Служба Божией Матери в честь иконы Ее «Колочской»

Ме́сяца ию́ля в 9-й день
Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей
Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и
ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя
"Ко́лочская"

 

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8, и пое́м стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́сных чино́в ра́дование,/ ро́да челове́ческаго кре́пкое упова́ние,/ Пречи́стая Де́во,/ Сло́ва Бо́жия простра́нное селе́ние,/ храм одушевле́нный, па́че же святы́й,// Прему́дростию созда́нный во спасе́ние душ на́ших.

Небе́сная пала́то Царя́ Сла́вы,/ Ду́ха Свята́го благода́тию укра́шенная,/ Пречи́стая Де́во,/ на рука́х Твои́х Бо́га носи́вшая,/ па́че Серафи́м возвы́шенная,// ро́ждши Христа́ и Го́спода во спасе́ние душ на́ших.

Небе́сный Божества́ киво́те,/ Бо́га невмести́маго вмести́лище,/ пречи́стый и нескве́рный черто́же, Де́во,/ цвет неувяда́емый, де́вством присноцвету́щий,/ Плод благово́нный, Христа́, принося́щая// во спасе́ние душ на́ших.

И́ны стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными венцы́:

Ки́ими похва́льными словесы́/ ублажи́м Пречи́стую Богоро́дицу?/ Небе́сную всего́ ми́ра Засту́пницу,/ пречи́стеи ру́це Свои́/ к Бо́гу простира́ющую,/ Предста́тельницу на́шу непосты́дную,/ за вся ве́рныя лю́ди/ Сы́на Своего́ умоля́ющую,/ всемо́щную Хода́таицу./ Сего́ ра́ди с ве́рою и любо́вию Ей возопии́м:// Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши.

Ки́ими пе́сненными добро́тами/ воспое́м Пресвяту́ю Де́ву?/ Честне́йшую Херуви́м/ и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ Цари́цу и Влады́чицу Небесе́ и земли́,/ и всему́ ми́ру преди́вный покро́в./ Сего́ ра́ди, к ма́тернему Ея́ благоутро́бию притека́юще,/ со умиле́нием возопии́м:// Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши.

И́ны стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ О, преди́внаго заступле́ния!/ Се бо Ма́ти Бо́жия/ мно́гия о́бразы Своя́ по всей земли́ на́шей яви́/ в покро́в и защище́ние лю́дем ве́рным,/ во отгна́ние враго́в ви́димых и неви́димых./ Та́ко и на Ко́лочи ико́на Ея́ яви́ся,/ благода́ти Бо́жия испо́лненная// и чудеса́ми просла́вленная.

О, несказа́нныя бла́гости!/ Ма́ти Бо́жия Пречи́стая,/ вои́стину исто́чник благодея́ний неисчерпа́емый,/ о́бразом Свои́м, на Ко́лочи явле́нным,/ всем чту́щим его́ утеше́ние подае́т,/ от страсте́й свобожда́ет,/ непло́дство роди́телей разреша́ет,/ боля́щим здра́вие да́рует// и всех ко спасе́нию наставля́ет.

О, пречу́днаго утеше́ния!/ Преблагослове́нная Влады́чица,/ Богомладе́нца на руку́ Свое́ю нося́щи/ и ма́тернее попече́ние о Нем иму́щи,/ пред ико́ною Свое́ю свято́ю/ моле́ние ма́терей о ча́дех с любо́вию прие́млет,/ о́вым у́бо да́рующи в воспита́нии вразумле́ние,/ о́вым послуша́ние и благогове́ние,// и всех путево́дит ко спасе́нию.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Па́че ски́нии Моисе́евы,/ по о́бразу Небе́сному сотворе́нныя,/ всю Тя Бог Оте́ц освяти́, Богоро́дице, Ду́хом Святы́м,/ и Сын Бо́жий, всели́вся в Тя,/ всего́ челове́ка оживи́./ Тем и Твоя́ ико́на, я́ко ковче́г Заве́та,/ напо́лнися благода́ти Бо́жия/ и источа́ет освяще́ние почита́ющим Тя./ Мы же, любе́зно ей покланя́ющеся,/ про́сим от Тебе́ вели́кия ми́лости,/ да спасе́ши ду́ши на́ша,// благослове́нная Помо́щнице.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния три Богоро́дичная.

На литии́ стихи́ры, глас 1:

Прииди́те, вси ве́рнии,/ во оби́тель Ко́лочскую притеце́м/ и у́зрим сла́ву и чудеса́ Богома́тере:/ ру́це и коле́на разсла́бленных укрепля́ются,/ малоду́шнии ра́дуются,/ о́чи слепы́х отверза́ются,/ у́ши глухи́х слы́шат,/ непло́дныя утро́бы разреша́ются./ Излива́ются бо исцеле́ния от святы́я ико́ны,/ я́ко исто́чника водна́го в земли́ жа́ждущей,/ напоя́ющаго сердца́ всех, с ве́рою притека́ющих,// водо́ю Боже́ственныя благода́ти.

Глас то́йже:

Возра́дуйся, Русь Правосла́вная,/ я́ко порази́ Бог враги́ и супоста́ты твоя́/ предста́тельством непобеди́мым Взбра́нныя Воево́ды,/ Е́йже, я́ко Засту́пнице на́шей, возопии́м:/ Влады́чице Богоро́дице,/ утверди́ правосла́вных ве́ру,/ сохрани́ ста́до Твое́ невреди́мо// и спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

О, Госпоже́, Цари́це и Влады́чице,/ ве́ры правосла́вныя тве́рдое огражде́ние/ и держа́вы на́шея неруши́мая стено́!/ На стра́жи земли́ Ру́сския с во́и Небе́сными ста́ни/ и сохрани́ гра́ды и ве́си,/ и вся ве́рныя лю́ди// невреди́мы от всех наве́т вра́жиих.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

До́ме Соде́теля,/ Пресвята́я Де́во,/ во утро́бу Сло́во Бо́жие прии́мши,/ от пречи́стых ложе́сн Твои́х// Творца́ ми́ру израсти́ла еси́.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́// во вся́ком ро́де и ро́де.

Пречи́стая Ма́ти,/ непло́дныя А́нны прозябе́ние,/ безча́дныя утро́бы разреша́еши/ и ду́ши на́ша благопло́дны твори́ши// благода́тию Христо́вою.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,// и приклони́ у́хо Твое́.

Е́ву пе́рвую,/ из ребра́ созда́нную,/ кля́твы свободи́ Е́ва но́вая,/ во утро́бу бо вмести́ Невмести́маго,// из ребра́ пречи́стаго живо́т всем источи́вшаго.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Ца́рскаго ро́да о́трасле,/ от до́браго ко́рене прозя́бши,/ Плод нетле́нный нам израсти́ла еси́,/ ро́ждши всех Царя́ и Го́спода.// Те́мже и Цари́ца Небе́сная яви́лася еси́.

Тропа́рь, глас 4:

Днесь возсия́ в Ко́лочи ико́на Твоя́, Богома́ти,/ и, я́ко со́лнце светоза́рное, освети́ ме́сто сие́./ Мы же, на о́браз Твой взира́юще, со слеза́ми вопие́м:/ о Всеми́лостивая Госпоже́, Влады́чице Богоро́дице,/ моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да пода́ст земли́ на́шей мир// и спасе́ние душа́м на́шим.

 

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь Богоро́дицы, три́жды.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Ка́ко возмо́жем по достоя́нию воспе́ти мно́гия ми́лости Ма́тере Госпо́дни? Удо́бее бо есть зве́зды небе́сныя исчести́, не́жели благодея́ния Пречи́стыя к ро́ду челове́ческому изглаго́лати. Те́мже благода́рне Богоро́дице возопии́м: не лиши́ нас Твоего́ заступле́ния, Влады́чице.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Всю Тя Бог освяти́, Де́во до́брая и непоро́чная в жена́х, во свята́я святы́х всели́в, А́нгелом воспита́в, с Небесе́ пи́щу подая́. В после́док дний Сам Преблаги́й Бог, Единоро́дное Сло́во О́тчее, пло́тию про́йде из Тебе́. Те́мже Тя почита́ем, я́ко и́стинную Присноде́ву и Богоро́дицу.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

От всех родо́в избра́нная, Пренепоро́чная Де́во! Ты яви́лася еси́ Ма́ти Го́спода и Бо́га, И́же есть Творе́ц всея́ тва́ри, Ты возрасти́ла еси́ Зижди́теля, И́же пятию́ хле́бы напита́ мно́жество, Ты на руку́ Свое́ю носи́ла еси́ Нося́щаго вся. Его́же моли́ о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Помо́щница в ско́рби рабо́м Твои́м бу́ди, Ма́ти Преблагослове́нная, и на супоста́ты христиа́ном спобо́рствуй, да, ви́дяще Твое́ кре́пкое заступле́ние, Влады́чице, воспева́ем ми́лости Твоя́, Оте́честву на́шему явля́емыя.

Велича́ние:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния// всем, с ве́рою притека́ющим.

Псало́м избра́нный:

Помяну́ и́мя Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де.

Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́.

Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии.

Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́мя Госпо́дне призову́.

Освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний.

Пресла́вная глаго́лашася о Тебе́, гра́де Бо́жий.

Я́ко избра́ Госпо́дь Сио́на, изво́ли Его́ в жили́ще Себе́.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Не преста́ни излива́ти ми́лости Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, на Це́рковь Ру́сскую и на оте́чество на́ше, не отврати́ лица́ Твоего́ от нас и яви́ благоволе́ние Твое́, принеси́ мольбу́ к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, да да́рует нам мир и спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гласа. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́// во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Влады́чице;/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся,/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.

Кано́н Богоро́дице на 12, его́же краегране́сие: Ко́лоцкия оби́тели Засту́пницу воспое́м. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся све́тло торжеству́я,// и воспою́ ра́дуяся Тоя́ чудеса́.

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Ко́лочскую ико́ну почти́ти и сло́во похва́льное изрещи́ Цари́це Ма́тери уста́ моя́ отве́рзи, Бо́же, да воспою́ ра́дуяся Тоя́ чудеса́.

Обре́т Лука́ земледе́лец ико́ну Твою́, Богоро́дице, умили́ся душе́ю и просла́ви Тя, я́ко Ма́терь всех Бо́га, Засту́пницу жи́зни на́шея.

Ле́ствица Небе́сная и спаси́тельная, е́юже Бог на зе́млю сни́де, яви́лася еси́, Богоро́дице Пречи́стая. Возведи́ и нас к Небе́сному Ца́рствию.

От святы́я и́коны Твоея́, Влады́чице, разсла́бленный исцеле́ния сподо́бися и ве́рою свое́ю от одра́ боле́зненнаго Тобо́ю, Всеми́лостивая, спасе́н бысть.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве// венце́в сла́вы сподо́би.

Цельбы́ лю́дем гра́да Можа́йска источа́ла еси́, Влады́чице ми́ра, егда́ ти́и, пред ико́ною Твое́ю явле́нною со умиле́нием припа́дающе, хвалу́ и благодаре́ние Тебе́ возсыла́ху.

Кто не удиви́тся сла́вному прише́ствию Ко́лочския ико́ны во сто́льный град Москву́? Тогда́ бо святи́тель Фо́тий, и вели́кий князь, и наро́да мно́жество срето́ша о́браз Богома́тере, честь богоуго́дную Цари́це Небесе́ и земли́ воздаю́ще.

Из гра́да во град несена́ бысть ико́на Твоя́, Пресвята́я Де́во, и вси, с ве́рою моля́щиися, по́мощь улуча́ху: слепи́и прозира́ху, хроми́и хожда́ху, разсла́бленнии исцеля́хуся и вси боля́щии здра́вие обрета́ху.

Яви́ся ми́лость Твоя́, Богоро́дице, му́жу не́коему, на одре́ сме́ртнем лежа́щему, той бо, на пе́рси святы́й о́браз Твой прие́м, а́бие здра́вие улучи́. Те́мже Тя досто́йно ублажа́ем.

Седа́лен, глас 2:

Оби́тель Твоя́, Богоро́дице, враче́бница неду́гов душе́вных, вку́пе же и теле́сных яви́ся, правосла́внии бо во́ини, во бра́нех ра́нами уя́звленнии, враче́бную по́мощь зде улуча́ху, ини́и же и упокое́ние ве́чное обрето́ша. Мо́лим Тя, Пречи́стая: почи́вшия в ве́ре во́инству Царя́ Небе́снаго сочисли́ и ду́ши их в ра́йския оби́тели всели́.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Вся еси́ све́та испо́лнена и поро́ка несть в Тебе́, Бого́родице Безневе́стная: Ты бо Соверше́ннаго Бо́га храм одушевле́нный яви́лася еси́, Непоро́чнаго А́гнца, взе́млющаго грехи́ ми́ра, Пречи́стое селе́ние бы́вши, и Небе́снаго Царя́ Сла́вы пресве́тлый черто́г показа́лася еси́. Те́мже Тя по до́лгу благоче́стно велича́ем.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве, на Престо́ле Божества́,/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный,/ нетле́нною дла́нию, и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Одушевле́нный киво́те и Престо́ле Божества́, на Не́мже возсе́де Христо́с, Царь Сла́вы, воплоти́вся от чи́стых крове́й Твои́х, Богороди́тельнице, Еди́на Благослове́нная в жена́х.

Богоро́дице Пречи́стей со умиле́нием моли́твы принося́, князь Андре́й пред свято́ю ико́ною Ея́ воззва́: держа́вная на́ша Помо́щнице и Воево́до Вели́кая, и наде́ждо всем христиа́ном, не оста́ви нас, при́сно на Тя упова́ющих.

Иде́же превозно́сится пресвято́е и́мя Цари́цы Богоро́дицы, та́мо благода́ть Ду́ха Свята́го изоби́лует; и всяк, и́же Ма́терь Бо́жию почита́ет, николи́же тощ и неуслы́шан отхо́дит. Соблюда́ет бо Влады́чица под кро́вом Свои́м благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

Тебе́, Отрокови́це, Дще́ри Отца́ Небе́снаго, Ма́тери Сы́на Бо́жия, Оби́тели Ду́ха Свята́го, хвалу́ и честь прино́сим, Ты бо, ро́ждши на Престо́ле Божества́ Седя́щаго, нас, пови́нных греху́, спасла́ еси́.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га,/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя// мир подава́ющая.

Е́же ра́дуйся А́нгелом прии́мшая и ро́ждшая Зижди́теля Твоего́, Де́во, спаса́й Тя велича́ющия и пою́щия: ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии, сие́ прорече́ние Дави́дово на Тебе́ испо́лнися, Богоро́дице: вои́стину ве́рнии мо́лятся пред о́бразом святы́м Твои́м и, стяжа́вше бога́тство благода́ти, покланя́ются сла́ве Твое́й.

И́же пре́жде век от Отца́ Рожде́ннаго, Пречи́стая, родила́ еси́, Де́ва до рождества́, в рождестве́ и по рождестве́ пребы́вши. Те́мже вои́стину Присноде́ву Тя испове́дуем.

Засту́пнице Усе́рдная земли́ Ру́сския! Ты в стена́х оби́тели Ко́лочския пред ра́тию Бороди́нскою утеше́ние во́ином правосла́вным подала́ еси́, христолюби́вое во́инство на сопроти́вныя укрепи́вши.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

А́може износи́ма быва́ше ико́на Богоро́дична, та́мо я́зва смертоно́сная прекраща́шеся, и го́ресть не́мощи губи́тельныя на Боже́ственную сла́дость прелага́шеся.

Святи́и ревни́телие богопочита́ния и́стиннаго, проро́к Илия́ и святи́тель Никола́й, я́ко боже́ственнии стра́жи предстоя́т Тебе́, Пречи́стая. С ни́миже моли́ Сы́на Твоего́ спасти́ся душа́м на́шим.

То́чат врачевство́ во́ды исто́чника живоно́снаго, на ме́сте явле́ния святы́я ико́ны происте́кшаго, и подае́тся исцеле́ние в ско́рбех душе́вных и теле́сных всем, с ве́рою к милосе́рдию Ма́тере Бо́жия притека́ющим.

Усе́рдно мо́лим Тя, Благода́тная: ду́ши на́ша просвети́ и оте́чество на́ше благослови́, да любо́вию прославля́ем Тя, я́ко Засту́пницу ро́да христиа́нскаго.

Конда́к, глас 8:

Взбра́нной Воево́де, Засту́пнице на́шей,/ храня́щей от бед зе́млю Можа́йскую,/ благогове́йное пе́ние прино́сим Ти,/ недосто́йнии раби́ Твои́, Богоро́дице./ Ты же, непреста́нною моли́твою мир спаса́ющая,/ сохрани́ нас от вся́ких напа́стей, да зове́м Ти:// Ра́дуйся, Благода́тная, А́нгелов и челове́ков ра́дование.

И́кос:

А́нгелов Цари́ца и Небе́сных Сил Госпожа́ яви́ дре́вле на Ко́лочи святу́ю ико́ну Свою́. Лю́дие же, о обре́тении чу́днем дивя́щеся, возра́довашася зело́ и возопи́ша Преблагослове́нней: ра́дуйся, пала́то Бо́га и Царя́ облагоуха́нная; ра́дуйся, горо́, Ду́хом Святы́м приосене́нная. Ра́дуйся, та́йно Боговоплоще́ния неизрече́нная; ра́дуйся, ни́во неора́нная, Бо́гом возде́ланная. Ра́дуйся, Хлеб жи́зни, Христа́, израсти́вшая; ра́дуйся, ста́мно, ма́нну Небе́сную носи́вшая. Ра́дуйся, наде́ждо на́шего спасе́ния; ра́дуйся, ле́ствице Боже́ственнаго схожде́ния. Ра́дуйся, Благода́тная, А́нгелов и челове́ков ра́дование.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся поюще:// препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

По́мощь неоску́дную подае́ши, Богоро́дице Пречи́стая: в ну́ждах жите́йских поспешеству́еши и в ско́рбех душе́вных утеша́еши. Те́мже, благодаря́ще, вопие́м Ти: Всепе́тая Присноде́во, благослове́на еси́.

На по́ли бра́ни явле́нием Твои́м, Влады́чице, во́ина не́коего от сме́рти невреди́ма сохрани́ла еси́, и той со умиле́нием и́стинную Тя Ма́терь Бо́жию испове́да: Всепе́тая Присноде́во, благослове́на еси́.

Избавля́еши рабо́в Твои́х по́хотей грехо́вных ми́ра сего́, Пречи́стая Де́во, и рабо́ты вра́жия тех свобожда́еши, и к Сы́ну Твоему́ взыва́ти науча́еши: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Целя́щи я́звы неисце́льныя, Богоотрокови́це, от одра́ сме́ртнаго ве́рную рабу́ Твою́ чуде́сно воздви́гла еси́, благода́тию бо Твое́ю неду́ги душ и теле́с врачу́ются и плач на ра́дость прелага́ется. Те́мже вся́кий род пое́т Тя: Всепе́тая Присноде́во, благослове́на еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть./ Тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Уста́вила еси́, Де́во, то́ки кро́вныя жены́ кровоточи́выя, от враче́в не могу́щия исцеле́ти. И нас от неду́гов свободи́, с ве́рою притека́ющих и превознося́щих Тя во вся ве́ки.

Влады́чицы ми́ра чудотво́рней ико́не Рахи́ль преподо́бная наро́да ра́ди не возмо́же косну́тися, оба́че во смире́нии свое́м от о́браза Пречи́стыя Де́вы отра́ду почерпе́, пою́щи и превознося́щи Ю́ во вся ве́ки.

О, ве́лия благоутро́бия Твоего́, Ма́ти Госпо́дня! Раба́ Твоего́, стра́стию пиа́нства плене́ннаго, исцеля́еши, Богоро́дице, напоя́ющи се́рдце его́ Небе́сным неупива́емым питие́м Твоего́ милосе́рдия, непрестаю́щаго во вся ве́ки.

Святы́м еле́ем от ико́ны Твоея́, Влады́чице, жена́ глуха́я, пома́зана бы́вши, слух обре́те. Ты же, Всеми́лостивая, душе́вныя слу́хи на́ша отве́рзи, да, спаса́емии, превозно́сим Тя во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,// Чи́стая Присноде́во.

Преблагослове́нная Богоро́дице Де́во, безча́дие супру́г на благоча́дие прелага́ющая, доброде́тельми нас обогати́, ко греху́ же и страсте́м соде́лай непло́дны.

Освяща́еши, Пречи́стая, благоче́стно притека́ющих ко о́бразу Твоему́ и припа́дающих к Тебе́ с любо́вию. Изба́ви нас от вся́ких бед и ми́лостива сотвори́ нам Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего.

Еле́ем от святы́я ико́ны Твоея́, Пресвята́я Де́во, очесы́ теле́сными стра́ждущия исцеля́еши и многоразли́чныя неду́ги врачу́еши, наипа́че же духо́вно ослепле́нныя просвеща́еши, прозре́ние и вразумле́ние тем да́рующи.

Младе́нца Преве́чнаго пло́тию родила́ еси́ и Пита́теля вселе́нныя млеко́м пита́ла еси́. О Ма́ти Бо́жия, не оста́ви ма́тери и ча́да, к Твое́й ико́не притека́ющия, и сохрани́ их от вся́каго зла, Млекопита́тельнице Спа́са на́шего.

Свети́лен:

Све́тлостей со́лнечных чисте́йшую, вы́шшую Небе́с и Херуви́м честне́йшую, Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим, луча́ми чуде́с Свои́х мир просвеща́ющую.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Я́ко простра́нное селе́ние Бо́жия Сло́ва еси́/ и честно́е жили́ще Естества́ Боже́ственнаго,/ Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ Ты бо Преве́чнаго и Непостижи́маго,/ Соприсносу́щнаго Неви́димому Отцу́/ во утро́бе пло́тски носи́ла еси́/ Христа́ Бо́га на́шего./ Его́же моли́, Преблагослове́нная Влады́чице,// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Я́ко Храни́тельница неусы́пная еси́/ и стена́ необори́мая,/ Де́во Богоро́дице./ Ты бо, Засту́пница непосты́дная/ и к Бо́гу Моли́твенница те́плая/ оби́тели Ко́лочския показа́вшися,/ чудотво́рною ико́ною Твое́ю сию́ огради́ла еси́,/ да́рующи нам единомы́слие и мир// и ве́лию Твою́ ми́лость.

Я́коже дре́вле богоотцы́ Иоаки́м и А́нна/ со слеза́ми ко Го́споду возопи́ша/ и ра́дость утеше́ния Боже́ственнаго улучи́ша/ в рождестве́ Присноде́вы Чи́стыя,/ та́ко и ны́не, о Богома́ти,/ усе́рдныя моли́твы и воздыха́ния прие́млющи,/ непло́дныя утро́бы отверза́еши,/ да́рующи супру́гом о ча́дех весе́лие и ра́дование// и ве́лию Твою́ ми́лость.

Я́коже мо́ре водо́ю вся ви́димая исполня́ет,/ та́ко и любы́ неистощи́мая/ Пречи́стыя Влады́чицы Богоро́дицы/ оте́чество на́ше покрыва́ет./ Потщи́мся у́бо, лю́дие,/ ве́ру правосла́вную и благоче́стие до́бре соблюда́ти,/ да досто́йни любве́ Богома́терни яви́мся// и ве́лия Ея́ ми́лости.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

Я́ко плод благосла́вен, Богоро́дице Де́во,/ от непло́дныя земли́ во святе́м рождестве́ Твое́м процвела́ еси́/ ко спасе́нию всего́ челове́чества,/ си́це истле́вшее грехо́м естество́ на́ше/ Рождество́м Твои́м обнови́ла еси́,/ да́рующи нам рая́ врат отверзе́ние// и ве́лию Твою́ ми́лость.

Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь. Ектении́, и отпу́ст.

 

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на Богоро́дицы на 8, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 3, песнь Богоро́дицы: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,// и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Стих: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Апо́стол к Филипписи́ем, зача́ло 240. Аллилу́ия, глас 8: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 54. Прича́стен: Ча́шу спасе́ния прииму́, и и́мя Госпо́дне призову́.

Моли́тва

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Цари́це Небесе́ и земли́, вы́шшая А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йшая, Чи́стая Де́во Мари́е, ми́ру Блага́я Помо́щнице, всех христиа́н поможе́ние и утвержде́ние, и всем во вся́ких ну́ждах избавле́ние! При́зри ны́не, о Всеми́лостивая Госпоже́, на рабы́ Твоя́, умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем Тебе́ моля́щияся, со слеза́ми к Тебе́ припа́дающия и пречи́стому и цельбоно́сному о́бразу Твоему́ покланя́ющияся, Твоея́ же по́мощи и заступле́ния в ско́рбех и напа́стех прося́щия. Бу́ди за нас Хода́таица к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, мы бо гре́шнии не и́мамы ины́я Помо́щницы, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты еси́ на́ша наде́жда и упова́ние, Ты еси́ Засту́пница и Предста́тельница на́ша, Ты оби́димым защище́ние, печа́льным утеше́ние, скорбя́щим ра́дование, си́рым прибе́жище, вдова́м Храни́тельница, де́вам сла́ва, пла́чущим весе́лие, больны́м посеще́ние, немощны́м исцеле́ние, гре́шным спасе́ние. Сего́ ра́ди, о Богома́ти, к Тебе́ прибега́ем и, на Твой святы́й о́браз взира́юще, с любо́вию покланя́емся Тебе́ с Предве́чным, на руку́ Твое́ю держи́мым Младе́нцем, Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м, и моле́бное пе́ние прино́сим, вопию́ще: поми́луй ны, Ма́ти Бо́жия, и проше́ния на́ша испо́лни во бла́го, вся бо возмо́жна суть хода́тайству Твоему́ к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь, поклоне́ние и благодаре́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и со Присносу́щным Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.-
Яндекс.Метрика