Все зверонра́вие прояви́ша мучи́тели, егда́ повеле́ша свята́я телеса́ му́ченик сожещи́ огне́м и прах их в реку́ воврещи́, да истреби́тся от земли́ па́мять их, оба́че посрами́шася; Госпо́дь же в ро́ды ве́чныя просла́ви я́ пред А́нгелы и челове́ки, сего́ ра́ди зове́м им:

Ра́дуйтеся, сквозе́ огнь и во́ду проше́дшии;

ра́дуйтеся, ве́рныя во правове́рии утверди́вшии.

Ра́дуйтеся, враго́в Христо́вых низложи́телие;

ра́дуйтеся, ко Го́споду за ве́рных предста́телие.

Ра́дуйтеся, Страсте́м Христо́вым о́бщницы;

ра́дуйтеся, неусы́пнии за род христиа́нский моли́твенницы.

Ра́дуйтеся, жи́зни во Христе́ возвести́телие;

ра́дуйтеся, неколе́блемии ве́рности о́брази.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Конда́к 9

Вси христиа́не зело́ удиви́шася, я́ко ко́сти святы́х му́ченик чуде́сно но́щию в реце́ я́ко зве́зды просия́ша, и че́стно со́браны, неоску́дная ве́рным исцеле́ния подаю́т, да пое́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́я дре́вний проро́чески, Бо́жиим Ду́хом озаре́нный, о кончи́не ве́рных во Псалти́ри поя́ше: проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду, и изве́л еси́ ны в поко́й; вы же, святи́и му́ченицы, де́лом сие́ испо́лнисте. Сего́ ра́ди приими́те от нас похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйтеся, страда́ния ве́лия претерпе́вшии;

ра́дуйтеся, Дави́дово прорече́ние испо́лнившии;

Ра́дуйтеся, ве́ру Христо́ву до конца́ соблю́дшии;

ра́дуйтеся, я́ко зла́то в горни́ле, очи́стившиися.

Ра́дуйтеся, от бед нас спаса́ющии;

ра́дуйтеся, в ско́рбех нам помога́ющии.

Ра́дуйтеся, ко спасе́нию душ нас наставля́ющии;

ра́дуйтеся, к Бо́гу о нас предста́тельствующии.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Конда́к 10

Спасе́нию на́шему споспе́шницы есте́, святи́и страстоте́рпцы, те́мже усе́рдно к вам прибега́ем: помози́те нам остаю́щее вре́мя жития́ в покая́нии проводи́ти и всегда́ благода́рно Бо́гу взыва́ти: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стено́ю моли́тв ва́ших огради́те нас, святи́и му́ченицы, от вся́ких зол и ко́зней вра́жиих, да охраня́еми ва́ми, ублажа́ем вас си́це:

Ра́дуйтеся, Кирио́не, Канди́де и До́мне, Боже́ственнаго Писа́ния наста́вницы;

ра́дуйтеся, Агги́е и Ае́тие сла́внии, на Не́бо ду́хом возлете́вшии.

Ра́дуйтеся, Афана́сие, Агла́ие, Вивиа́не и Горго́ние, Христа́ Бо́га возлюби́вшии;

ра́дуйтеся, Екди́кие, Га́ие и Евно́иче, ду́ши своя́ за Христа́ положи́вшии.

Ра́дуйтеся, Евти́хие, Дометиа́не и Иоа́нне, пре́лести мирски́я оста́вльшии;

ра́дуйтеся, Иси́хие, Ира́клие и Кири́лле, Небе́сная бла́га получи́вшии.

Ра́дуйтеся, Клавди́е, Лисима́ше и Лео́нтие, свещи́, пред Бо́гом возжже́нныя;

ра́дуйтеся, Илиа́не и Или́е, моли́твенницы за мир весь усе́рднии.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Конда́к 11

Пе́ние хвале́бное прино́сим вам, святи́и му́ченицы, я́ко любве́ ра́ди Христо́вы пло́ти своея́ не пощади́сте. Те́мже и па́мять ва́ша я́ко пресве́тлый свети́льник в Це́ркви сия́ет, ве́рных ду́хом озаря́ющи, пою́щих Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Све́том Небе́сным осия́нных зрим вас, пресла́внии страстоте́рпцы Христо́вы, Престо́лу бо Пресвяты́я Тро́ицы вы́ну предстоите́ и о ми́ре моли́твы со дерзнове́нием прино́сите; те́мже хвале́бная вам взыва́ем:

Ра́дуйтеся, Нико́лае, При́сче и Смара́где, зло́бы вра́жия победи́телие;

ра́дуйтеся, Филокти́моне и Фео́филе, любве́ Боже́ственныя соверши́телие.

Ра́дуйтеся, Худио́не, Кса́нфие и Фла́вие, во́ини Христо́вы прему́дрии;

ра́дуйтеся, Мелито́не, Фeoду́ле и Уа́ленте, раби́ Бо́га пресла́внии.

Ра́дуйтеся, Христо́вы му́ченицы Вале́рие, Алекса́ндре и Ака́кие;

ра́дуйтеся, до́блии страстоте́рпцы Сакердо́не, Севериа́не и Сиси́ние.

Ра́дуйтеся, ла́стовицы, во оби́тели Христо́вы возлете́вшия;

ра́дуйтеся, ве́сну Христо́ву нам возвеща́ющии.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Конда́к 12

Благода́тию оби́льно исполня́ется оби́тель Ксиропота́мская, иму́щи честны́я оста́нки ва́ша, пресла́внии му́ченицы и чудотво́рцы, те́мже и нас, па́мять ва́шу све́тло соверша́ющих, благода́ти Бо́жия моли́твами ва́шими исполня́йте, да пое́м чуде́с Пода́телю Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще честна́я страда́ния ва́ша, святи́и му́ченицы, прославля́ем Го́спода, вас укрепи́вшаго и венцы́ нетле́нными венча́вшаго, и я́ко те́плых засту́пников и хода́таев за род христиа́нский ублажа́ем си́це:

Ра́дуйтеся, зве́зды мы́сленныя, от Севасти́и возсия́вшия;

ра́дуйтеся, в Вы́шний Иерусали́м от земли́ возше́дшии.

Ра́дуйтеся, кре́пцыи столпи́ Христо́вы Це́ркве четы́редесяте;

ра́дуйтеся, собра́ния церко́внаго сокро́вище многоце́нное.

Ра́дуйтеся, в ско́рбех на́ших нам уте́шителие;

ра́дуйтеся, ра́дости ве́чныя нам хода́таи.

Ра́дуйтеся, в труде́х поста́ и моли́твы на́ши споспе́шницы;

ра́дуйтеся, всех ве́рных храни́телие и защи́тницы.

Ра́дуйтеся, святи́и четы́редесяте му́ченицы Севасти́йстии, пресла́внии чудотво́рцы.

Конда́к 13

О святи́и страстоте́рпцы Севасти́йстии, льсти лука́ваго сла́внии победи́телие, предста́тельством ва́шим у Го́спода испроси́те нам побе́ду на душевре́дныя стра́сти и го́рдость жите́йскую, да в покая́нии пожи́вше, Небе́снаго Ца́рствия сподо́бимся, пою́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

Сей конда́к глаго́лется три́жды.
И па́ки чте́тся и́кос 1-й, и конда́к 1-й.

Моли́тва

О святи́и сла́внии страстоте́рпцы Христо́вы четы́редесяте, во гра́де Севасти́и Христа́ ра́ди му́жественно пострада́вшии, сквозе́ огнь бо и воду проидо́сте, и я́ко дру́зи Христо́вы в поко́й Небе́снаго Ца́рствия вше́дше, и́мате ве́лие дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице хода́тайствовати о ро́де христиа́нстем, наипа́че же о почита́ющих святу́ю па́мять ва́шу и с ве́рою и любо́вию вас призыва́ющих. Испроси́те у Всеще́драго Бо́га проще́ние согреше́ний на́ших и жития́ на́шего исправле́ние, да в покая́нии и нелицеме́рней любви́ друг ко дру́гу пожи́вше, со дерзнове́нием предста́нем Стра́шному Суди́щу Христо́ву, и ва́шим предста́тельством одесну́ю Пра́веднаго Судии́ ста́нем. Ей, уго́дницы Бо́жии, бу́дите нам защи́тницы от всех враг ви́димых и неви́димых, да под кро́вом святы́х ва́ших моли́тв изба́вимся от всех бед, зол и напа́стей до после́дняго дне жи́зни на́шея, и та́ко просла́вим вели́кое и достопокланя́емое и́мя вседе́тельныя Тро́ицы, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика