Служба преподобному Иосифу Оптинскому

Ме́сяца ма́я в 9-й день
Преподо́бнаго Ио́сифа О́птинскаго
Обре́тение же честны́х моще́й его́ ме́сяца октября́ в 3-й день

 

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2:

Днесь, ве́рнии, соше́дшеся/ в па́мять преподо́бнаго Ио́сифа О́птинскаго,/ духо́вно пра́зднуим, того́ велича́юще,/ и возсла́вим Христа́ Бо́га на́шего,/ о́трасль послуша́ния зде возрасти́вшаго,/ ке́дра высо́каго преблагу́ю ветвь,/ вертогра́ду сему́ во утеше́ние,// источа́ет бо арома́т Небе́сный.

Свет Невече́рний, почи́вый на тебе́,/ всего́ тя светови́дна соде́ла,/ о́тче досточу́дне Ио́сифе,/ просвеща́еши бо ка́ющияся те́пле/ доброде́телей твои́х све́тлыми сия́нии/ и напая́еши чи́стым вино́м нетле́ния,/ те́мже припа́даем ти любо́вию и мо́лимся:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ста́рцы О́птинстии,/ зако́на Бо́жия и благода́ти храни́телие,/ Амвро́сие боже́ственный и Ио́сифе, любве́ сосу́де,/ доны́не вопию́т с Предте́чею:/ пока́йтеся, Госпо́дь бо гряде́т,/ хотя́й угото́вати Себе́ лю́ди соверше́нны,// и благода́тию всели́тися в ве́рных сердца́х.

Сла́ва, глас 6:

Егда́ Отрокови́ца, Де́ва Чи́стая,/ све́тлый лик Свой тебе́ явля́ше/ и тя, преподо́бне Ио́сифе,/ Своего́ люби́мича именова́ше,/ тогда́ любо́вию к Ней распаля́емь,/ да́же до сме́рти во всем повину́лся еси́,/ благогове́йне взыва́я:/ ра́дуйся, Ма́ти христиа́н;/ ра́дуйся, све́тлое благода́ти позна́ние;// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас то́йже.

На стихо́вне сти́хиры свята́го, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Приснопа́мятне о́тче Ио́сифе,/ душа́ твоя́ во град Небе́сный всели́ся,/ те́ло же твое́ многотру́дное/ приобре́те сей вертогра́д на земли́,/ иде́же притека́юще, цельбы́ почерпа́ем,/ соблюди́ у́бо, о́тче всехва́льне,/ тя велича́ющий оби́тельный град,/ дерзнове́ние име́я ко Христу́,// ны́не тя просла́вльшему.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,// в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

По и́мени твоему́ и житие́ твое́,/ о́тче достоблаже́нне Ио́сифе,/ благода́ти дар боже́ственный/ му́жеством и терпе́нием преумно́жил еси́,/ смире́нием умиря́я бу́рная сердца́,/ посреде́ отце́в и бра́тий ти́хостию сия́я./ Сего́ ра́ди чудеса́ и дарова́ния/ ны́не в пе́рвых зде преумножа́еши// и мо́лишися о душа́х на́ших.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

В но́вом гро́бе се́рдца твоего́,/ я́коже дре́вле Ио́сиф Аримафе́йский со стра́хом мно́гим,/ упоко́ил еси́ Христа́ Бо́га,/ обетова́ние воскресе́ния от Него́ прии́м,/ и Того́ ро́ждшия бесе́ды/ светоле́пно сподо́бился еси́./ Мы же мо́лим тя, всеприснопа́мятне,/ исцеле́ньми и ми́ра дарова́ньми,// посеща́й оби́тель твою́.

Сла́ва, глас то́йже:

Благода́тию Ду́ха Свята́го просвеща́емь,/ смире́нием и терпе́нием себе́ украси́л еси́,/ кро́тостию же и нището́ю духо́вною/ безпло́тныя враги́ победи́л еси́,/ сего́ ра́ди А́нгели Бо́жии на высо́ких тя восприя́ша,/ венча́юще главу́ твою́ венцы́ побе́дными,/ ве́рнии же утверди́шася благода́тию,/ в тебе́ обита́ющею./ Моли́ся о нас ко Го́споду,/ преподо́бне о́тче Ио́сифе,// да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Благоутро́бен.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас то́йже.

Тропа́рь зри на вели́цей вече́рни.

 

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры пра́здника. И свята́го стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Стецы́теся, боголю́бцы,/ ликовству́юще, торже́ственне почти́м/ препросла́вленную па́мять ди́внаго Ио́сифа,/ О́птины похвалу́, мона́хов наста́вника,/ и́же, до́бре на земли́ подвиза́вся,/ на Небесе́х мзду трудо́в свои́х/ от Христа́ Бо́га восприя́л еси́,/ ны́не же Того́ приле́жно умоля́ет// о спасе́нии душ на́ших.

Смире́н, незло́бив, кро́ток и прост быв,/ чи́сто житие́ твое́ провожда́л еси́,/ преподо́бне Ио́сифе богодухнове́нне,/ и, во́ли своея́ отверже́нием тала́нт усугу́бив,/ тяготы́ немощны́х поне́сл еси́,/ зако́н же Христо́в соверше́нне исполня́я,/ с преподо́бными ны́не всели́лся еси́,/ иде́же, блаже́нныя добро́ты наслажда́яся,// моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Тече́нием слез зе́млю души́ твоея́ ороси́в,/ досточу́дне о́тче Ио́сифе,/ к восприя́тию Бо́жия благода́ти/ благопотре́бну ю́ соде́лал еси́/ и, я́ко до́брый де́латель,/ плоды́ доброде́телей возрасти́в,/ в жи́тницу Го́спода твоего́ ра́достно прине́сл еси́,/ Ему́же моли́ся, преподо́бне,// о спасе́нии душ на́ших.

И́ны стихи́ры свята́го (на обре́тение моще́й), глас 2:

Стецы́теся, вси смиреннолю́бцы,/ у́зрите О́птины благослове́нный плод,/ Ио́сифа приснопа́мятнаго, послуша́ния рачи́теля,/ и́же во сла́ве Небе́сней ны́не возстае́т,/ равноче́стен быв житие́м отцу́ своему́,/ преподо́бному ста́рцу Амвро́сию,/ та́ко равноче́стен и по сме́рти явля́ется,/ во обре́тении моще́й свои́х,// я́ко благопло́дная ветвь виногра́да О́птинскаго.

Се явле́ние достосла́вное:/ насажде́ние ста́рца Амвро́сия,/ ши́пок смиренному́дрия,/ процвете́ние мы́сленное,/ ди́вный плод послуша́ния,/ Ио́сифа приснопа́мятнаго прославля́ем,/ его́же мо́щи ны́не обрета́ются/ и исцеле́ний то́ки преизлива́ют// на ра́дость всем ве́рным.

Твои́х моще́й обре́тение, преблаже́нне,/ ве́рных привлече́ к доброде́тели послуша́ния/ и боже́ственную благода́ть подаде́,/ се бо, я́ко мы́сленная звезда́,/ на небосво́д О́птинский восте́кл еси́,/ озаря́я приходя́щих к ра́це моще́й твои́х/ и утеше́ние подая́ бога́тно// ве́рою и любо́вию тя почита́ющим.

Сла́ва, глас то́йже:

Мона́хов мно́жества припа́дают днесь,/ к ра́це моще́й преподо́бнаго Ио́сифа,/ воспева́юще в пе́снех по́двиги воздержа́ния/ и подража́юще того́ доброде́телем./ Та́кожде и всех ве́рных собра́ния/ благода́рне возвыша́ют гла́сы своя́ к Бо́гу,/ милосе́рдие ве́лие прославля́юще,/ дарова́ бо нам вели́каго засту́пника и хода́тая,/ его́же моли́твами прие́млем не́мощей исцеле́ние// и благовре́менную по́мощь.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен догма́тик, глас то́йже.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния преподо́бническая 3.

На лити́и стихи́ра хра́ма, и свята́го, глас 3:

Торжеству́йте, христиа́не правосла́внии,/ ра́дуйтеся, лю́дие земли́ Ру́сския,/ я́ко преподо́бнии отцы́ О́птинстии/ дале́че сия́ют на небосво́де Христо́вы Це́ркве,/ све́тлому созве́здию подо́бни,/ посреде́ и́муще чу́днаго Ио́сифа,/ звезду́, горя́щую преди́вно,/ па́че луче́й со́лнечных,/ и си́и путево́дствуют доны́не/ к ти́хому приста́нищу Ца́рствия Христо́ва// обурева́емых в бе́зднах мо́ря жите́йскаго.

И́на стихи́ра свята́го (на обре́тение моще́й), глас 5:

Не восхоте́л еси́, о́тче преподо́бне,/ возыме́ти гра́да зде пребыва́ющаго,/ но гряду́щаго усе́рдно взыска́л еси́,/ те́мже, от ю́ности Бо́жиею Ма́терию наставля́емь,/ в О́птинский скит, Небесе́м на земли́ подо́бный, прише́л еси́,/ иде́же посто́м и моли́твою воскриля́емь,/ Бо́га, спаса́ющаго тя, обре́л еси́,/ Его́же моли́, преди́вне Ио́сифе,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 4:

Не во дни дре́вния,/ но в сия́ дни после́дния,/ со стра́хом Бо́жиим соверша́л еси́ жи́тельство твое́,/ преподо́бне о́тче наш Ио́сифе,/ во благоче́стии и пра́вде Бо́жией/ ду́ши ве́рных пла́менно и ре́вностно утвержда́я,/ духо́вными сове́ты обогаща́я/ и чудесы́ преди́вными удивля́я./ Ны́не же, в Небе́сных оби́телех водворя́яся,/ моли́ся Христу́ Бо́гу,/ я́ко да низпо́слет душа́м на́шим// мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас то́йже:

Гла́сом благодаре́ния в боле́зни к Бо́гу воззва́в,/ глас Твой сла́дкий, Влады́чице, услы́ша Ио́сиф,/ и ны́не с Тобо́ю глас возвыша́ет ко Спа́су,// е́же улучи́ти нам дар всыновле́ния.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля в му́ченицех:

Богоно́сне о́тче Ио́сифе,/ сосу́д благода́ти Ду́ха Свята́го/ от младе́нчества показа́лся еси́,/ па́че же по успе́нии твое́м то́чиши то́ки целе́бныя,/ власть бо и́маши на ду́хи нечи́стыя,/ от челове́ков тех отгоня́я./ Изба́ви и нас сих мучи́тельства,/ умоля́я Го́спода,// да благоутро́бием Свои́м спасе́т ду́ши на́ша.

Стих: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́.

