Тропарь и кондак священномученику Сергию Скворцову

Ме́сяца ма́рта в 12-й день
Священному́ченика Се́ргия (Скворцо́ва, ☦1943)

 

Тропа́рь, глас 3:

Це́ркве Ру́сския па́стырю до́брый,/ ве́ры Правосла́вныя пра́вило/ и о́браз жития́ благочести́ваго/ па́стве твое́й был еси́, священному́чениче Се́ргие./ Те́мже и, пострада́в да́же до кро́ве,/ Небе́снаго оте́чества дости́гл еси́,/ ны́не же усе́рдно моли́ Го́спода/ оте́чество на́ше земно́е в ми́ре сохрани́ти/ и в Правосла́вии утверди́ти до сконча́ния ве́ка.

Конда́к, глас 2:

Прииди́те, ве́рнии,/ восхва́лим достоле́пно богому́драго Се́ргия,/ изря́днаго во свяще́нницех/ и сла́внаго в му́ченицех,/ Правосла́вия побо́рника/ и благоче́стия степе́нь,/ земли́ Ру́сския кра́сное прозябе́ние,/ и́же страда́нием к Небеси́ востече́/ и та́мо те́пле мо́лит Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.-
Яндекс.Метрика