Свя́те ста́рче Ио́сифе,/ от ю́ности твоея́ на ра́мо крест воспри́им,/ Амвро́сием святы́м направля́емь,/ Христу́ после́довал еси́,/ вся́кия же доброде́тели испо́лнь,/ до́брый о́браз и́ноком яви́лся еси́./ Те́мже по исхо́де твое́м от сего́ жития́/ низво́диши от Го́спода то́ки чуде́с ве́рою прося́щим,/ Тому́ моли́ся, усе́рдно мо́лим тя,// да благоутро́бием Свои́м спасе́т ду́ши на́ша.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,// в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ изде́тска вожделе́л еси́ прилепи́тися Бо́гови,/ вмени́в же во уме́ты вся кра́сная ми́ра сего́,/ вседу́шне пресели́лся еси́ в пу́стынь О́птинскую,/ иде́же надо́лзе в терпе́нии потруди́вся,/ ра́йскаго приста́нища дости́гл еси́./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:/ умоли́ Христа́ Бо́га,// да благоутро́бием Свои́м спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 8:

О́трасль благопло́дная виногра́да О́птинскаго,/ Ио́сифе приснопа́мятне,/ вино́ духо́вное от а́ввы Амвро́сия прия́л еси́/ и, сердца́ ве́рных напои́в,/ омраче́нная печа́льми жите́йскими,/ боже́ственное ра́дование дарова́л еси́./ Ны́не же в па́мяти твое́й/ весе́лие че́рплюще, мо́лим тя:/ помози́ нам го́рькия страсте́й рабо́ты изба́витися// и вкуси́ти сла́дости Небе́сныя.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас то́йже.

Тропа́рь, глас 2:

Послужи́в ста́рцу твоему́ преусе́рдно,/ дарова́нии духо́вными оби́льно испо́лнился еси́/ и, я́ко свети́льник верху́ горы́ укры́тися не могу́щий,/ благообра́зне Ио́сифе преподо́бне,/ мона́шествующим и мирски́м наста́вник до́брый и предста́тель те́плый яви́лся еси́,/ те́мже моли́ Человеколю́бца Христа́ и Засту́пницу Усе́рдную,// спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь (на обре́тение), глас 3:

Я́ко к боже́ственней ча́ши утеше́ния,/ к ра́це моще́й твои́х притека́ем, о́тче Ио́сифе,/ ты бо, насле́довав благода́ть вели́каго ста́рца,/ напои́л еси́ то́ю оби́льно сосло́вия и́ноческая,/ избра́нниче возлю́бленный Бо́жия Ма́тере,/ те́мже с Не́ю моли́ся Христу́/ оби́тели твое́й дарова́ти утвержде́ние// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

 

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Послушли́ваго Ио́сифа, ве́рнии, в пе́снех почти́м, благопокорли́ва отцу́ своему́ Амвро́сию да́же до сме́рти, сей бо, благода́ть ста́рчества улучи́в и ку́плю духо́вную сотвори́в, тала́нт преумно́жи, ны́не же в раи́ сла́дости вку́пе с ним водворя́ется. Сего́ ра́ди с ра́достию вопие́м: моли́теся, всечестни́и отцы́, грехо́в оставле́ние дарова́ти любо́вию пра́зднующим святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

К Тебе́, Богоро́дице, прибега́ем с любо́вию и мо́лимся: Твои́м хода́тайством, Влады́чице, и моли́твами Твоего́ уго́дника, Ио́сифа преподо́бнаго, ми́лостива сотвори́ нам Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да безпреткнове́нно пре́йдем путь жития́ на́шего, вы́ну сла́вяще Твое́ благоутро́бие, Всепе́тая.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 2:

Ве́ры грозд боже́ственным де́ланием возрасти́ преподо́бный Ио́сиф и, в точи́лех послуша́ния положи́в, изгнете́ боле́зньми поще́ния, и, ча́шу испо́лнив духо́внаго умиле́ния, ны́не весели́т сердца́ ве́рных, притека́ющих к ра́це моще́й его́, исцеле́ния подая́ незави́стно.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Я́ко невозде́ланная, Де́во, Лоза́, красне́йший Гро́зд прозябла́ еси́, источа́ющий нам вино́ спасе́ния, всех веселя́щее ду́ши и телеса́. Те́мже, я́ко до́брых Глави́зну, блажа́ще Тя при́сно, со А́нгелом вопие́м Ти: ра́дуйся, Благода́тная.

По полиеле́и седа́лен, глас 3:

Я́ко дар освяще́н, от недр земны́х восприе́млем честны́я мо́щи твоя́, свя́те Ио́сифе, су́щею бо на тебе́ благода́тию, я́ко ми́лотию Илии́ Елиссе́й, от страсте́й подае́ши избавле́ние всем, приходя́щим к ра́це моще́й твои́х, и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника или́ Богоро́дичен:

Умоле́на бу́ди, Богоро́дице Цари́це, мольба́ми Твоего́ уго́дника Ио́сифа, Тя всегда́ моля́ща, я́ко Засту́пницу ми́ра Усе́рдную, ста́до Твое́ сохрани́ти от вся́каго наве́та вра́жия.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Благода́ть излия́ся/ во благочести́вых устна́х твои́х,/ преподо́бне о́тче Ио́сифе,/ е́юже бога́тно напои́л еси́/ обурева́емых и недоумева́ющихся,/ и́же за по́мощию к тебе́ притека́ху,/ си́лою же Бо́жиею, та́йны серде́ц их прозрева́я,/ пра́ведности пу́ти им открыва́л еси́,/ во е́же те́ми пра́во ше́ствовати,/ Милосе́рдый бо Христо́с Госпо́дь/ власть тебе́ дарова́,/ слове́сныя о́вцы ста́да Своего́ путеводи́ти// в Ца́рство Небе́сное.

Или́ сия́ стихи́ра (на обре́тение моще́й), глас 6:

Днесь пра́зднество вели́кое в О́птиной пу́стыни,/ я́ко обрето́шася святы́я мо́щи/ Ио́сифа послушли́ваго,/ и́же, упра́вив житие́ богоуго́дне,/ сия́ я́ко ча́шу злату́ю показа́,/ источа́ющу нам дарова́ний многоразли́чных мно́жества/ и благоуха́ние испуща́ющу неизрече́нное./ Те́мже вси, ра́достно лику́юще,/ Христа́ возвели́чим,/ просла́вльшаго Своего́ уго́дника,// есть бо таи́нник Бо́жия благода́ти.

Кано́н пра́здника, и свята́го кано́н, глас 5, его́же краегране́сие: Ча́шу нерастворенносла́дкаго вина́ пою́.

Песнь 1

Ирмо́с: Пешеше́ствуяй Изра́иль непроходи́мую стезю́/ повеле́нием Влады́чним,/ ра́дуяся поя́ше:// Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Чисти́тельный, Сло́ве, смысл пода́ждь песнопою́щим му́драго ста́рца О́птинскаго, и́же сло́вом наста́ви ру́сския лю́ди, немо́кренно проходи́ти мо́ре жите́йское.

Амвро́сиев сын да похва́лится днесь, О́птинскаго ста́рчества вели́кий прее́мник, и́же послуша́ния по́двигом главу́ дре́вняго зми́я отсече́, те́мже и просла́вися.

Ше́ствуя стезе́ю дре́вних отце́в, воспита́вся млеко́м святооте́ческаго мудрова́ния и сла́дкий послуша́ния хлеб вкуси́в, в ме́ру отца́ твоего́ дости́гл еси́, преподо́бне, те́мже и просла́вися.

Богоро́дичен: Утро́ба Твоя́, Де́во, роди́ Высоча́йший Свет, вся́каго челове́ка просвеща́ющий и облиста́вший ад и го́рний яви́вший рай, Бо́га же и Челове́ка.

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени за́поведей Твои́х коле́блющагося мя утверди́,/ вознеси́ рог мой в ра́зуме повеле́ний Твои́х,/ да хваля́ся вопию́ Тебе́:// несть свят па́че Тебе́, Го́споди Сил.

Нра́вом ти́хий и послушли́вый, благообра́зен же лице́м и ду́хом мудр, в пе́снех да воспое́тся ста́рец О́птинский Ио́сиф, от си́лы возше́дый в си́лу и кра́йняго дости́гнувый соверше́ния.

Ева́нгельское любому́дрие твою́ всечестну́ю украси́ главу́, послушли́вая же душа́ твоя́ удиви́ чинонача́лия А́нгельская: я́ко скор был еси́ на слы́шание, ко́сен же на гнев, и светосия́нен, о́тче, в моли́тве.

Раче́ние к раче́нию прилага́я, преподо́бне, своея́ отве́рглся еси́ во́ли коне́чне и, води́мый ста́рцем твои́м, восте́кл еси́ на ле́ствицу доброде́телей, вопия́: сла́ва Тебе́, Всеблага́я Влады́чице, Госпоже́ всея́ тва́ри!

Богоро́дичен: А́ще и пове́ржен бысть на одре́ боле́зненнем и к сме́рти прибли́жися, о́тче, твоя́ душа́, моли́твы не оста́вил еси́ к Богоро́дице, Я́же яви́ся тебе́ и возста́ви со одра́. Ты же вопия́л еси́: несть свя́т па́че Тебе́, Госпоже́ всея́ тва́ри.

Конда́к и и́кос пра́здника.

Седа́лен свята́го, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

На вода́х воздержа́ния воспита́вся, преподо́бне,/ в ладии́ же послуша́ния к приста́нищу безстра́стия дости́гл еси́,/ я́ко мудр купе́ц, вся оста́вив,/ би́сер ева́нгельский обре́л еси́,/ те́мже и венце́м неувяда́емым увяза́ет тя Христо́с/ и прие́млет моли́твы твоя́,/ в ни́хже помина́й любо́вию тя сла́вящих и зову́щих:/ ра́дуйся, Ио́сифе, богому́дрый ста́рче.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен:

Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря,/ и внима́ше мы́слию и́же на руно́ дождь,/ в безсе́менном зача́тии Твое́м, Богоро́дице,/ купину́ огне́м неопали́мую,/ жезл Ааро́нов прозя́бший;/ и свиде́тельствуя обру́чник Твой и храни́тель,/ свяще́нником взыва́ше:/ Де́ва ражда́ет,/ и по рождестве́ па́ки Де́ва пребыва́ет.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ слух Твой, и убоя́хся,/ разуме́х смотре́ние Твое́,// и просла́вих Тя, Еди́не Человеколю́бче.

Смире́нием оде́явся, богоно́се, и све́тлыя стези́ послуша́ния избра́в, страсте́й треволне́ния уклони́лся еси́ и тишины́ а́нгельския сподо́бился еси́.

Тве́рдый по́мысл стяжа́в, о́тче, и небоя́знен, непрекло́нен быв взыгра́нию страсте́й, духово́м нечи́стым повелева́ти возмо́гл еси́.

Ве́рен во всем ста́рцу Амвро́сию быв, того́ оте́ческия любве́ наслади́тися сподо́бился еси́, е́юже преиспо́лнився, богоблаже́нне, гре́еши ны́не и пита́еши ча́да твоя́.

Богоро́дичен: О́трок еще́ сый, присноблаже́нне Ио́сифе, младе́нческих уклони́лся еси́ игра́ний и, Цари́цы Небе́сныя посеще́ния сподо́бився, избра́нник яви́лся еси́ Тоя́ и служи́тель.

Песнь 5

Ирмо́с: Одея́йся све́том я́ко ри́зою,/ к Тебе́ у́тренюю, и Тебе́ зову́:/ ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́,// я́ко Еди́н Благоутро́бен.

Радостотво́рный твой лик и богому́драя словеса́ твоя́ нощь потреби́ша мно́гих скорбе́й, и благожела́тельное твое́, преподо́бне, обхожде́ние заблу́ждшия возведе́ ко стезя́м доброде́тели.

Ева́нгельская лоза́, вино́ умиле́ния иска́пающая, богора́дованное житие́ твое́ яви́ся, о́тче, потребля́ющее те́рпкое страсте́й и ду́ши веселя́щее благода́тию.

Но́вое вино́ влив в сосу́д души́ твоея́, е́же поче́рпл еси́ от исто́чника прему́дрости ста́рческия, богому́дре о́тче Ио́сифе, тем и церко́вная составле́ния напои́л еси́.

Богоро́дичен: На одре́ боле́зни по́двиг показу́ет Ио́сиф богоблаже́нный, песнь хвале́бную Ма́тери Све́та при́сно вознося́, те́мже и посеще́ния от Нея́ сподо́блен быва́ет и свиде́тельствуется, я́ко избра́нник Пречи́стыя.

Песнь 6

Ирмо́с: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною,/ Влады́ко Христе́, страсте́й мо́ре укроти́,/ и от тли возведи́ мя,// я́ко Благоутро́бен.

О́птинский кла́дязь отве́рзеся, вода́ благода́ти быстрообра́зно потече́, и весели́т собра́ния пра́зднующих, подая́ исцеле́ния да́ры.

Стори́чный плод принесе́ твоя́, Ио́сифе, ни́ва, богому́дро тебе́ возде́лавшу зе́млю души́ своея́, те́мже, над страстьми́ воцари́вся, хле́бом богове́дения пита́еши чад твои́х.

Лука́вый змий умертви́ся твои́ми моли́твами, нощь же разсе́яся мно́гих скорбе́й, и, я́ко со́лнце, тече́т, о́тче Ио́сифе, твоя́ изрядноско́рая по́мощь.

Богоро́дичен: Амвро́сию богому́дрому я́ко хле́бов Спори́тельница, Ио́сифу же я́ко Цели́тельница яви́лася еси́, Богоро́дице, те́мже, обою́ хода́тайству вне́млющи, сугу́бую благода́ть нам пода́ждь.

Конда́к свята́го, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Кро́тостию и незло́бием украси́вся/ и целому́дрием в ле́поту оде́явся,/ тьму страсте́й прогна́л еси́,/ светолу́чныя же испуща́я, о́тче, моли́твы,/ яви́лся еси́ ста́рчества О́птинскаго похвала́ и изря́ден наста́вник мона́хов,/ те́мже вси зове́м ти:// ра́дуйся, богоно́се ста́рче Ио́сифе.

И́кос:

Со́лнцу заше́дшу, быва́ет нощь и тьма по всей земли́, оба́че не та́ко бысть, егда́ за́йде во гроб богому́дрый ста́рец Амвро́сий: сей бо вои́стину яви́ся со́лнце богосве́тлое О́птины пу́стыни и сы́на своего́ оста́ви на тве́рди церко́вней, я́ко преди́вное свети́ло, и́же моли́твенными блиста́ет луча́ми и изсуша́ет страсте́й му́тныя ре́ки, утвержда́ет Ша́мординскую оби́тель и О́птину озаря́ет пу́стынь. Те́мже с ра́достию вси, приходя́ще к ра́це моще́й его́, воззове́м: ра́дуйся, богоно́се ста́рче Ио́сифе.

Песнь 7

Ирмо́с: Огня́ гаси́лище отроко́в моли́тва,/ ороша́ющая пещь пропове́дница чудесе́,/ не опаля́ющи, ниже́ сожига́ющи// песносло́вцы Бо́га оте́ц на́ших.

Досто́йный учени́к был еси́ твоего́ ста́рца, о́тче Ио́сифе, бога́тство дарова́ний, я́коже ми́лоть Илиину́, насле́довав, те́мже мно́гая твоя́ чудеса́, блаже́нне, просла́виша Бо́га оте́ц на́ших.

К ра́це моще́й твои́х приходя́щим источи́, о́тче Ио́сифе, духо́вное питие́, остужа́я пла́мень страсте́й, ду́ши же напая́я благода́тию, е́же сла́вити Бо́га оте́ц на́ших.

Амвро́сия ста́рца ве́рный учениче́ и после́дователю, пе́рвый во обре́тении моще́й показа́лся еси́, Ио́сифе, вседарови́тую благода́ть ча́дом твои́м пода́в, е́же песносло́вити Бо́га оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Глаго́л Твой сла́дкий, Де́во, ста́рца Ио́сифа укрепи́ на одре́ боле́зненнем, я́ко рекла́ еси́, Богороди́тельнице: потерпи́, люби́миче Мой, еще́ венцы́ соплету́ тебе́ во Ца́рствии Сы́на Моего́ и Бо́га.

Песнь 8

Ирмо́с: От Отца́ рожде́ннаго пре́жде век/ Бо́га Сло́ва,/ по́йте, свяще́нницы,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

От ста́рца рожде́нием духо́вным произше́дшаго, сы́на послушли́ваго, Ио́сифа боголюби́ваго, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Вообрази́ся в тебе́ дух ста́рца твоего́, и чудесы́ украси́лся еси́, о́тче Ио́сифе, те́мже сугу́бое почита́ние воздаю́т тебе́ лю́дие во вся ве́ки.

Иде́же почива́ет многоцеле́бное те́ло твое́, ту благода́ть струя́ми то́чится и почерпа́ют исцеле́ния лю́дие, с ве́рою к тебе́ приступа́юще.

Богоро́дичен: На Ма́терь Бо́жию вознаде́явся, преподо́бне, во упова́нии твое́м неколеби́мь пребы́л еси́, я́ко гора́, преподо́бне, и я́ве предста́ тебе́ Всенепоро́чная и уте́ши тя.

Песнь 9

Ирмо́с: Я́ко сотвори́ Тебе́ вели́чия Си́льный,/ Де́ву явль Тя чи́сту по рождестве́,/ я́ко ро́ждшую без се́мене Своего́ Творца́,// тем Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Амвро́сиеву сла́ву стяжа́в, богоно́се, в ме́ру своего́ учи́теля, по сло́ву Госпо́дню, дости́гл еси́, те́мже и чудоде́йствуеши пресла́вная зна́мения и исцеля́еши ко гро́бу твоему́ притека́ющих.

Пшеницода́вец нов яви́лся еси́, Ио́сифе, богоглаго́ливыми уче́нии твои́ми и́нокини Ша́мординския пита́я и ма́нною слове́с твои́х ве́рных сердца́ оживля́я, те́мже тя вси велича́ем.

О́птину пу́стынь украси́л еси́ ра́кою моще́й твои́х, пе́рвым возсия́в из-под спу́да, ны́не же при́сно све́тиши, преподо́бне, на Небеси́ церко́внем, све́тлость подая́ душа́м, тя велича́ющим.

Богоро́дичен: Ю́же возлюби́л еси́, преподо́бне, Де́ву Богоро́дицу и твои́ма очи́ма зрел еси́, еще́ сый на земли́, Тоя́ ны́не сладча́йшаго насыща́ешися лицезре́ния. Моли́ Сию́, богоблаже́нне, спасти́ тя велича́ющия.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

О преподо́бне о́тче Ио́сифе, ты еси́ вои́стину звезда́, све́тло сия́ющая, освеща́еши бо зе́млю Ру́сскую све́том чуде́с и Боже́ственныя по́мощи. Сего́ ра́ди, честну́ю па́мять твою́ ны́не ве́рою пра́зднующе и ра́достию серде́чною веселя́щеся, велича́ем Христа́ Бо́га на́шего.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас то́йже:

О Де́во Пречи́стая, Всепе́тая Ма́ти! Моли́ся о нас Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему с преподо́бным Ио́сифом, ста́рцем О́птинским, его́же от ма́лых лет избра́ла еси́, ему́же мно́гажды явля́лася еси́ и, в боле́зни су́щу, исцеле́ние подала́ еси́.

На хвали́тех стихи́ры пра́здника, и свята́го, глас 1:

Ио́сифе прехва́льне,/ днесь наста́ светоно́сная па́мять твоя́,/ озаря́ющи всех приходя́щих,/ сердца́ облагоуха́ющи ми́ром смире́ния и послуша́ния,/ сие́ бо испра́вил еси́ со вся́ким раче́нием/ и яви́лся еси́ Го́рняго Ца́рствия все́льник/ и моли́твенник непреста́нный// о ве́рою и любо́вию чту́щих тя.

Ио́сифе преблаже́нне,/ Ма́тере Све́та люби́миче изря́дный,/ во́лю Сы́на Ея́ со вся́ким раче́нием испо́лнивый,/ ны́не в со́нме святы́х всели́лся еси́/ и О́тчаго благоволе́ния сподо́бился еси́,/ те́мже и благода́ть Свята́го Ду́ха// почи́ла есть на моще́х твои́х.

Ио́сифе богому́дре,/ О́тчим хоте́нием из-под спу́да пе́рвее возсия́л еси́,/ николи́же бо ста́рца своего́ преслу́шався,/ и по сме́рти послуша́ние тому́ показа́л еси́,/ да уве́дят вси, я́ко учени́к прихо́дит в ме́ру учи́теля./ Те́мже, припада́юще к ра́це моще́й твои́х,/ сугу́бую благода́ть у тебе́ про́сим,/ е́же вся благопотре́бная дарова́ти нам// и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 5:

Возлю́бленное ча́до Бо́жия Ма́тере,/ блаже́нне о́тче наш Ио́сифе,/ я́ко учени́к благопослу́шный,/ преподо́бнаго Амвро́сия равноче́стно сла́ву раздели́в,/ му́дрость ста́рческую в полноте́ восприя́л еси́/ и, вино́м богове́дения ве́рных напои́в,/ цвет неувяда́емый вертогра́да О́птинскаго яви́лся еси́./ Христа́ Бо́га моли́ о нас, мо́лимся,// дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника, или́ Богоро́дичен, глас то́йже:

Благослове́нная Влады́чице,/ дарова́вшая не́когда ми́лость Твою́/ преподо́бному Ио́сифу,/ преди́вному ста́рцу О́птинскому,/ просвети́ све́том Сы́на Твоего́/ живу́щия во оби́тели Твое́й/ и не лиши́ Своего́ милосе́рдия// при́сно Тя блажа́щия.

На Литурги́и слу́жба пра́здника, и свята́го.

Кано́н моле́бный, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре, и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,// я́ко просла́вися.

Тебе́ о твои́х даре́х долг принося́ще, преблаже́нне Ио́сифе, и твоему́ житию́ плету́ще похва́льный вене́ц, благода́тная воздая́ния улучи́ти жела́ем, твои́ми, пребога́те, святы́ми моли́твами.

Ста́рца вели́каго Амвро́сия ча́до люби́мое яви́лся еси́, той бо на тя с наде́ждею взира́ше, не посрами́ и на́ша ча́яния, о́тче Ио́сифе, с любо́вию притека́ющих к тебе́ и прося́щих ми́лости.

Повину́лся еси́ вседу́шно духо́вному отцу́ твоему́, и Боже́ственный почи́ на тебе́ Святы́й Дух, блаже́нне Ио́сифе, Его́же де́йствием пресве́тло украси́лся еси́, кра́йняго ра́ди твоего́ послуша́ния.

Богоро́дичен: Исто́чник безстра́стия ро́ждшая, уя́звленнаго мя страстьми́ исцели́, Отрокови́це, и ве́чнаго огня́ исхити́, Еди́на Богоблагода́тная.

Песнь 3

Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́// в сердца́ нас пою́щих Тя.

От де́тства к Бо́гу любо́вию взят, Ма́терию Бо́жиею наставля́емь я́ве и та́йно, ангелоподо́бно житие́ на земли́ показа́л еси́ и лику́еши ны́не с Небе́сными Си́лами.

Тьмы лука́вых духо́в мимоте́кл еси́, любо́вию наставля́емь, о́тче Ио́сифе, да Све́та Непристу́пнаго яви́шися прича́стник, те́мже у тебе́ по́мощи про́сим.

Наказу́яй сы́на своего́ наслади́тся о нем и посреде́ зна́емых о нем похва́лится, те́мже посреде́ святы́х весели́теся ны́не, от Бо́га познава́еми и от всех восхваля́еми, Амвро́сие му́дре и Ио́сифе сла́вне.

Богоро́дичен: Мари́е, злата́я Кади́льнице, страсте́й мои́х смрад отжени́ и утверди́ мя, Чи́стая, коле́блемаго прило́ги вра́жии.

Песнь 4

Ирмо́с: Пою́ Тя, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся:/ до мене́ бо и́деши, мене́ ища́ заблу́ждшаго./ Тем мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на мя,// прославля́ю, Многоми́лостиве.

Тя мо́лим и к тебе́ усе́рдно прибега́ем, о́тче Ио́сифе, я́ко подража́телю Па́стыря овца́м Превели́каго, от высо́т свяще́нных ны́не призира́я, упаси́ ча́да твоя́.

От младе́нства позна́лся еси́ Бо́гу и к мона́шескому де́ланию приступи́л еси́, я́ко отроча́, те́мже и вшел еси́, блаже́нне Ио́сифе, в Ца́рство Небе́сное, ра́дуяся.

У́мре оте́ц его́, и а́ки не у́мре, глаго́лет прему́дрый, подо́бна бо себе́ оста́ви по себе́, те́мже благодаря́т о тебе́ Бо́га мона́хов мно́жества и оби́тель Ша́мординская.

Богоро́дичен: Ра́дость Тебе́, Де́во, пра́отцев се́тование разреша́ющую, Гаврии́л, свяще́нный Арха́нгел, благовествова́ше, с Небесе́ слете́в, Чи́стая Богоневе́сто.

Песнь 5

Ирмо́с: Све́та Пода́телю, и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас,// ра́зве бо Тебе́ ино́го бо́га не зна́ем.

Добротолю́бия стяжа́телю и добро́ты и́стинныя таи́нниче, Боже́ственное и́мя, е́же па́че вся́каго и́мене, призыва́л еси́ непреста́нно, о́тче, наказу́я, наставля́я и уча́ терпе́нию Госпо́дню.

Не от челове́к прия́л еси́ хвалу́, но и́стинную сла́ву избра́л еси́, о́тче, Крест Царя́ Христа́ при́сно нося́, почита́я в челове́цех о́браз Госпо́день, даю́щаго смире́нным Свои́м благода́ть.

Зело́ ми́лостива и нищелюби́ва показа́ тя Спас наш ми́ру, о́тче, и врача́ боля́щим, Ио́сифе, и засту́пника оби́димым, в ми́лости бо никому́же когда́ отказа́л еси́.

Богоро́дичен: Разуме́в Тя издале́ча, Де́во, Бо́га нося́щую на руку́ Твое́ю, Иса́иа нам предвозвести́: ра́зве бо Сы́на Твоего́ ино́го бо́га не ве́мы.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:// от тли, Бо́же, мя возведи́.

Я́ко крин благово́нный, та́инственно от недр земны́х, изда́шася честны́я мо́щи твоя́, преблаже́нне Ио́сифе, благослове́ние вели́каго а́ввы и твое́ подава́юще и веселя́ще чуде́с заре́ю духо́вная ча́да.

Не ну́ждею, но любо́вию, свы́ше насажде́нною в се́рдце твое́, после́довал еси́ вели́кому Амвро́сию, и тобо́ю напая́еми есмы́ вино́м любве́ Боже́ственныя.

Обоня́ют ны́не несумне́нно притека́ющии к тебе́ благоуха́ние тишины́ Небе́сныя, ю́же источа́ет ра́ка моще́й твои́х, и оби́тель О́птинская ублажа́ет тя, Ио́сифе приснопа́мятне.

Богоро́дичен: От всех родо́в Творе́ц избра́ Тебе́, Всенепоро́чная, добро́ту Иа́ковлю, Ю́же возлюби́ и, из Тебе́ возсия́в, яви́ся.

Конда́к, глас 3:

Мир сия́нием озаря́еши,/ о́тче наш Ио́сифе блаже́нне,/ не́мощь бо естества́ препобеди́в,/ Ду́ха Свята́го сосу́д соде́лался еси́/ и, по́двиг ста́рчества восприи́м,/ му́дрый наста́вник ве́рным был еси́./ Ны́не, пребыва́я при́сно со святы́ми,// испроси́ нам ве́лию ми́лость.

И́кос:

Испо́лньшимся времено́м, призва́ тя Госпо́дь чреду́ ста́рчества возгла́вити и поста́ви, я́ко свещу́ на све́щнице, да озаря́еши богоразу́мия све́том вся недоуме́нныя, притека́ющия к тебе́, преподо́бне о́тче наш Ио́сифе, избра́нный собесе́дниче Пренепоро́чныя, насе́льниче черто́гов го́рних, иде́же ли́цы святы́х непреста́нно славосло́вят Творца́ вся́ческих, Того́ моли́, да пода́ст нам ве́лию ми́лость.

Песнь 7

Ирмо́с: О́бразу злато́му на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния:/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Целому́дрием и смире́нием, о́тче преподо́бне, возвыша́емь, плотски́я прило́ги мужему́дренно отгоня́л еси́, те́мже и дара́ми духо́вными Христо́с Бог тя обогати́, сего́ ра́ди и вене́ц неувяда́емый прия́л еси́, Ио́сифе преди́вне.

Благоче́стие и преподо́бие, и любы́ и́стинная к Бо́гу и бли́жнему, из твоея́ души́ излива́хуся, о́тче Ио́сифе, явля́юще в тебе́ чу́дное де́йство Ду́ха Свята́го.

Дух разсужде́ния отца́ твоего́ в тебе́ показа́ Госпо́дь, преподо́бне Ио́сифе, ре́ки бо воды́ живы́я истеко́ша от чре́ва твоего́, си́лою но́вою напая́юще жа́ждущия жи́зни ве́чныя.

Богоро́дичен: Зако́на и проро́ков исполне́ние, Отрокови́це, Гаврии́л Тя показу́я, вопия́ше: се ражда́еши, Еди́на Всепе́тая, Пребоже́ственнаго Творца́ тва́ри и Го́спода Сла́вы.

Песнь 8

Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Смире́нием укроща́л еси́ бу́йная сердца́ и отча́янныя сло́вом укрепля́л еси́, о́тче, ско́рби, не́мощи и боле́зни чад твои́х се́рдцем восприи́м, сего́ ра́ди, любо́вию привлача́еми, мо́лимся: поми́луй, утверди́ и просвети́ ду́ши на́ша.

Нра́вом твои́м благи́м после́дствующе, нему́дрии, о́тче, умудри́шася и гре́шнии прилепи́шася пра́вде Бо́жией, те́мже ко гро́бу твоему́ прибега́юще, я́ко к целе́бному исто́чнику припа́даем.

Ми́лованием мно́гим ни́щим быв бога́тство и врач, исцеля́яй я́звы и неду́ги вся́ческия, сего́ ра́ди ве́рою к тебе́, Ио́сифе, влече́мся, гла́дом ги́блющии духо́вным и немощьми́ плотски́ми обдержи́ми.

Крест тя́жкий поне́сл еси́ на ра́ме твое́м устрое́ния ю́ныя оби́тели Ша́мординския, но вся препобеди́л еси́ терпе́нием и любо́вию, и́стинный оте́ц сирота́м нарече́нный, Ма́тере Бо́жия ве́рный послу́шниче.

Богоро́дичен: Рай жи́зни су́щи, Богоро́дице, изба́ви мя вско́ре, Ма́ти Де́во, скорбе́й многообра́зных и сме́рти грехо́вныя моли́твами уго́дника Твоего́ Ио́сифа.

Песнь 9

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,// ве́рнии единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Па́мять пра́ведных с похвала́ми почти́м, сим бо венцы́ благоле́пны Христо́с возложи́, Льву богому́дрому, Мака́рию блаже́нному, Амвро́сию препросла́вленному, Ио́сифу благопослу́шному и преподо́бным ины́м, дея́нии просия́вшим и виде́ния сподо́бльшимся.

Возвели́чил еси́, Го́споди, уго́дника Твоего́ Ио́сифа, я́ко столп огнетворя́щий, и наста́вника любоче́стна яви́л еси́ нам. Мы же со стра́хом мо́лим того́: о́тче преподо́бне, сподо́би ны до́бре преити́ лет на́ших обхожде́ние.

Ве́яние тишины́ Небе́сныя, духо́вное прохлажде́ние и мир бога́тый подае́т от Бо́га, я́ко уго́дник Его́ и наш оте́ц, и напая́ет нас вино́м боже́ственнаго смы́сла преподо́бный Ио́сиф приснопа́мятный.

Богоро́дичен: Его́же родила́ еси́, Сло́во па́че сло́ва, Богороди́тельнице Чи́стая, Того́ моли́ при́сно о чту́щих Тя и Богоро́дицу вои́стину Тя имену́ющих.

Моли́тва

О преподо́бне о́тче Ио́сифе, ста́рче О́птинский, ча́до возлю́бленное вели́каго ста́рца Амвро́сия! Ты, от ю́ности Христа́ возлюби́в, да́же до сме́рти ве́рен Тому́ пребы́л еси́ и избра́нник возлю́блен Пречи́стыя Богоро́дицы яви́лся еси́. Ели́цы же не́когда лик твой благода́тный ви́деша, весе́лия Небе́снаго вы́ну исполня́хуся, та́ко и мы, о́тче, днесь к честны́м твои́м моще́м (или́: к твоему́ свято́му о́бразу) припа́дающе, мо́лим тя: изба́ви нас от го́речи грехо́вныя, е́юже нас сопроти́вник напои́, помози́ нам немощны́м, до́лу пони́кшим, не земна́я то́кмо и тле́нная зре́ти, но душе́ю живо́ю к житию́ ве́чному устремля́тися, грехо́в осужде́ния и злопомне́ния изба́витися, за́висти и гне́ву не предава́тися, да тиша́йшее дыха́ние благода́ти серде́ц на́ших ко́снется. Ей, о́тче, ты дар сове́та и блага́го разсужде́ния стяжа́л еси́, наста́ви и нас жизнь свою́ по во́ли Бо́жией устроя́ти. И та́ко, тобо́ю окормля́еми, пра́во по́йдем путе́м спаси́тельным и дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго, иде́же вку́пе со все́ми святы́ми сподо́бимся прославля́ти Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика